Huur van woonruimte

De huur van woonruimte is in Nederland wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het doel van de wet is het beschermen van de huurder. Huur je woonruimte, dan zal het huurrecht je belangen beschermen. Als huurder geniet je dan van huurbescherming. Dit betekent onder meer dat je niet zomaar uit de huurwoning gezet kan worden. Ook gelden er bepalingen op gebied van de huurprijs, gebreken aan het verhuurde en de huurovereenkomst. Mocht je juridische hulp nodig hebben bij de huur van je woonruimte, kan een huurrecht advocaat je bijstaan.

De huurrechtspecialisten van Onyx Advocaten helpen zowel huurders en verhuurders als makelaars en vastgoedeigenaren bij diverse juridische aspecten op het gebied van huur van woonruimtes. Om je een indruk te geven bij welke zaken onze huurrecht advocaten ondersteuning kunnen bieden, vind je op deze pagina enkele voorbeelden van veel voorkomende onderwerpen. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wat staat er in het wetsartikel huur van woonruimte?

De Nederlandse wetgeving stelt diverse eisen aan de huurovereenkomst van een woonruimte. Deze eisen liggen vast in het wetsartikel 7:232 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (Afdeling 5 – Titel 4 – Boek 7). Voordat er sprake is van huur van woonruimte, dient aan deze eisen te zijn voldaan. Allereerst moet er sprake zijn van een (on)zelfstandige ruimte, die geschikt is voor bewoning. Ten tweede dient de woonruimte voor een vast bedrag per maand ter beschikking gesteld te worden. Als laatste mag de verhuur niet van korte duur zijn.

Bepalingen over de verhoging van de huurprijs

In de wet staan diverse bepalingen over de (jaarlijkse) verhoging van de huurprijs. Aan de ene kant kan dit plaatsvinden via indexering, aan de andere kant kan dit ook gebeuren bij de toetsing van de huurprijs. Deze toetsing vindt plaats door de Huurcommissie. Een huurrecht advocaat adviseert je over de diverse mogelijkheden en geeft je een goede indruk van de procedure. In overleg verleent de advocaat ook bijstand tijdens de procedure. Let op: er wordt geen toevoeging verleend voor de procedure bij de Huurcommissie.

Gebreken aan het gehuurde

In de wet staan tevens diverse bepalingen over gebreken aan het gehuurde. Enerzijds gaat dit over het (laten) verhelpen van gebreken, anderzijds gaat dit over schadevergoedingen of het krijgen van een lagere huurprijs. Een huurrecht advocaat helpt je bij de vaststelling van gebreken. Daarnaast bepaalt de advocaat samen met jou een strategie om de gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. Als je (ver)huurder geen medewerking verleent, behoort een procedure bij de kantonrechter ook tot de mogelijkheden. We kunnen dan medewerking afdwingen, een schadevergoeding eisen of de huurovereenkomst ontbinden.

Medehuurderschap

In het wetsartikel met betrekking tot huur van woonruimte staan diverse bepalingen over het medehuurderschap. In het geval van een gemeenschappelijke huishouding kan een huurrecht advocaat je onder meer helpen bij het indienen van een verzoek bij de verhuurder voor het krijgen van medehuurderschap. Bij afwijzing behoort een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter ook tot de mogelijkheden.

Opzegging huurovereenkomst van de woonruimte

In de wet staan diverse bepalingen over de opzegging van de huurovereenkomst van de woonruimte. We helpen je met een correcte opzegging van de huurovereenkomst volgens de wettelijke eisen. Als de (ver)huurder niet instemt met de huuropzegging, behoort het instellen van een vordering bij de kantonrechter ook tot de mogelijkheden.

Neem bij vragen vrijblijvend contact op

Heb jij met een van bovenstaande voorbeelden te maken gekregen bij de huur van je woonruimte? Dan kunnen onze huurrechtspecialisten je verder helpen en adviseren wat de volgende stap kan zijn. Neem gerust vrijblijvend contact op, dat kan via het contactformulier of door te bellen of mailen.

laatste nieuws

Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben
Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap