Kort geding aanvragen

Een reguliere gerechtelijke procedure bij de (kanton)rechter heeft gemiddeld genomen een doorlooptijd van enkele maanden. Soms kan deze procedure zelfs een jaar of langer duren. Het is begrijpelijk dat je hier niet altijd op kan wachten, bijvoorbeeld in het geval van een spoedeisende incasso, een conflict met je huurder of als er conservatoir beslag gelegd is op je vermogen.

Indien je snel een uitspraak moet hebben van de rechter, omdat je een spoedeisend belang hebt, dan is het altijd verstandig om te kijken naar de haalbaarheid van een kort geding. Dit is een spoedprocedure waarin je de rechter vraagt om een voorlopige beslissing over je conflict. Een belangrijke eis hierbij is dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Een advocaat kan dit voor je toetsen. Bij een kort geding heb je binnen enkele weken een uitspraak van de rechter. Bij een bijzonder spoedeisend belang kan de rechter al direct uitspraak doen en heb je binnen enkele uren of dagen duidelijkheid.

Op deze pagina lees je enkele mogelijkheden voor een kort geding en hoe je een kort geding aanvraagt bij de rechtbank. Is er sprake van een spoedgeval? Dan kan een spoed kort geding uitkomst bieden. Neem in dat geval direct contact op met een specialist.

Wat is het incasso kort geding?

Op het moment dat je een glasharde vordering hebt, is er de mogelijkheid om dit geld snel te incasseren via een kort geding. Een kan op diverse manieren ontstaan. Je kunt hierbij o.a. denken aan onbetaalde facturen, achterstallig loon of het terugeisen van een geldlening.

Een incasso kort geding heeft enkele eisen:

  1. Ten eerste mag de zaak niet te gecompliceerd zijn. Alleen als je debiteur het geld niet kan of – zonder deugdelijke reden – niet wil betalen, is een kort geding een optie.
  2. Ten tweede dient er sprake te zijn van een spoedeisend belang. Hiervan kan sprake zijn als je zelf de rekeningen niet meer dreigt te kunnen betalen.
  3. Ten derde dient je aan te kunnen tonen dat je het te incasseren bedrag kan terugbetalen als je debiteur in de reguliere procedure onverwachts in het gelijk gesteld wordt. Hierin kan een valkuil liggen van het incasso kort geding. Dit wordt het restitutierisico genoemd. Een bankgarantie kan uitkomst bieden.
  4. Ten slotte dient je debiteur voorafgaand aan het kort geding nog een laatste sommatiebrief te ontvangen. In deze sommatiebrief dien je betaling van het openstaande bedrag te vorderen en een conceptversie van de incasso dagvaarding in het kort geding mee te sturen.

Ontruiming van een huurwoning

Het is de nachtmerrie van elke verhuurder: een lastige huurder. De buurt ligt bijvoorbeeld al nachten wakker van het geluidsoverlast van je huurder of op je bankrekening komt al maanden geen huur meer binnen. Je dreigt je vergunning hierdoor kwijt te raken, de politie neemt contact met je op, of je komt zelf in de betalingsproblemen. Als je een goed dossier hebt opgebouwd, is ook in dit geval een kort geding mogelijk.


Al deze situaties zijn een reden om de huurovereenkomst met je huurder te laten ontbinden. Je wil zo snel mogelijk van de huurder af en de woning ontruimen. Indien je kunt aantonen dat er een spoedeisend belang is, kan in een kort geding de ontruiming van de woning wordt gevraagd. 

Opheffen van het conservatoir beslag

Plotseling staat er een deurwaarder aan je deur. Een schuldeiser heeft toestemming gekregen van de rechtbank om conservatoir beslag te leggen op je geld en vermogen. De deurwaarder komt dit nu aan je bekendmaken. Er is conservatoir beslag gelegd op je bankrekening, auto en/of je huis. Hierdoor kun je geen geld meer van de bankrekening halen. Je auto of huis mag je niet meer verkopen. Dit kan direct verregaande problemen voor je opleveren!


Het beslag kan opgeheven worden via een kort geding. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. In het kort geding moet je bewijzen dat de vordering van je schuldeiser onterecht of (grotendeels) onjuist is. Indien je dit bewijs niet kan leveren, zal het conservatoir beslag in stand blijven. Een andere mogelijkheid om het beslag opgeheven te krijgen, is door te bewijzen dat het conservatoir beslag onnodig is gelegd. Je moet dan bewijzen dat je vermogen niet zal verdwijnen. De gangbaarste manier is hierbij het verstrekken van een bankgarantie.

Wanneer is er sprake van een spoed kort geding?

In bijzonder spoedeisende gevallen is een spoed kort geding ook nog een mogelijkheid. Hiermee komt er nog sneller een oplossing en weet je op korte termijn waar je aan toe bent. Een normaal kort geding duurt enkele weken en daarna volgt het vonnis vaak binnen twee weken na de zittingsdatum. Bij een spoed kort geding wordt de zaak binnen enkele dagen behandeld en kan de rechter direct bij de zitting een vonnis uitspreken of eventueel een dag of paar dagen later.

Hoger beroep na een kort geding

Het is belangrijk om te beseffen dat in een kort geding om een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Is de wederpartij het niet eens met de voorlopige voorziening van het kort geding? Dan kan de tegenpartij alsnog een reguliere gerechtelijke procedure opstarten of hoger beroep aantekenen. Het hoger beroep moet binnen vier weken aangevraagd worden. Let op: voor een vordering lager dan € 1.750,- is hoger beroep na een kort geding niet mogelijk.

Hoe een kort geding aanvragen?

Als je een kort geding wilt aanvragen bij de rechtbank, moet je eerst een verzoekschrift opstellen. Hierin maak je duidelijk wat het conflict is (de eis en de gronden) en waarom je een voorlopige uitspraak nodig hebt. Daarnaast geef je bewijsstukken mee die je verhaal ondersteunen. Denk aan brieven, overeenkomsten of een getuigenverklaring. Dit verzoekschrift moet je indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Vaak wordt er ook een zitting gepland waarin beide partijen hun standpunten kunnen toelichten en de rechter vragen kan stellen. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op deze zitting, omdat de uitspraak van de rechter vaak afhankelijk is van de argumenten die je naar voren brengt. Hulp nodig bij de aanvraag van een kort geding? De specialisten van Onyx Advocaten helpen je graag op weg.


Neem contact op voor een advies op maat

Naast de besproken situaties zijn er nog veel meer gevallen waarin een kort geding uitkomst kan bieden. We kijken altijd eerst samen met jou naar de haalbaarheid, het spoedeisend belang en de kosten van je zaak. Hierna ontvang je van ons een advies op maat. Neem dus snel contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op de website of door ons te bellen of mailen.

laatste nieuws

Kort geding 2
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap