Huur van bedrijfsruimte

De huur van bedrijfsruimte is in Nederland geregeld bij wet, de regels staan beschreven in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Juridisch gezien valt het onder het huurrecht. Wat de huur van bedrijfsruimtes zo ingewikkeld maakt, is dat de regels verschillen per soort bedrijfspand. Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen middenstandsbedrijfsruimtes (winkels en horecagelegenheden) en overige bedrijfsruimtes (kantoren en fabrieken). Bij middenstandsbedrijfsruimte dient rekening gehouden te worden met huurbescherming en huurprijsbescherming voor de huurder. Bij overige bedrijfsruimtes tellen deze beschermingsmaatregelen niet meer of in mindere mate.

De huurrecht advocaten van Onyx Advocaten helpen zowel verhuurders als huurders. Ook vastgoedeigenaren en makelaars zijn voor juridische aspecten op het gebied van huur van bedrijfsruimte bij ons aan het goede adres. Om je een indruk te geven bij welke zaken onze huurrechtspecialisten kunnen helpen, vind je op deze pagina enkele voorbeelden van veel voorkomende onderwerpen. Behoefte aan meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wat staat er in het Burgerlijk Wetboek over de huur van bedrijfsruimte?

De Nederlandse wet stelt diverse eisen aan een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte. Deze eisen liggen vast in de wetsartikelen 7:290 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (Afdeling 6 – Titel 4 – Boek 7). Voordat er sprake is van huur van bedrijfsruimte, moet aan deze eisen zijn voldaan. Ten eerste dient er een bedrijfspand voor een vast bedrag per maand ter beschikking gesteld te worden. Ten tweede moet in het pand een ruimte zijn waarin je klanten of opdrachtgevers kunt ontvangen en service kunt verlenen.

Duur en opzegging huurovereenkomst van de bedrijfsruimte

In de wet staan bijzondere regelingen over de (minimale) duur, de verlenging en de opzegging van de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte. Allereerst stelt de huurrecht advocaat daarom je specifieke situatie juridisch vast. Vervolgens geeft de advocaat je advies over de mogelijkheden van opzegging. Als je (ver)huurder niet instemt met deze huuropzegging, staan we jou bij in de procedure bij de kantonrechter. Daarbij eisen we dan de beëindiging van de huurovereenkomst.

Wijziging van de huurprijs

De huurrecht bedrijfsruimte advocaat begeleidt in bijzondere gevallen de (ver)huurder bij het instellen van een eis tot wijziging van de huurprijs. Deze wordt ingesteld bij de kantonrechter. Wanneer deze eis instellen? Ten eerste kan deze ingesteld worden als de bepaalde tijd van de huurovereenkomst is verstreken. Ten tweede kan dit na verloop van vijf jaar na de laatste vaststelling van de huurprijs. De kantonrechter houdt hierbij rekening met de gemiddelde huurprijs in de regio.

Daarom adviseert de huurrecht advocaat om eerst een marktonderzoek te doen. Aan de ene kant heb je daarmee direct bewijs van de (hoge) huurprijs, aan de andere kant kun je de (ver)huurder hiermee overtuigen om de huur zonder procedure aan te passen.

Verzoek om indeplaatsstelling

Het is mogelijk dat je huurder overgaat tot verkoop van het bedrijf. De koper neemt in dat geval vaak de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte over. De huurder kan daarom verzoeken om een indeplaatsstelling. Dit is niet altijd wenselijk voor de verhuurder. Onze huurrecht advocaat helpt verhuurders bij het maken van bezwaar. Ook helpen we de huurder bij het opstellen van een juridisch correct verzoek tot indeplaatsstelling.

Overige bedrijfsruimte

Indien niet is voldaan aan de wettelijke eisen van een bedrijfsruimte, dan is er sprake van overige bedrijfsruimte. Voorbeelden van overige bedrijfsruimtes zijn kantoren, fabrieken en pakhuizen. In de wet is hiervoor een aparte regeling opgenomen. De huurrecht advocaat begeleidt je in dit geval bij de hiervoor genoemde onderwerpen.

Belangrijk bij de huur van overige bedrijfsruimte is de bijzondere ontruimingsbescherming. Op de dag dat de huurovereenkomst eindigt, hoeft de huurder het bedrijfspand niet te ontruimen en op te leveren. De huurder mag – volgens de wet – de bedrijfsruimte nog twee maanden langer gebruiken en de kantonrechter verzoeken om een langere ontruimingstermijn. Zowel verhuurders als huurders worden bijgestaan in deze procedure.

Vraag om meer informatie

(Ver)huur je een bedrijfspand en ben je in een van de situaties terechtkomen zoals hierboven beschreven? Dan helpen onze huurrechtspecialisten je graag verder. We voorzien je desgewenst van advies en belangrijke informatie. Zo kun je bij ons informatie inwinnen als je bedrijfsruimte wilt (ver)huren van een particulier of bedrijf. Neem gerust contact met ons op, dan spreken we elkaar snel!

Huur van bedrijfsruimte 1

laatste nieuws

Huur van bedrijfsruimte 2
Wanneer kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap