Kort geding 1
Kort geding 1

Kort geding

Een reguliere bodemprocedure heeft gemiddeld genomen een doorlooptijd van enkele maanden. Soms kan deze procedure zelfs een jaar of langer duren. Onyx Advocaten begrijpt dat je hier niet altijd op kan wachten. Samen met jou kijkt Onyx Advocaten in deze gevallen naar de haalbaarheid van een kort geding. Een belangrijke eis hierbij is dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Onyx Advocaten kan dit voor jou toetsen. 

Is er dus haast geboden, omdat er op korte termijn een (tijdelijke) oplossing moet komen voor jouw probleem? Neem dan direct contact op met Onyx Advocaten, zodat je snel weet waar je aan toe bent. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om een kort geding te starten. Hierdoor weet je binnen korte termijn waar je aan toe bent! In extreme gevallen is een spoed kort geding zelfs een mogelijkheid. Hiermee is er nog sneller een oplossing. Verder op deze pagina vind je enkele mogelijkheden in een kort geding.


Wel is het belangrijk om te beseffen dat in een kort geding om een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Is jouw wederpartij het niet eens met de voorlopige voorziening van het kort geding? Dan kan zij alsnog een reguliere procedure opstarten of hoger beroep aantekenen.  

1) Incasso kort geding

Op het moment dat je een glasharde (loon)vordering hebt, is er de mogelijkheid om dit geld snel te incasseren via een kort geding. Ten eerste mag de zaak niet te gecompliceerd zijn. Alleen indien jouw debiteur het geld niet kan of – zonder deugdelijke reden – niet wil betalen, is een kort geding een optie.


Ten tweede dient er sprake te zijn van een spoedeisend belang. Hiervan kan sprake zijn als je zelf jouw rekeningen niet meer dreigt te kunnen betalen. Ten derde kan hierin een valkuil liggen van het incasso kort geding. Je dient namelijk aan te kunnen tonen dat je het te incasseren bedrag kan terugbetalen, indien jouw debiteur in de reguliere procedure onverwachts in het gelijk gesteld wordt. Dit wordt het restitutierisico genoemd. Een bankgarantie kan uitkomst bieden.

Ten slotte dient jouw debiteur voorafgaand aan het kort geding nog een laatste sommatiebrief te ontvangen. In deze sommatiebrief dien je betaling van het openstaande bedrag te vorderen en een conceptversie van de dagvaarding in kort geding mee te sturen.

2) Ontruiming huurwoning

Het is de nachtmerrie van elke verhuurder: een lastige huurder. De buurt ligt bijvoorbeeld al nachten wakker van het geluidsoverlast van jouw huurder of op jouw bankrekening komt al maanden geen huur meer binnen. Je dreigt andere huurders uit de buurt hierdoor kwijt te raken, de politie neemt contact met jou op, of je komt zelf in de betalingsproblemen. Als je een goed dossier hebt opgebouwd, is ook in dit geval een kort geding mogelijk.


Alle voornoemde situaties zijn een reden om de huurovereenkomst met jouw huurder te laten ontbinden. Je wil zo snel mogelijk van de huurder af en de woning ontruimen. Indien jij kunt aantonen dat er een spoedeisend belang is, kan in een kort geding de ontruiming van de woning wordt gevraagd. 

3) Opheffen conservatoir beslag

Plotseling staat er een deurwaarder aan de deur. Een schuldeiser heeft toestemming gekregen van de rechtbank om conservatoir beslag te leggen. De deurwaarder komt dit nu aan jou bekend maken. Er is conservatoir beslag gelegd op jouw bankrekening, jouw auto en / of jouw huis. Hierdoor kun je geen geld meer van de bankrekening halen. Jouw auto of huis mag je niet meer verkopen. Dit kan direct problemen voor jou opleveren!


Het beslag kan opgeheven worden via een kort geding. Hiervoor gelden voorwaarden. In het kort geding moet jij bewijzen, dat de vordering van jouw schuldeiser onterecht of (grotendeels) onjuist is. Indien je dit bewijs niet kan leveren, zal het conservatoire beslag in stand blijven.


Een andere mogelijkheid om het beslag opgeheven te krijgen, is door te bewijzen dat het conservatoire beslag onnodig is gelegd. Conservatoir beslag wordt door een schuldeiser namelijk gelegd om te voorkomen dat jij tijdens een procedure vermogen laat verdwijnen. Als je kunt bewijzen dat het vermogen niet zal verdwijnen, dan kan het beslag ook worden opgeheven. De meest gangbare manier is hierbij het verstrekken van een bankgarantie.

Heb jij een vraag over een kort geding?

Naast de hiervoor besproken situaties, zijn er nog veel meer gevallen, waarin een kort geding uitkomst kan bieden. Onyx Advocaten kijkt altijd eerst samen met jou naar de haalbaarheid, het spoedeisend belang en de kosten. Hierna ontvangt je een advies op maat. 

laatste nieuws

Betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden: explosieve groei verwacht

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap