Beëindiging WSNP zonder schone lei

Het doel van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is het verkrijgen van de ‘schone lei’. Dit betekent dat je de WSNP succesvol hebt doorlopen en dat je resterende schulden niet langer opeisbaar zijn voor schuldeisers. Je bent vrij een nieuwe start te maken. Dreigt er een beëindiging van de WSNP zonder schone lei? Dan blijven je schulden bestaan met als gevolg dat alle schuldeisers hun schulden volledig kunnen opeisen en dat je zelfs failliet verklaard kan worden.

Lees verder wat je kunt doen bij een beëindiging van je WSNP zonder schone lei, waarom je direct een WSNP advocaat moet inschakelen en wat de vervolgstappen zijn als het hoger beroep wordt afgewezen.

Wanneer beëindiging van de WSNP?

Tegen het einde van je schuldsaneringstraject verstrekt je WSNP-bewindvoerder in een eindverslag een negatief of positief advies aan de rechter-commissaris over het toekennen van de schone lei en het einde van de bewindvoering. Bij een negatief advies ontvang je een uitnodiging voor een eindzitting bij de rechtbank. Het advies van de WSNP-bewindvoerder is van groot belang, omdat de rechter dit advies vaak opvolgt.

Op de eindzitting beoordeelt de rechter of je aan je wettelijke verplichtingen hebt voldaan. Hierbij kan de rechter oordelen dat je jezelf onvoldoende hebt gehouden aan de wettelijke verplichtingen van de WSNP en dat je geen schone lei krijgt. Het gevolg hiervan is dat je WSNP direct kan worden omgezet in een faillissement. De schuldeisers kunnen dan weer aanspraak maken op je volledige openstaande schulden.

Wat te doen bij een weigering van de schone lei?

Tegen de beëindiging van de schuldsanering zonder schone lei kun je binnen 8 dagen hoger beroep instellen. Vaak kunnen eventuele tekortkomingen alsnog worden hersteld, desnoods met een verlenging van de WSNP. Vervolgens kan dan alsnog de schone lei worden verleend. Een definitieve weigering heeft grote gevolgen, omdat het gehele WSNP-traject dan voor niets is geweest. Alle schulden worden weer opeisbaar, maar daarnaast word je ook nog voor een periode van 10 jaar uitgesloten van de WSNP. Hierdoor blijven je financiële problemen voortduren.


Het is daarom van groot belang om een eventuele weigering van de schone lei altijd te laten toetsen door een WSNP advocaat. Een WSNP advocaat kan het hoger beroep geheel voor je uitvoeren. Deze werkzaamheden voeren we bij Onyx Advocaten uit op toevoegingsbasis.

Het hoger beroep is afgewezen, wat nu?

Wanneer het hoger beroep over de beëindiging van de WSNP zonder schone lei wordt afgewezen, heb je nog de keuze om in cassatie te gaan. Dat kan binnen 8 dagen na de uitspraak van het gerechtshof. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof teniet te doen.

Beëindiging van je WSNP zonder schone lei? Schakel onze hulp in

Is je WSNP beëindigd zonder schone lei of dreigt dit te gebeuren? Neem dan direct contact met ons op. We zijn gespecialiseerd in zaken over de schuldsanering (WSNP) en kunnen je op de juiste manier bijstaan. Voor direct contact mag je ons vrijblijvend bellen. Je kunt je vraag ook op de mail zetten of je bericht versturen via het contactformulier op onze website.

Beeindiging wsnp zonder schone lei 1

laatste nieuws

Beeindiging wsnp zonder schone lei 2
Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap