Ziekte verzuim 1
Ziekte verzuim 1

Ziekte / verzuim

Elke werkgever krijgt te maken met een werknemer, die (langdurig) ziek wordt. Weet jij welke stappen je dan als werkgever dient te nemen? Weet je wat er wel en niet aan informatie mag worden gevraagd van een werknemer of een bedrijfsarts?

Het is van groot belang om binnen een onderneming een goed beleid te voeren met betrekking tot ziekte / verzuim. Dit voorkomt onnodige discussie met je werknemer, hoge kosten en/of juridische geschillen. Doordat een werkgever een adequaat verzuimprotocol hanteert, weten beide partijen direct waar ze aan toe zijn én wat er van elkaar verwacht wordt.

Loondoorbetaling

Een werkgever is verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen als een werknemer ziek is waarbij er minimaal 70% van het loon wordt uitbetaald. Verder heeft men in het eerste ziektejaar minimaal recht op het minimumloon. Na de periode van twee jaar heeft de werknemer mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Re-integratietraject

Een inkomende ziekmelding wordt binnen één week door de werkgever doorgegeven aan de arbodienst. Indien er mogelijk sprake is van langdurige ziekte, dan maakt de bedrijfsarts na zes weken een probleemanalyse met de werknemer. Vervolgens wordt enkele weken daarna een plan van aanpak opgesteld en de werkgever dient een re-integratiedossier aan te maken. In het re-integratietraject dienen zowel de werkgever als de werknemer te voldoen aan de re-integratieverplichtingen.

De voortgang van de re-integratie wordt bijgehouden door middel van voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken. Indien men niet voldoet aan de re-integratieverplichtingen, dan blijft dit niet zonder consequenties. Indien de werknemer zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen, dan heeft dit tot gevolg dat een loonsanctie kan worden opgelegd. Aan de werkgever kan een verlenging van de loondoorbetaling worden opgelegd door het UWV. Het is daarom van groot belang dat men een goed verzuimprotocol hanteert.

Voorkom problemen

Ondanks een goed protocol kunnen werkgevers en werknemers het alsnog niet altijd eens zijn over het verloop van het verzuim. Er kunnen discussies volgen over bijvoorbeeld de mate van de arbeidsongeschiktheid, de loondoorbetaling, het re-integratietraject of over privacygevoelige informatie. Laat je daarom altijd adviseren ingeval van ziekte / verzuim. Onyx Advocaten kan zowel de werkgever als de werknemer van A tot en met Z begeleiden ingeval van ziekte / verzuim.

Heb je een vraag aan Onyx Advocaten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Je kunt direct contact met ons krijgen door te bellen, maar je bericht ook op de mail zetten of versturen via het contactformulier op onze website. Ontvang persoonlijk advies van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

laatste nieuws

Wat valt onder het arbeidsrecht?
Wat valt onder het arbeidsrecht?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap