Informatie voor de werkgever:

ontslag (op staande voet)

Indien je een werknemer wil ontslaan, ben je als werkgever gebonden aan de regels uit het ontslagrecht. Hierdoor is het niet mogelijk om een werknemer zomaar te ontslaan. Je moet allereerst een gegronde reden hiervoor hebben. Bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen als een reorganisatie of de werknemer is langdurig arbeidsongeschikt. Heb je een werknemer op staande voet ontslagen? Er moet dan sprake zijn van een dringende reden zoals diefstal of fraude. Daarnaast moet je als werkgever voldoen aan nog twee wettelijke eisen.

Lees op deze pagina wat de andere gegronde redenen zijn voor ontslag, wat de voorwaarden zijn voor een ontslag op staande voet en wat werkgevers nog meer moeten weten over het ontslagrecht. Neem contact op bij vragen of onduidelijkheden.

Wat zijn gegronde redenen voor een ontslag?

Het UWV of de kantoorrechter zal toetsen of er een gegronde reden is tot ontslag door de werkgever. Dit wordt de ‘preventieve toets’ genoemd. Voorbeelden van gegronde redenen van het ontslag zijn:

 • Bedrijfseconomische redenen;
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • Disfunctioneren;
 • Een arbeidsconflict (verstoorde arbeidsrelatie);
 • Dringende reden (ernstige misdragingen zoals diefstal, fraude, mishandeling etc.) met andere woorden: het ontslag op staande voet.

De reden van het ontslag dien je altijd uitgebreid te kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Indien het UWV of de kantonrechter niet overtuigd is van de noodzaak, dan zal zij het beëindigingsverzoek afwijzen. De reden is eveneens van belang, omdat dit bepaalt of de ontslagroute via het UWV, dan wel de kantonrechter moet verlopen.

Ontslagroute via het UWV

Het ontslag kan via de ontslagroute van het UWV lopen. Dit is van toepassing bij de volgende redenen:

 • Langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar);
 • Bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing). 

Ontslagroute via de kantonrechter

Bij alle overige redenen loopt het ontslag via de kantonrechter. Denk hierbij aan arbeidsconflicten en het disfunctioneren van de werknemer.

Moet de werkgever het ontslag bevestigen?

De werkgever moet het ontslag bevestigen aan de werknemer. Dit wordt ook wel een schriftelijke bevestiging genoemd en is een wettelijke verplichting voor de werkgever. In de bevestiging moet onder andere staan op welke datum het dienstverband eindigt, de reden van het ontslag en de eventuele opzegtermijn. Het is belangrijk dat de werkgever de bevestiging van het ontslag op tijd stuurt naar de werknemer, zodat deze op de hoogte is van de situatie en eventueel tijdig actie kan ondernemen.

Ontslag op staande voet

Een uitzondering op voorgaande ontslagroutes is het ontslag op staande voet. Je kunt een werknemer op staande voet ontslaan als er sprake is van een dringende reden. Hieronder vallen ernstige misdragingen op het werk, zoals:


 • Diefstal;
 • Fraude;
 • Mishandeling;
 • Werkweigering.


Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct en zonder tussenkomst van de kantonrechter. Je hoeft vanaf dat moment geen loon meer te betalen en je hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Verder vervalt het recht op een eventuele transitievergoeding. Indien je schade lijdt als gevolg van het noodzakelijke ontslag, dan kun je je werknemer hiervoor aansprakelijk stellen.

De drie voorwaarden bij een ontslag op staande voet

Indien je een werknemer op staande voet ontslaat, dan heeft dit grote gevolgen voor je werknemer. Zo vervalt voor de werknemer het recht op een WW-uitkering, omdat hij of zij volgens het UWV verwijtbaar werkloos is. Om werknemers te beschermen tegen een onterecht ontslag, heeft de wetgever strenge eisen opgesteld bij een ontslag op staande voet. De werkgever moet aan drie wettelijke eisen voldoen:

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden;
 2. Het ontslag moet direct (onverwijld) na het incident of gedraging worden gegeven;
 3. De dringende reden moet direct (onverwijld) aan de werknemer worden medegedeeld, zodat men weet waarom tot het ontslag wordt overgegaan.

Bij de derde en laatste eis is het belangrijk om de reden van het ontslag direct duidelijk te formuleren. De motivatie mag niet meer gewijzigd worden op een later moment en er mogen geen aanvullende redenen toegevoegd worden. Daarom wordt een mondeling ontslag op staande voet vrijwel altijd schriftelijk bevestigd in een ontslagbrief of per e-mail. Dit dient ook onverwijld te gebeuren.

Wat zijn de risico’s van een ontslag op staande voet?

Indien je niet aan alle genoemde voorwaarden voldoet, dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar. Dit betekent dat het via de kantonrechter met succes kan worden aangevochten. Als de kantonrechter oordeelt dat een werknemer onterecht op staande voet is ontslagen, dan heeft dit grote gevolgen voor jou als werkgever. Het ontslag op staande voet kan bijvoorbeeld worden vernietigd, waardoor de werknemer weer in dienst is. Je dient de werknemer dan weer aan het werk te laten gaan.

Verder kan de kantonrechter oordelen dat je alsnog het loon moet doorbetalen vanaf het moment dat de werknemer is ontslagen. Indien de werknemer niet meer wil terugkeren, dan kan de kantonrechter ook een aantal financiële vergoedingen toekennen aan de werknemer. Het is daarom heel belangrijk dat je eerst contact opneemt met de ontslagrecht specialisten van Onyx Advocaten, voordat je een werknemer op staande voet ontslaat. Er kan dan een strategie worden bepaald, zodat er geen fouten worden gemaakt.

De ervaringen van onze klanten

Heel erg tevreden zijn wij over de service en expertise van Onyx Advocaten. Door verder te denken hebben we uiteindelijk sneller dan verwacht alles kunnen afhandelen met onze debiteuren. Martijn van Hurne is een echte expert op dit gebied en heel prettig om mee samen te werken. Hij komt met creatieve en pro-actieve oplossingen. Daarnaast is de bereikbaarheid 100%.

mevr. N. Storms-Jansen - Stichting SPARK Campus

Namens Stichting ’t Verzetje (Zwemclub) heb ik Onyx Advocaten gevraagd een vordering te incasseren.

Een paar kwalificaties die mij direct opvielen:

– snelle respons en actie,

– tactvolle benadering en aanpak,

– prettige samenwerking.

Uiteraard zijn er meer, die in het geheel hebben geleid tot een uitstekend resultaat.

dhr. C. Lavina, Stichting 't Verzetje

Onyx Advocaten is een serieuze en oprechte partij. Mij hebben ze zeer goed geholpen. Komen afspraken na en werken accuraat en snel. Mijn eventuele volgende zaak gaat weer naar Onyx Advocaten. Lof!!

dhr. G. van Langeveld

Neem contact op voor advies

Wil je een werknemer ontslaan op staande voet? Of heb je al een werknemer ontslagen en heb je vragen over de ontslagroute? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We hebben ruime ervaring en kennis op het gebied van arbeidsrecht, en dan specifiek met ontslagrecht. Je mag contact opnemen via het contactformulier, of door te bellen of mailen.

laatste nieuws

Ontslag – werkgever 2
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap