Loongarantieregeling aanvragen

De loongarantieregeling houdt in dat het UWV bij betalingsonmacht van de werkgever, zoals een faillissement of surseance van betaling, de lopende betalingsverplichtingen van de werkgever overneemt. De werknemers krijgen zodoende alsnog het achterstallig loon uitbetaald, tot een maximum van 13 weken. De loongarantieregeling is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van de werkgever.

Op deze pagina lees je meer over de loongarantieregeling en wat je kunt doen als je werkgever failliet dreigt te gaan. Neem gerust vrijblijvend contact op voor een eerste advies.

Wat is de loongarantieregeling?

Onder het loon vallen onder andere ook de onkostenvergoedingen, overwerkvergoedingen, bonussen en de dertiende maand. Indien je salaris hoger is dan het maximumdagloon, dan betaalt het UWV maximaal 150% van het maximumdagloon. Verder neemt het UWV ook de verplichtingen zoals het vakantiegeld en de verzekerings- en pensioenafdrachten over. Dit tot een termijn van maximaal één jaar. Indien je werkgever daadwerkelijk failliet gaat, dan komt er niet automatisch een einde aan de arbeidsovereenkomst.

De curator kan je verzoeken om je werkzaamheden te blijven uitvoeren. De curator onderzoekt dan de mogelijkheden om een mogelijke doorstart te maken. Indien de curator overgaat tot een ontslag van de werknemer, dan moet de curator de opzegtermijn in acht nemen. Hierdoor wordt ook gedurende de opzegperiode het loon doorbetaald tot maximaal 6 weken. Voor een werknemer is de loongarantieregeling daarom erg belangrijk, deze regeling is opgenomen in de Werkloosheidswet.

Wat kun je doen bij achterstallig loon of faillissement van je werkgever?

In verband met de maximale termijn van 13 weken bij een loongarantieregeling is het van belang dat een werknemer op tijd juridische hulp inschakelt indien er sprake is van achterstallig loon. Een faillissementsprocedure neemt namelijk al snel enkele weken in beslag. Verder toetst het UWV of de werknemer er alles aan heeft gedaan om het loon uitbetaald te krijgen.

Indien het UWV vindt dat de werknemer onvoldoende heeft geprobeerd om de betaling af te dwingen, dan heeft dit tot gevolg dat het UWV kan besluiten om de loondoorbetalingsverplichting niet over te nemen. Neem daarom bij achterstallig loon of een vermoeden van een faillissementssituatie direct contact op met Onyx Advocaten. We kunnen je geheel vrijblijvend van een eerste advies voorzien, maar eventueel ook direct de noodzakelijke acties inzetten.

Schakel juridische hulp in van een expert


Is er sprake van achterstallig loon of ben je bang dat je werkgever binnen afzienbare tijd failliet verklaard wordt? Neem dan contact op met onze experts. Je ontvangt van ons vrijblijvend een eerste advies. Desgewenst kunnen we direct tot actie overgaan met de loongarantieregeling. We hebben uitgebreide kennis van het arbeidsrecht.

Loongarantieregeling 1

laatste nieuws

Loongarantieregeling 2
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap