Huur van woonruimte 1
Huur van woonruimte 1

Huur van woonruimte

De wet stelt diverse eisen aan de een huurovereenkomst van woonruimte. Deze eisen liggen vast in artikel 7:232 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Voordat er sprake is van huur van woonruimte, dient aan deze eisen te zijn voldaan. Allereerst dient er sprake te zijn van een (on)zelfstandige ruimte, die geschikt is voor bewoning. Ten tweede dient de woonruimte voor een vast bedrag per maand ter beschikking gesteld te worden. Ten slotte mag de verhuur niet van korte duur zijn. Onyx Advocaten staat zowel vastgoedeigenaren, (ver)huurders en makelaars bij op diverse juridische aspecten van de huur van woonruimte.

Om je een indruk te geven, tref je hieronder enkele voorbeelden aan veel voorkomende onderwerpen op het gebied van de huur van woonruimte.

Huurprijs

In de wet staan diverse bepalingen over de (jaarlijkse) verhoging van de huurprijs. Aan de ene kant kan dit plaats vinden via indexering. Aan de andere kant kan dit ook bij de toetsing van de huurprijs. Deze toetsing vindt plaats door de Huurcommissie. Onyx Advocaten adviseert jou over de diverse mogelijkheden en geeft je een goede indruk van de procedure bij de Huurcommissie. In overleg verleent Onyx Advocaten ook bijstand tijdens de procedure bij de Huurcommissie. Let op: er wordt geen toevoeging verleend voor de procedure bij de Huurcommissie.

Gebreken aan het gehuurde

In de wet staan diverse bepalingen over gebreken aan het gehuurde. Enerzijds gaat dit over het (laten) verhelpen van gebreken. Anderzijds gaat dit over schadevergoeding of het krijgen van een lagere huurprijs. Onyx Advocaten helpt jou bij de vaststelling van gebreken. Daarnaast bepaalt Onyx Advocaten samen jou een strategie om de gebreken z.s.m. te verhelpen. Indien jouw (ver)huurder geen medewerking verleend, behoort een procedure bij de kantonrechter ook tot de mogelijkheden. Onyx Advocaten kan dan medewerking afdwingen, schadevergoeding eisen of de huurovereenkomst ontbinden.

Medehuur

In de wet staan diverse bepalingen omtrent het medehuurderschap. In het geval van een gemeenschappelijke huishouding kan Onyx Advocaten jou onder meer helpen bij het indienen van een verzoek bij de verhuurder voor het krijgen van medehuurderschap. Bij afwijzing behoort een procedure bij de kantonrechter ook tot de mogelijkheden.

Opzegging van de huurovereenkomst

In de wet staan diverse bepalingen omtrent de opzegging van de huurovereenkomst. Onyx Advocaten helpt jou met een correcte opzegging van de huurovereenkomst volgens de wettelijke eisen. Indien de (ver)huurder niet instemt met de huuropzegging, behoort het instellen van een vordering bij de kantonrechter ook tot de mogelijkheden.

Heb jij een vraag over de huur van woonruimte?

Neem via de onderstaande mogelijkheden geheel vrijblijvend contact op met één van de huurrecht-specialisten van Onyx Advocaten. Zij helpen jou zo spoedig mogelijk verder.

laatste nieuws

Betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden: explosieve groei verwacht

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap