Wat te doen bij ziekteverzuim?

Elke werkgever krijgt op den duur te maken met een werknemer die (langdurig) ziek wordt. Weet jij welke stappen je dan als werkgever moet ondernemen? Weet je wat er wel en niet aan informatie mag worden gevraagd van een werknemer of een bedrijfsarts? Mag je vragen stellen bij een ziekmelding?

Het is van groot belang om binnen een bedrijf een goed beleid te voeren met betrekking tot ziekteverzuim. Dit voorkomt onnodige discussie met je werknemer, hoge kosten en/of juridische conflicten. Doordat de werkgever een passend verzuimprotocol hanteert, weten beide partijen direct waar ze aan toe zijn en wat er van elkaar verwacht wordt.

Op deze pagina vind je meer informatie over ziekteverzuim. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder verzuim, hoe gaat een re-integratietraject en hoe kun je ziekteverzuim onder je werknemers verminderen? Mocht je een zaak hebben wat betrekking heeft op ziekteverzuim, neem dan contact op voor een vrijblijvend advies.

Wat is verzuim?

Verzuim verwijst naar de afwezigheid van werknemers op het werk zonder geldige reden of toestemming. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals ziekteverzuim, ongeoorloofd verzuim of verzuim wegens persoonlijke redenen. Het is belangrijk dat werkgevers duidelijke regels en procedures hanteren en aandacht besteden aan een goede communicatie om verzuim te voorkomen en effectief aan te pakken.

De regeling van loondoorbetaling

Een werkgever is verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen als een werknemer ziek is, waarbij er minimaal 70% van het loon wordt uitbetaald. Verder heeft men in het eerste ziektejaar minimaal recht op het minimumloon. Na de periode van twee jaar heeft de werknemer mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Het re-integratietraject uitgelegd

Een inkomende ziekmelding wordt binnen één week door de werkgever doorgegeven aan de arbodienst. Indien er mogelijk sprake is van langdurige ziekte, dan maakt de bedrijfsarts na zes weken een probleemanalyse met de werknemer. Vervolgens wordt enkele weken daarna een plan van aanpak opgesteld en de werkgever dient een re-integratiedossier aan te maken. In het re-integratietraject dienen zowel de werkgever als de werknemer te voldoen aan de re-integratieverplichtingen.

De voortgang van de re-integratie wordt bijgehouden door voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken. Indien men niet voldoet aan de re-integratieverplichtingen, dan blijft dit niet zonder consequenties. Als de werknemer zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen, dan heeft dit tot gevolg dat een loonsanctie kan worden opgelegd. Aan de werkgever kan een verlenging van de loondoorbetaling worden opgelegd door het UWV. Het is daarom van groot belang dat men een goed verzuimprotocol hanteert.

Hoe kun je ziekteverzuim verminderen?

Werkgevers nemen vaak maatregelen om ziekteverzuim te verminderen. Zo kun je voor een gezonde werkomgeving zorgen, gezond gedrag bevorderen, flexibele werktijden aanbieden, mentaal welzijn stimuleren, een goed verzuimbeleid invoeren, leidinggevenden trainen en ondersteunen, en werken aan de arbeidstevredenheid. Door deze holistische benadering kunnen werkgevers de gezondheid en het welzijn van werknemers bevorderen. Wat kan leiden tot lagere ziekteverzuimcijfers en een productievere werkomgeving.

Voorkom problemen met een goed verzuimprotocol

Ondanks een goed protocol kunnen werkgevers en werknemers het alsnog niet altijd eens zijn over het verloop van het verzuim. Er kunnen vragen worden gesteld bij een ziekmelding of discussies volgen over bijvoorbeeld de mate van arbeidsongeschiktheid, de loondoorbetaling, het re-integratietraject of over privacygevoelige informatie. Laat je daarom altijd adviseren bij een geval van ziekteverzuim. Onyx Advocaten kan zowel de werkgever als de werknemer van A tot en met Z begeleiden bij een zaak over ziekteverzuim.

Neem contact op voor persoonlijk advies

Meer weten over ziekteverzuim of wil je onze hulp inschakelen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Je kunt direct contact met ons krijgen door te bellen, maar je mag je bericht ook op de mail zetten of versturen via het contactformulier op onze website. Ontvang persoonlijk advies van een onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht!

laatste nieuws

Ziekte verzuim 2
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap