Huur van bedrijfsruimte 1
Huur van bedrijfsruimte 1

Huur van bedrijfsruimte

De wet stelt diverse eisen aan een huurovereenkomst van bedrijfsruimte. Deze eisen liggen vast in de artikelen 7:290 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Voordat er sprake is van huur van bedrijfsruimte, dient aan deze eisen te zijn voldaan. Ten eerste dient er een bedrijfspand voor een vast bedrag per maand ter beschikking gesteld te worden. Ten tweede dient in het pand een ruimte te zijn, waarin je klanten of opdrachtgevers kunt ontvangen en service kunt verlenen.

Onyx Advocaten staat zowel vastgoedeigenaren, (ver)huurders en makelaars bij op het gebied van huur van bedrijfsruimte. Er zijn veel onderwerpen waarbij Onyx Advocaten helpt. Om jou een indruk te geven, tref je hieronder enkele voorbeelden aan:

Duur en opzegging van de huurovereenkomst

In de wet staan bijzondere regelingen over de (minimale) duur, de verlenging en de opzegging van de huurovereenkomst van bedrijfsruimte. Allereerst stelt Onyx Advocaten daarom jouw specifieke situatie juridisch vast. Vervolgens geeft zij je advies over de mogelijkheden van opzegging. Als jouw (ver)huurder niet instemt met deze huuropzegging, staat Onyx Advocaten jou bij in de procedure bij de kantonrechter. Daarbij eist Onyx Advocaten dan de beëindiging van de huurovereenkomst.

Huurprijs

Onyx Advocaten begeleidt in bijzondere gevallen de (ver)huurder bij het instellen van een eis tot wijziging van de huurprijs. Deze eis wordt ingesteld bij de kantonrechter. Ten eerste kan deze eis ingesteld worden, als de bepaalde tijd van de huurovereenkomst is verstreken. Ten tweede kan dit na verloop van vijf jaar na de laatste vaststelling van de huurprijs. De kantonrechter houdt hierbij rekening met de gemiddelde huurprijs in de regio. Daarom adviseert Onyx Advocaten om eerst een marktonderzoek te doen. Aan de ene kant heb je daarmee direct bewijs van de (hoge) huurprijs. Aan de andere kant kun je de verhuurder hiermee overtuigen om de huur zonder procedure aan te passen.

Indeplaatsstelling

Het is mogelijk dat de huurder overgaat tot verkoop van het bedrijf. De koper neemt in dat geval vaak de huurovereenkomst over. De huurder kan daarom verzoeken om een indeplaatsstelling. Dit is niet altijd wenselijk voor de verhuurder. Onyx Advocaten helpt je bij het maken van bezwaar. Ook helpt Onyx Advocaten jou bij het opstellen van een juridisch correct verzoek tot indeplaatsstelling.

Overige bedrijfsruimte (artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek)

Indien niet is voldaan aan de wettelijke eisen van een bedrijfsruimte, dan is er sprake van overige bedrijfsruimte. In de wet is hiervoor een aparte regeling opgenomen. Onyx Advocaten begeleidt je in dit geval bij de hiervoor genoemde onderwerpen. Belangrijk bij de huur van overige bedrijfsruimte is de bijzondere ontruimingsbescherming. Vraag Onyx Advocaten om meer informatie!

Heb je een vraag over de huur van bedrijfsruimte?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van de huurrecht-specialisten van Onyx Advocaten. Je kunt contact opnemen op de volgende manieren:

laatste nieuws

Betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden: explosieve groei verwacht

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap