Schuldhulpverlening 1
Schuldhulpverlening 1

Schuldhulpverlening (minnelijk traject)

Voordat je kunt toetreden tot de WSNP, wordt eerst geprobeerd om met alle schuldeisers een regeling te treffen. Dit noemt men het ‘minnelijk traject’ of het ‘schuldhulpverleningstraject’. In het minnelijk traject wordt een betalingsvoorstel gedaan aan alle schuldeisers. Als alle schuldeisers instemmen met het voorstel, dan is er een minnelijk akkoord. Het voorstel wordt dan uitgevoerd en de WSNP is dan niet meer nodig. Als één of meerdere schuldeisers niet instemmen met het voorstel, dan is het minnelijk traject mislukt. De schuldhulpverlener legt dit vast in een ‘285-verklaring’ zodat vervolgens een verzoek tot toelating tot de WSNP kan worden ingediend. 

Gemeentelijke schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is aan wettelijke regels gebonden en mag alleen door bepaalde instanties worden uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat organisaties misbruik maken van mensen met schulden. De wet schrijft dan ook voor dat elke gemeente verplicht is om gratis schuldhulpverlening aan te bieden aan haar inwoners. Voor schuldhulpverlening kun je daarom gratis terecht bij je eigen gemeente. Daarnaast zijn ook advocaten, curatoren en bewindvoerders bevoegd tot schuldbemiddeling. De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt geen toevoeging voor schuldhulpverlening, omdat je hiervoor terecht kunt bij je gemeente.

Afwijzing schuldhulpverlening

Jouw gemeente kan besluiten dat zij weigert om een minnelijk traject voor je op te starten. Tegen dit besluit van de gemeente kan bezwaar worden gemaakt. Als je het niet eens bent met het besluit, dan kunnen de advocaten van Onyx Advocaten namens jou bezwaar indienen bij de gemeente. Hiervoor wordt een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand zodat de bezwaarschriftprocedure op basis van een toevoeging (pro-deo) wordt uitgevoerd.

Heb je een vraag aan Onyx Advocaten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Je kunt direct contact met ons krijgen door te bellen, maar je bericht ook op de mail zetten of versturen via het contactformulier op onze website.

laatste nieuws

Betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden: explosieve groei verwacht

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap