Wat is een contractuele boete en wat kan dit voor jou betekenen?

Je kunt extra grip op je overeenkomst krijgen door het opnemen van een goede boetebepaling. Door middel van een contractuele boete kun je namelijk zelf een geldboete opleggen aan jouw wederpartij, indien hij zich niet houdt aan zijn verplichtingen. Dit is een stevige prikkel tot goede nakoming van de afspraken. Niemand betaalt immers graag boetes. Een contractuele boete kun je in principe opnemen in elk type overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Verstuur eerst een aanmaning

Voordat je aanspraak maakt op de contractuele boete, dien je minimaal één aanmaning aan jouw wederpartij te hebben gestuurd (art. 6:93 BW). Hierna kun je de boete in rekening brengen.

Als je vasthoudt aan de boete, mag je niet meer eisen dat de wederpartij ook nog de overeenkomst nakomt. Een boete treedt namelijk in de plaats van de verplichting om de overeenkomst na te komen. Het is wel mogelijk om de contractuele verplichtingen te splitsen. Per verplichting kan dan een boete gelden. Hierdoor kan er voor een gedeeltelijk tekortschieten al een boete worden opgelegd. De overige verplichtingen uit de overeenkomst kunnen dan nog nagekomen worden.

Onyx Advocaten kan jou helpen bij het opstellen van een goede boetebepaling of bij het adviseren van een contractuele boete bij een huurovereenkomst.

Ter vervanging van schadevergoeding

Tenslotte heeft een contractuele boete nog een laatste functie. De boete treedt in plaats van jouw mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Deze schade bestaat in de meeste gevallen uit (wettelijke) rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete dien je hiermee dus rekening te houden. De contractuele boete moet namelijk hoog genoeg zijn om jouw (potentiële) schade te dekken. Een bijkomend voordeel is dat er geen discussie mogelijk is over de hoogte van de boeteclausule in het contract, zelfs niet indien de daadwerkelijke schade lager is. Een boete is namelijk een gefixeerd bedrag, zodat afwijking alleen bij hoge uitzondering mogelijk is.

Meer weten? Neem gerust contact op

Meer weten over een boetebepaling bij een huurovereenkomst of een contractuele boete bij een faillissement? Neem dan gerust contact met ons op. We voorzien je graag van meer informatie. Je mag ons altijd even bellen of mailen. Of stuur je vraag door in het contactformulier op de website.

Contractuele boete 1

laatste nieuws

Contractuele boete 2
Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap