Neem vrijblijvend contact op 073 – 303 58 57

Neem vrijblijvend contact op 073 – 303 58 57

Ontslag (op staande voet)

Informatie voor de werkgever

Indien je een werknemer wil ontslaan, ben je gebonden aan de regels uit het ontslagrecht. Hierdoor is het niet mogelijk om een werknemer zomaar te ontslaan. Hiervoor moet een gegronde reden zijn. Dit wordt altijd getoetst door het UWV of door de kantonrechter. Dit wordt de ‘preventieve toets’ genoemd. Voorbeelden van gegronde redenen van het ontslag zijn:

 • Bedrijfseconomische redenen
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Disfunctioneren
 • Een arbeidsconflict (verstoorde arbeidsrelatie)
 • Dringende reden (ernstige misdragingen zoals diefstal, fraude, mishandeling etc.) oftewel het ontslag op staande voet

De reden van het ontslag dien je altijd uitgebreid te kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Indien het UWV of de kantonrechter niet overtuigd is van de noodzaak, dan zal zij het beëindigingsverzoek afwijzen. De reden is eveneens van belang, omdat dit bepaalt of de ontslagroute via het UWV, dan wel de kantonrechter dient te verlopen.

Ontslagroute via UWV

Bij de volgende redenen loopt de ontslagroute via het UWV:


 • langdurige arbeidsongeschiktheid (> 2 jaar);
 • bedrijfseconomische redenen. 

Ontslagroute via kantonrechter

Bij alle overige redenen loopt het ontslag via de kantonrechter. Hierbij kun je denken aan arbeidsconflicten en het disfunctioneren van de werknemer.

Ontslag op staande voet

Een uitzondering op voorgaande ontslagroutes is het ontslag op staande voet. Je kunt een werknemer op staande voet ontslaan indien er sprake is van een dringende reden. Hieronder vallen ernstige misdragingen op het werk zoals bijvoorbeeld:


 • diefstal;
 • fraude;
 • mishandeling;
 • werkweigering.


Indien een werknemer op staande voet wordt ontslagen, dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct en zonder tussenkomst van de kantonrechter. Je hoeft vanaf dat moment geen loon meer te betalen en je hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Verder vervalt het recht op een eventuele transitievergoeding. Indien je schade lijdt als gevolg van het noodzakelijke ontslag, dan kun je je werknemer hiervoor aansprakelijk stellen.

Voorwaarden ontslag op staande voet

Indien een werknemer op staande voet wordt ontslagen, dan heeft dit grote gevolgen voor een werknemer. De wetgever heeft hieraan daarom strenge eisen gesteld. De drie belangrijkste eisen zijn:

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden;
 2. Het ontslag moet direct (onverwijld) na het incident of gedraging worden gegeven;
 3. De dringende reden moet direct (onverwijld) aan de werknemer worden medegedeeld, zodat men weet waarom tot het ontslag wordt overgegaan.


Risico’s ontslag op staande voet

Indien je niet aan alle voornoemde voorwaarden voldoet, dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar. Dit betekent dat het via de kantonrechter met succes kan worden aangevochten. Indien de kantonrechter oordeelt dat een werknemer onterecht op staande voet is ontslagen, dan heeft dit grote gevolgen voor jou als werkgever. Het ontslag op staande voet kan bijvoorbeeld worden vernietigd, waardoor de werknemer weer in dienst is. Je dient de werknemer dan weer aan het werk te laten gaan.

Verder kan de kantonrechter oordelen dat je alsnog het loon moet doorbetalen vanaf het moment dat de werknemer is ontslagen. Indien de werknemer niet meer wil terugkeren, dan kan de kantonrechter ook een aantal vergoedingen toekennen aan de werknemer. Het is daarom heel belangrijk dat je eerst contact opneemt met Onyx Advocaten, voordat je een werknemer op staande voet ontslaat! Er kan dan een strategie worden bepaald, zodat er geen fouten worden gemaakt.

Heb je een vraag over een ontslag (op staande voet)?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met jou opgenomen!

laatste nieuws

ontruiming woning
Ontruiming woning? Denk aan de belangen van het kind!

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap