Achterstallig loon opeisen met een loonvorderingsprocedure

Betaalt je werkgever je loon te laat uit of zelfs helemaal niet? Dan is er sprake van achterstallig loon. Je hebt dan een loonvordering op je werkgever en je kunt een loonvorderingsprocedure starten. Wat moet je doen in zo'n geval? Doorwerken of de werkzaamheden stilleggen? Waarom wordt het loon niet uitbetaald en hoe ga je de werkgever hierop aanspreken? Je komt voor allerlei vragen te staan. Een gespecialiseerde advocaat kan je hierbij begeleiden.

Op deze pagina lees je wanneer er sprake is van achterstallig loon, wat de eerste stappen zijn en hoe je een loonvorderingsprocedure aanvraagt. Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Wanneer is er sprake van achterstallig loon?

De werkgever is verplicht om het loon op tijd te betalen. In de arbeidsovereenkomst staat vaak opgenomen binnen welke termijn het loon moet zijn voldaan. Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, dan dient het loon te worden voldaan na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden betaald. Dit houdt in dat het weekloon binnen één week moet worden voldaan en een maandloon binnen één maand na afloop van de gewerkte maand.

Indien er binnen deze termijn geen salaris is ontvangen, dan is het loon niet tijdig betaald. Er is dan sprake van achterstallig loon en de werknemer heeft dan een ‘loonvordering’ op de werkgever. Wat is een loonvordering precies? Een loonvordering is een juridische procedure waarbij een werknemer een vordering instelt tegen zijn of haar werkgever om achterstallig loon te ontvangen.

Naast het ‘normale’ loon kunnen ook het vakantiegeld of vakantiedagen niet (tijdig) worden uitbetaald. In dat geval is er eveneens sprake van achterstallig loon. Hetzelfde geldt indien er te weinig salaris is uitbetaald (bijvoorbeeld in strijd met de Wet Minimumloon).

Wat te doen bij achterstallig loon?

Indien vaststaat dat het loon niet tijdig is betaald, kun je eerst (telefonisch) contact opnemen met je werkgever. Mogelijk is er een administratieve fout begaan en kan je werkgever snel duidelijkheid geven. Hiermee voorkom je dat de relatie met de werkgever direct onder druk komt te staan. Krijg je geen duidelijkheid, dan verzoek je per brief of per e-mail om het loon alsnog binnen een termijn van drie dagen te betalen.

Mocht dit schriftelijke verzoek ook geen effect hebben, dan is het verstandig om juridische stappen te ondernemen. Hierbij is het van belang om snel actie te ondernemen, omdat bij een eventueel faillissement het salaris slechts tot 13 weken terug wordt vergoed door het UWV (loongarantieregeling). Je dient daarom snel duidelijkheid te krijgen of de werkgever niet kan betalen (faillissementssituatie) of niet wil betalen (bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict).

In dit stadium is het raadzaam om een advocaat in te schakelen en dit te onderzoeken. Vervolgens kan een strategie worden bepaald: gaan we het achterstallig loon vorderen via een loonvorderingsprocedure, of is er nog een andere mogelijkheid?

Gerechtelijke procedure (betalingsonwil)

Indien de werkgever het loon niet vrijwillig wil betalen, dan kan de werknemer het achterstallig loon vorderen via de rechter. Er wordt een dagvaarding voor de loonvordering ingesteld bij de kantonrechter om zo via een gerechtelijke procedure de loonbetaling af te dwingen. Aangezien het salaris noodzakelijk is voor de betaling van de vaste lasten, wordt deze vordering als spoedeisend gezien. Dit heeft als gevolg dat een loonvorderingsprocedure meestal ook via een kort geding kan worden uitgevoerd. Het voordeel van een kort geding is dat het veel sneller gaat dan een normale gerechtelijke procedure. Het wordt daarom ook wel een spoedprocedure genoemd.

Faillissementsaanvraag (betalingsonmacht)

Als de werkgever het loon wel zou willen betalen, maar het simpelweg niet kan, dan is er sprake van betalingsonmacht. De werkgever verkeert dan in een faillissementssituatie, maar is nog niet daadwerkelijk failliet. Het faillissement moet dan nog worden aangevraagd. Vaak ziet of wil een werkgever niet inzien dat er sprake is van een faillissementssituatie en blijft hij aanmodderen.

Schuldeisers hebben meestal weinig belang bij een faillissement, omdat er dan vaak geen uitbetaling volgt. Om deze reden is het faillissement in de meeste gevallen nog niet aangevraagd. Werknemers hebben daarentegen juist wél belang om bij een faillissementssituatie het faillissement van de werkgever aan te vragen, omdat ze aanspraak kunnen maken op de loongarantieregeling.


Hoe ziet een loonvorderingsprocedure eruit?

Wanneer er een loonvorderingsprocedure wordt gestart om het achterstallig loon te kunnen opeisen, heeft deze procedure een vaste gang van zaken:

Stap 1: werkgever dagvaarden

Om de loonvorderingsprocedure te starten dien je de werkgever eerst te dagvaarden. In de dagvaarding loonvordering licht je aan de rechtbank toe wie je wilt dagvaarden, waarom er gedagvaard wordt, waarom er spoed bij komt kijken en wat je van de gedaagde vordert. Ook dien je bewijzen voor je standpunten te overleggen en aan te tonen welk salaris je nog tegoed hebt en welke schade er is geleden.

Onyx Advocaten kan je helpen met het opstellen van de dagvaarding voor de loonvordering. Nadat deze is opgesteld, zorgen we ervoor dat een gerechtsdeurwaarder het document aan je werkgever uitreikt en sturen we de dagvaarding op naar de rechtbank.

Stap 2: schikking of verweer

Nadat de dagvaarding door je werkgever is ontvangen, kan hij de vordering erkennen of afwijzen. In het eerste geval zal er overlegd kunnen worden om tot een overeenkomst te komen, waarmee de zitting voorkomen kan worden. Wanneer de werkgever de vordering afwijst, zal hij in verweer moeten gaan.

Stap 3: de zitting

Als de werkgever het niet met de vordering eens is, zal de zaak op een zitting behandeld worden. Eerst krijg je zelf het woord om je verhaal te doen en de kantonrechter uit te leggen wat je vordert en waarop je loonvordering gebaseerd is. Vervolgens kan de werkgever reageren op je verhaal.

De kantonrechter laat vervolgens weten hoe hij of zij tegen de zaak aankijkt. Ook bekijkt de rechter op welke manier het conflict het beste opgelost kan worden, middels een schikking, bemiddeling of vonnis.

Stap 4: de uitspraak (het vonnis)

De rechter neemt het besluit of er wel of niet een geldige reden is voor de werkgever om het achterstallige loon niet te betalen. Als de kantonrechter van mening is dat die reden er niet is, dient de werkgever het achterstallig loon alsnog te betalen met daarbij de wettelijke verhoging, de wettelijke rente en de proceskosten. Wanneer je de zaak echter verliest, loop je het risico dat je de proceskosten moet betalen.

Stap 5: het vervolg

Na het vonnis kan de werkgever zich erbij neerleggen, maar hij kan ook een bodemprocedure starten of in hoger beroep gaan.

Loonvorderingsprocedure starten? Neem direct contact op

Wil je een loonvorderingsprocedure starten en daarvoor een advocaat inschakelen? Of heb je andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. We gaan samen met jou de zaak beoordelen en het achterstallig loon opeisen waar je recht op hebt. Je kunt ons bereiken via het contactformulier op de website of door te bellen of mailen. We kunnen je dan gratis van een eerste advies voorzien.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als ik mijn salaris niet krijg?

Er is sprake van achterstallig loon, je hebt als werknemer dan een loonvordering op je werkgever. Wat je als eerste kunt doen is contact opnemen met je werkgever, wellicht kan je werkgever snel duidelijkheid geven. Zo niet, dan kun je schriftelijk verzoeken om het loon binnen drie dagen te betalen. Mocht dit geen effect hebben, dien je juridische stappen te ondernemen. Je kan het achterstallig loon vorderen middels een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter.

Hoe kan ik een loonvorderingsprocedure starten?

Bij een loonvorderingsprocedure ga je jouw werkgever dagvaarden voor de kantonrechter. Dit gebeurt veelal via een kort geding. Via een gerechtelijke procedure wordt de loonbetaling afgedwongen. In de dagvaarding dien je bewijzen voor je standpunten te overleggen en moet je kunnen aantonen welk salaris je nog tegoed hebt en welke schade er geleden is. Onyx Advocaten kan je helpen met het opstellen van een dagvaarding. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe bereken je de wettelijke verhoging?

Wanneer er sprake is van achterstallig loon, heb je recht op extra loon in de vorm van de wettelijke verhoging en wettelijke rente. De wettelijke verhoging begint te lopen drie dagen na de verlopen betaaltermijn. Vanaf de vierde tot en met de achtste dag bedraagt de verhoging per werkdag 5% van het verschuldigde loon. De dagen erna leveren 1% per werkdag aan verhoging op, het maximum is 50%. De rechter is bevoegd om de wettelijke verhoging te matigen. Meer weten over de wettelijke verhoging? Neem gerust contact op met Onyx Advocaten.

Hoe lang mag een werkgever mijn loon vasthouden?

Wettelijk gezien moet het loon worden voldaan na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden betaald, uiterlijk op de derde werkdag van de laatste dag. Bij een weekloon is dit binnen één week, bij een maandloon binnen één maand na afloop van de gewerkte maand. Heb je hier vragen over? Onyx Advocaten geeft je graag meer duidelijkheid.

Achterstallig loon 1

laatste nieuws

Achterstallig loon 2
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap