Ingebrekestelling 1
Ingebrekestelling 1

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning (bv. een betalingsherinnering), waarbij de schuldenaar een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen. De redelijke termijn wordt vaak vastgesteld op 14 dagen. Bij consumenten is dit zelfs wettelijk verplicht. Voor bedrijven geldt deze wettelijke plicht niet, zodat daar ook wel een kortere termijn wordt gehanteerd.


Wanneer de schuldenaar na het verstrijken van de redelijke termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, treedt hij in verzuim. Vanaf dat moment kunnen aanvullende rechtsmaatregelen worden genomen, zoals het eisen van schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

Wanneer is geen ingebrekestelling nodig?

In een aantal gevallen is het niet nodig om een ingebrekestelling te versturen. Het is namelijk niet altijd noodzakelijk om de schuldenaar in verzuim te brengen. Op grond van artikel 6:83 BW kan een ingebrekestelling achterwege blijven indien:

  1. een fatale termijn verstreken is;
  2. het een verbintenis uit onrechtmatige daad of schadevergoeding betreft;
  3. de schuldenaar zelf mededeelt dat hij tekort zal schieten.

Wil je meer weten over een ingebrekestelling?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Je kunt direct contact met ons krijgen door te bellen, maar je kunt je bericht ook op de mail zetten of versturen via het contactformulier op onze website.

laatste nieuws

Betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden: explosieve groei verwacht

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap