Vaststellingsovereenkomst

Een beëindiging met wederzijds goedvinden

Als zowel de werkgever als de werknemer vrijwillig de arbeidsovereenkomst willen beëindigen, dan is dat mogelijk met een vaststellingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst (VSO) eindigt de arbeidsovereenkomst ‘met wederzijds goedvinden’. Er moeten dan onderlinge afspraken worden gemaakt over de manier waarop de arbeidsovereenkomst exact wordt beëindigd. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Als gevolg hiervan is dat er geen tussenkomst van de kantonrechter of het UWV nodig is. Verder kunnen er afspraken worden gemaakt waarmee het recht op een WW-uitkering behouden blijft.

Lees verder wat een vaststellingsovereenkomst precies is, wat de voordelen zijn en met welke zaken je rekening moet houden. Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst bij beëindiging met wederzijds goedvinden is een overeenkomst die wordt gesloten tussen werkgever en werknemer bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding, de einddatum van het dienstverband en eventuele andere afspraken, zoals geheimhouding en een positief getuigschrift. De werknemer stemt vrijwillig in met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en heeft hierbij recht op een bedenktijd van twee weken.

Het is van belang dat de afspraken in de overeenkomst zorgvuldig worden geformuleerd en duidelijk op papier worden gezet, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij beëindiging met wederzijds goedvinden kan voor zowel werkgever als werknemer voordelen hebben vergeleken met een juridische procedure bij de kantonrechter.

Wanneer is een vaststellingsovereenkomst definitief?

Een vaststellingsovereenkomst wordt definitief op het moment dat de partijen tot overeenstemming zijn gekomen en de wettelijke bedenktijd is verstreken. Het is belangrijk dat beide partijen zich bewust zijn van de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst en dat zij vrijwillig en met voldoende kennis van zaken instemmen met de inhoud ervan. Als de overeenkomst eenmaal definitief is, dan is deze bindend en kunnen partijen zich er niet meer eenzijdig aan onttrekken.

De voordelen van een vaststellingsovereenkomst zijn:

 • Geen kostbare, tijdrovende en stressvolle ontslagprocedure nodig;
 • Snel duidelijkheid in plaats van onzekerheid;
 • Voorkomt onrust tussen werkgever, werknemer en collega’s op de werkvloer;
 • Mogelijkheid tot behoud WW-uitkering voor werknemer (ook na ontslag op staande voet).

Er kunnen afspraken worden gemaakt over onder andere de volgende zaken:

 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst / vrijstelling van werk;
 • Een transitievergoeding en/of ontslagvergoeding;
 • De eindafrekening;
 • Concurrentie- en relatiebedingen;
 • Opname van vakantiedagen;
 • Positief getuigschrift;
 • Studiekosten;
 • Leaseauto.

Wettelijke bedenktijd

Bij een beëindiging van het arbeidscontract met wederzijds goedvinden moet de werkgever rekening houden met de wettelijke bedenktijd van de werknemer. Deze is twee weken. Als dit niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, dan heeft dit tot gevolg dat de bedenktijd wordt verlengd tot drie weken.

Opzegtermijn

Verder moet ook de opzegtermijn in acht worden genomen. Indien dit niet gebeurd, dan ontvangt de werknemer geen WW-uitkering over de periode dat de opzegtermijn van toepassing zou zijn. Het UWV houdt namelijk rekening met de fictieve opzegtermijn, oftewel de periode van de opzegtermijn waarmee rekening moest worden gehouden. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst die niet tussentijds kan worden opgezegd, dan heeft een werknemer pas recht op een WW-uitkering vanaf de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Kortom, een beëindiging met wederzijds goedvinden is een ingrijpende gebeurtenis. Door een goede vaststellingsovereenkomst op te stellen, voorkom je dat er later problemen ontstaan. Laat je daarom altijd adviseren door de specialisten van Onyx Advocaten.

Advies gewenst? Neem contact op!

Wil je een contract ontbinden met wederzijds goedkeuren, dan heb je een vaststellingsovereenkomst nodig. We helpen je hiermee en geven graag advies. Ook voor andere vragen over het arbeidsrecht kun je bij ons terecht. Je kunt contact opnemen via het contactformulier op onze website. Maar je mag ook ons ook bellen of mailen.

laatste nieuws

Beëindiging met wederzijds goedvinden 2
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap