Disclaimer

Introductie

Onyx Advocaten heeft deze site met de meeste zorgvuldigheid ontworpen en ingevuld. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van cliënten en andere relaties met de grootste zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Wij zijn open over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken. Het gebruik van deze site is daarom onderworpen aan de voorwaarden, zoals opgenomen in deze disclaimer. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. Onyx Advocaten houdt zich in alle gevallen aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van de site

Onyx Advocaten streeft ernaar om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade, die ontstaat door het gebruik van de site of van de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Deze site verzamelt data in overeenstemming met het geldend recht. Onyx Advocaten hecht hierbij veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u wel om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de AVG.

Wij geven u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend;
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen

Op de site treft u een aantal links aan naar andere sites. Hoewel deze sites door Onyx Advocaten zorgvuldig worden geselecteerd, beschikken wij niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap. Onyx Advocaten kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze site te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (teksten, geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: info@onyx-advocaten.nl

laatste nieuws

Disclaimer 2
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap