Loongarantieregeling 1
Loongarantieregeling 1

Loongarantieregeling

De loongarantieregeling houdt kort gezegd in dat het UWV bij betalingsonmacht van de werkgever, zoals een faillissement of surseance van betaling, de lopende verplichtingen van de werkgever overneemt. De werknemers krijgen zodoende alsnog het achterstallig loon uitbetaald, tot een maximum van 13 weken.

Overige onkostenvergoedingen

Onder het loon vallen onder andere ook de onkostenvergoedingen, overwerkvergoedingen, bonussen en de dertiende maand. Indien je salaris hoger is dan het maximumdagloon, dan betaalt het UWV maximaal 150% van het maximumdagloon. Verder neemt het UWV ook de verplichtingen zoals het vakantiegeld en de verzekerings- en pensioenafdrachten over. Dit tot een termijn van maximaal één jaar. Indien je werkgever daadwerkelijk failliet gaat, dan komt er niet automatisch een einde aan de arbeidsovereenkomst. De curator kan je verzoeken om je werkzaamheden te blijven uitvoeren. De curator onderzoekt dan de mogelijkheden om een mogelijke doorstart te maken. Indien de curator overgaat tot een ontslag van de werknemer, dan moet de curator de opzegtermijn in acht nemen. Hierdoor wordt ook gedurende de opzegperiode het loon doorbetaald tot maximaal 6 weken. Voor een werknemer is de loongarantieregeling daarom erg belangrijk.

Schakel tijdig hulp in!

In verband met de maximale termijn van 13 weken is het van belang dat een werknemer tijdig juridische hulp inschakelt indien je er sprake is van achterstallig loon. Een faillissementsprocedure neemt namelijk ook snel enkele weken in beslag. Verder toetst het UWV of de werknemer er alles aan heeft gedaan om het loon uitbetaald te krijgen.

Indien het UWV van oordeel is dat de werknemer onvoldoende heeft geprobeerd om de betaling af te dwingen, dan heeft dit tot gevolg dat het UWV kan besluiten om de loondoorbetalingsverplichting niet over te nemen. Neem daarom om bij achterstallig loon of een vermoeden van een faillissementssituatie direct contact op met Onyx Advocaten. Zij kunnen je geheel vrijblijvend een eerste advies geven, maar eventueel ook direct de noodzakelijke acties inzetten.

Heb je een vraag over de loongarantieregeling?


Of andere zaken omtrent arbeidsrecht? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten. 

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met jou opgenomen!

laatste nieuws

Wat valt onder het arbeidsrecht?
Wat valt onder het arbeidsrecht?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap