Alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur

Als verhuurder kan je geconfronteerd worden met niet-betalende huurders. Hierdoor kom je soms voor een uitdaging te staan bij het innen van de achterstallige huur. Het onbetaald laten van de huur kan namelijk een behoorlijke impact hebben op de financiën van zowel de verhuurder als van de huurder. Gelukkig bestaan er verschillende alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur. In deze blog zullen enkele van deze methoden worden weergegeven en zullen de voor- en nadelen ervan worden besproken.
Alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur 1

1. Een betalingsregeling treffen

Er zijn diverse alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur denkbaar. Eén van de eerste alternatieve methoden is het treffen van een betalingsregeling met de huurder. Dit is ook direct de meest voor de hand liggende methode, die een verhuurder kan overwegen. In dat geval zullen de verhuurder en huurder gezamenlijk afspraken moeten maken over het afbetalen van de achterstallige huur in termijnen. Hoewel dit een vriendelijke benadering is, is het belangrijk om de gemaakte afspraken duidelijk en helder op papier te (laten) zetten. Dit kan eventuele latere misverstanden voorkomen. 

Voordelen:

 • Het kan de relatie tussen verhuurder en huurder intact houden;
 • Huurders hebben de mogelijkheid om de schuld geleidelijk af te lossen, wat hen kan helpen financiële stabiliteit te behouden.

Nadelen:

 • Er is geen garantie dat de huurder zich aan de afspraken zal houden. Als verhuurder kan je hiermee een financieel risico lopen;
 • Het kan langer duren voordat de volledige achterstallige huur wordt betaald, wat nadelig kan zijn voor de financiële situatie van de verhuurder.

2. Een incasso- en/of huurrecht advocaat inschakelen

Verhuurders kunnen ervoor kiezen om een incassobureau in te schakelen om de achterstallige huur te innen, maar in veel gevallen is het raadzaam om een advocaat in te schakelen voor het incasseren van de achterstallige huur. Een incasso-advocaat is gespecialiseerd in het innen van schulden en heeft ervaring in het omgaan met dit soort situaties. Bovendien zal een advocaat sneller in staat zijn om een huurder van repliek te voorzien, indien de huurder verweer voert tegen de huurvordering.

Voordelen:

 • Een incasso- en/of huurrechtadvocaat heeft expertise in het innen van schulden en kan efficiënt(er) zijn in het terugvorderen van achterstallige bedragen;
 • Een incasso- en/of huurrechtadvocaat kan druk uitoefenen op de huurder door middel van (juridisch) inhoudelijke brieven, sommaties en juridische stappen;
 • De advocaat heeft veelal de benodigde kennis op het gebied van huurrecht
 • Als het de advocaat niet lukt om de huurachterstand zonder tussenkomst van de rechter te incasseren, dan kan de advocaat verdere gerechtelijke stappen ondernemen tegen de huurder.

Nadelen:

 • Het inschakelen van een incasso-advocaat kan tot kosten leiden, aangezien een incasso-advocaat vaak een deel van het geïncasseerde bedrag als vergoeding voor diens werkzaamheden zal vragen. (In dat geval kan een incasso-advocaat, die werkt op basis van 'No Cure, No Pay' uitkomst bieden of maak heldere prijsafspraken met de advocaat);
 • Het kan de relatie tussen huurder en verhuurder verder verslechteren.

3. Mediation of bemiddeling

Soms kan een neutrale (derde) partij, zoals een mediator of bemiddelaar, helpen bij het vinden van een oplossing voor de huurachterstand tussen de verhuurder en de huurder. Dit kan bijvoorbeeld uitkomst bieden als de verhuurder en huurder samen niet tot een oplossing kunnen komen en het nemen van andere (juridische) stappen onnodig worden geacht. Een mediator of bemiddelaar kan helpen bij het onderhandelen over een passende regeling waar beide partijen mee kunnen instemmen.

Voordelen:

 • Een professionele bemiddelaar kan ervoor zorgen dat beide partijen hun standpunten begrijpen en tot een redelijke overeenkomst komen;
 • Het kan een snellere oplossing bieden dan juridische stappen (zoals bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure).

Nadelen:

 • Het inschakelen van een mediator of bemiddelaar zal veelal tot (extra) kosten leiden;
 • Er is geen garantie dat het tot een definitieve oplossing zal leiden;
 • Er is geen garantie dat partijen zich aan een eventuele oplossing zullen houden, waardoor er mogelijk alsnog andere juridische stappen moeten worden ondernomen.

4. Juridische stappen nemen

Als andere methoden niet succesvol zijn gebleken, kunnen verhuurders ervoor kiezen om juridische stappen te ondernemen, zoals het starten van een gerechtelijke procedure. Dit kan leiden tot het verkrijgen van een gerechtelijk vonnis om de achterstallige huur te kunnen innen door middel van een deurwaarder of zelfs tot een (gedwongen) ontruiming van de woning.

Voordelen:

 • Een gerechtelijke procedure kan leiden tot een vonnis, waarmee de verhuurder in staat wordt gesteld om de achterstallige huur te incasseren via de deurwaarder. De deurwaarder kan de huur incasseren door middel van beslaglegging(en) (bijv. op het inkomen van de huurder).
 • De huurder kan mogelijkerwijs (ook) uit de woning worden gezet, zodat de schade voor de verhuurder niet (nog) verder oploopt;
 • Het kan als een afschrikmiddel werken voor huurders die geneigd zijn om de huur niet te betalen.

Nadelen:

 • Het kan een langdurig en kostbaar proces zijn;
 • Het kan leiden tot spanningen tussen verhuurder en huurder en de relatie onherstelbaar beschadigen. Dit is met name van belang als de huurder niet uit de woning wordt gezet.

Alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur

Het is belangrijk op te merken dat elke situatie uniek is en wat voor de ene verhuurder werkt, mogelijk niet hetzelfde effect heeft voor een andere verhuurder. Het kiezen van de juiste aanpak hangt af van verschillende factoren, waaronder de relatie met de huurder, de hoogte van de schuld en de bereidheid van de huurder om samen tot een oplossing te komen. Zoals besproken zijn er diverse alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur. Er is geen goed of slecht.

In alle gevallen is het raadzaam om eerst te proberen om tot een minnelijke oplossing te komen, voordat er juridische stappen worden overwogen. Het inschakelen van professioneel advies, zoals van een incasso- en/of huurrechtadvocaat of vastgoedexperts, kan verhuurders helpen bij het kiezen van de beste aanpak voor het innen van achterstallige huur.

Meer weten over alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur?

Mocht je naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur? Of heb je vragen over incasso- of huurrecht in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

Door Milan van Lith | 6 december 2023 | Nieuws

Alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur 2

laatste nieuws

Alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap