Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan?

Huur is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Of het nu gaat om het huren van een woning, de huur van een bedrijfsruimte of alles wat er tussenin zit. Zowel de verhuurder als de huurder zijn geholpen met een duidelijke huurovereenkomst. Bij het opstellen van een goede huurovereenkomst komt echter meer kijken dan op het eerste gezicht lijkt. Met deze blog zet ik graag op een rijtje waar je als verhuurder op moet letten bij het opstellen van een huurovereenkomst.
Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan? 1

Wat zijn de drie kenmerken van een huurovereenkomst?

De wet beschrijft huur als een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, door een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken. De huurder verbindt zich hierdoor aan een tegenpresentatie, die meestal bestaat uit de betaling van een vast bedrag per maand (art. 7:201 BW).

Hieruit kun je de drie kenmerken van een huurovereenkomst afleiden, namelijk:

 1. Het ter gebruik verstrekken: de verhuurder verhuurt een zaak (ruimte) of gedeelte daarvan aan de huurder;
 2. Tegenprestatie: de huurder betaalt wekelijks of maandelijks huur als vergoeding voor het gebruik van het gehuurde;
 3. Het mag niet gaan om pacht: in bijzondere gevallen is sprake van pacht in plaats van huur. Het gaat dan meestal over de verhuur van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan op grond van art. 7:311 BW (bv. landbouwgrond).

Indien je voldoet aan bovenstaande vereisten, is er sprake van huur. Je kunt dan beginnen met het opstellen van een huurovereenkomst.

Opstellen huurovereenkomst

Bij het opstellen van een huurovereenkomst  is het belangrijk om allereerst een onderscheid te maken tussen de drie verschillende huurregimes. Deze drie huurregimes kun je onderverdelen in:

1. de huur van een woonruimte;
2. de huur van een bedrijfsruimte; en
3. de huur van overige ruimtes.

Het onderscheid tussen deze regimes is belangrijk, aangezien de bepalingen die in een overeenkomst kunnen en mogen worden opgenomen, van elkaar verschillen. Bij het huren van een woonruimte zullen de regels strenger zijn dan bij de huur van bedrijfsruimte of overige ruimte. Denk hierbij aan langere opzegtermijnen of in beginsel een langere looptermijn.

De ratio hierachter is gelegen in de bescherming van de huurders. Zeker particuliere huurders van woonruimte worden gezien als een kwetsbare groep. Het kan zeer ingrijpend zijn, indien deze huurders zomaar uit het gehuurde kunnen worden gezet. Vandaar dat huurders van woonruimte vergaande beschermen genieten. Overigens bepaalt de wijze waarop partijen uitvoering geven aan huurrelatie welk regime er van toepassing is. Dit wordt de feitelijke bestemming genoemd. Het heeft dus geen zin om bovenaan de huurovereenkomst te vermelden dat het huur van bedrijfsruimte is, terwijl in de praktijk een overige ruimte wordt verhuurd.   

Hoe moet je een huurcontract opstellen?

Naast voornoemde vaststelling van het huurregime, is het belangrijk om de huurovereenkomst in duidelijke woorden op te stellen, zodat daarover in een later stadium geen discussie kan ontstaan.

Het is in ieder geval essentieel om de volgende gegevens op te nemen:

 • De (bedrijfs)naam van de verhuurder en huurder;
 • Het adres van het gehuurde;
 • De huurprijs, de betaaldatum en de wijze van betaling;
 • De (hoogte van de) servicekosten;
 • De hoogte van de waarborgsom;
 • De aanvangsdatum van de huurovereenkomst;
 • De einddatum van de huurovereenkomst, tenzij deze voor onbepaalde tijd is;
 • De wijze van opzegging en opzegtermijn
 • De mogelijkheden voor huurverhoging / indexatie;
 • Een opnamestaat / inspectierapport van de staat van het gehuurde bij aanvang.

Mocht je meer bepalingen willen op nemen, dan is dit natuurlijk mogelijk. Let er dan goed op dat deze niet in strijd zijn met de wet. De huurrecht advocaten van Onyx Advocaten helpen je hier graag bij.

Conclusie

Hoewel standaard huurovereenkomsten makkelijk op het internet te vinden zijn, betekent dit niet dat deze waterdicht zijn. Uit het voorgaande is op te maken dat er veel meer bij komt kijken dan op het eerste gezicht lijkt. Om te voorkomen dat er juridische leemtes zijn, onduidelijke bepalingen zijn opgenomen voor verhuurder en huurder of bepalingen opgenomen staan, die in strijd zijn met de wet is het altijd handig om een huurrecht advocaat een blik te laten werpen op de huurovereenkomst.

Een advocaat kan met jou een overeenkomst opstellen, die voldoet aan jouw wensen en de wet. Dit voorkomt problemen in de toekomst waardoor jij met een gerust hart jouw ruimte kan verhuren.

Een huurovereenkomst opstellen

Mocht je naar aanleiding van deze blog over ‘Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er instaan?' nog vragen hebben. Of wil je zonder zorgen in de toekomst jouw zaak verhuren? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de andere huurrecht advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

Door Jenisha Balarajah | 20 juni 2024 | Nieuws

Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan? 2

laatste nieuws

Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan? 3
Wanneer kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap