Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf?

Helaas komt het steeds vaker voor. Je ontvangt onverwachts een brief van bedrijf of een incassobureau, waarin de betaling van een rekening wordt gevraagd. Op dat moment is het belangrijk om direct te controleren of de brief klopt. Er zijn namelijk tal van situaties denkbaar, waarin je de rekening niet (meer) hoeft te betalen. Het kan ook zo zijn dat je de rekening wel moet betalen. In de brief lees je dan meer informatie over de manier waarop de rekening betaald moet worden. In deze blog lees je meer over: Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf?
Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf

Het bedrag is al betaald

Ten eerste is er de situatie, waarbij het verschuldigde bedrag al door jou is betaald. In zulke gevallen is het raadzaam om dit direct te laten weten aan het bedrijf of het incassobureau. Het is verstandig om dan een (kopie van) het betalingsbewijs aan het incassobureau toe te sturen. Het incassobureau kan dit dan controleren bij de opdrachtgever. Dit voorkomt dat je op een later moment geconfronteerd wordt met allerlei vervelende (en onterechte) betalingsherinneringen en/of aanmaningen.

Producten geretourneerd

Ten tweede kan er ook bij een bedrijf of incassobureau wel eens iets verkeerd gaan. Tegenwoordig kun je bij talloze webshops allerlei producten op het internet bestellen. En terugsturen. Daarbij kan dan worden gekozen om pas achteraf te betalen.

Om dit in goede banen te leiden, dient het bedrijf over een goede administratie te beschikken. Daar gaat het nog wel eens mis. Zo kan het zijn dat jij de bestelde producten al hebt geretourneerd, maar vervolgens toch nog een rekening ontvangt van het betreffende bedrijf. Op die manier wordt dan ten onrechte een incassobureau ingeschakeld.

Neem ook in dit geval zo spoedig mogelijk contact op met het bedrijf en / of het incassobureau. Geef aan dat je de bestelde producten hebt geretourneerd en stuur – indien voorhanden – een bewijs mee van het retourneren.

Er worden extra kosten gerekend

Ten derde kan het altijd gebeuren dat je een rekening even uit het oog bent verloren, waardoor je te laat bent betalen. In veel gevallen ontvang je dan eerst een betalingsherinnering of een aanmaning van het bedrijf, voordat een incassobureau ingeschakeld wordt.

Op deze manier krijg je dan alsnog de kans om de rekening te betalen zonder dat er extra kosten bij komen. Ook in deze situatie is het daarom verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met het bedrijf of het incassobureau om afspraken te maken over de betaling.

Mocht je toch geconfronteerd worden met extra kosten, controleer dan altijd de hoogte van deze kosten. De hoogte van de extra (incasso)kosten zijn namelijk gebonden aan een contractueel of wettelijk maximum. In de overeenkomst, algemene voorwaarden of in de wet staan eigenlijk altijd maxima opgenomen van de bijkomende kosten.

Desondanks worden er soms hogere kosten dan toegestaan in rekening gebracht. Het is daarom goed om altijd de hoogte van de extra kosten te controleren. Brengt het bedrijf of het incassobureau te veel kosten in rekening? Stuur het bedrijf of het incassobureau hierover dan een brief of een e-mail en voer verweer tegen deze kosten!

Bovendien moet een bedrijf of incassobureau bij een particulier altijd eerst de mogelijkheid geven om het openstaande bedrag binnen veertien dagen (14) te voldoen, voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht. Heb je deze mogelijkheid (nog) niet gehad? Dan ben je de incassokosten niet verschuldigd en mag het bedrijf of het incassobureau deze kosten niet in rekening brengen.

Betaal in dat geval alleen het factuurbedrag. Je hebt daarmee dan aan jouw betalingsverplichting voldaan.

Ik heb een oude rekening ontvangen (verjaring)

Ten vierde kan het gebeuren dat je ineens nog wordt geconfronteerd met een rekening,  waar je al lang niets meer over hebt gehoord. Het kan zijn dat je deze rekening door het tijdsverloop dan niet meer hoeft te betalen. Dit noemen we verjaring.

Een rekening verjaart namelijk na een aantal jaar. Dit is de verjaringstermijn. Hoelang het duurt tot een rekening verjaart, dat hangt af van het soort schuld. Volgens de algemene regel verjaart een rekening na een verloop van vijf jaar.

Heb je dus al vijf jaar niets meer gehoord over de rekening? Dan is de kans groot dat de rekening is verjaard. Je hoeft de rekening dan niet meer te betalen.

Let op: bij consumenten geldt vaak een kortere termijn van twee jaar. Het gaat dan om de gevallen, waarin je iets hebt gekocht bij een bedrijf. Als het bedrijf al twee jaar niets heeft laten weten over de rekening, dan is de rekening waarschijnlijk verjaard. Het bedrijf kan jou dan niet meer dwingen om de rekening alsnog te betalen.

Als je binnen de verjaringstermijn wel iets hebt gehoord van het bedrijf of het incassobureau over de rekening (bijvoorbeeld d.m.v. een betalingsherinnering of een aanmaning), dan is de verjaring gestuit. Dat betekent dat de verjaringstermijn van twee jaar vanaf dat moment opnieuw is gestart. In dat geval is de rekening nog niet verjaard en moet je de rekening alsnog betalen.

Denk je dat de rekening is verjaard? Doe dan een beroep op verjaring bij het bedrijf of het incassobureau. Het is vervolgens aan het bedrijf of het incassobureau om aan te tonen dat de verjaring is gestuit.

Het bedrag van de rekening is onjuist

Ten slotte kan het voorkomen dat het bedrag van de rekening niet klopt. Ben je het niet eens met de hoogte van de rekening? Neem dan hierover contact op met het bedrijf of het incassobureau en vertel waarom je het niet eens bent met de rekening.

Heb je dit telefonisch laten weten aan het bedrijf of het incassobureau? Stuur dan ook altijd even een e-mail en bevestig daarin wat je eerder telefonisch hebt besproken. Zo kun je altijd bewijzen dat je hebt laten dat je het niet eens bent met de rekening.

Als je hebt laten weten dat je het niet eens bent met de rekening, dan is het vervolgens aan het bedrijf of het incassobureau om te bewijzen dat de rekening wel klopt.

Blijkt het bedrag te kloppen? Betaal dan alsnog zo snel mogelijk of probeer een betalingsregeling te treffen. Hiermee voorkom je dat je wordt geconfronteerd met (onnodige) extra kosten.

Door Milan van Lith | 12 maart 2023 | Nieuws

laatste nieuws

Veelgemaakte fouten door debiteuren
Veelgemaakte fouten door debiteuren die leiden tot het inschakelen van een incassobureau

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap