Milan van Lith

Milan van Lith

Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

stadionverbod
De kranten staan er op maandag regelmatig vol mee: supporters die zich in het weekend zouden hebben misdragen bij de wedstrijden van hun club. Een veel gehoorde reactie op dit soort berichten is dat ze de supporters harder moeten aanpakken. Zo legde de KNVB in de onderhavige kwestie een stadionverbod op van 10 jaar. Maar in hoeverre is een langdurig stadionverbod redelijk? De rechtbank Oost-Brabant heeft begin dit jaar uitspraak gedaan in deze kwestie. In deze blog vertel ik je meer hierover.

Alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur

Alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur
Als verhuurder kan je geconfronteerd worden met niet-betalende huurders. Hierdoor kom je soms voor een uitdaging te staan bij het innen van de achterstallige huur. Het onbetaald laten van de huur kan namelijk een behoorlijke impact hebben op de financiën van zowel de verhuurder als van de huurder. Gelukkig bestaan er verschillende alternatieve methoden voor het innen van achterstallige huur. In deze blog zullen enkele van deze methoden worden weergegeven en zullen de voor- en nadelen ervan worden besproken.

Veelgemaakte fouten door debiteuren die leiden tot het inschakelen van een incassobureau

Veelgemaakte fouten door debiteuren
Het is een situatie die zowel voor bedrijven als voor particulieren onnodige energie kost. Het inschakelen van een incassobureau om openstaande vorderingen te incasseren. Hoewel in principe niemand bewust in financiële problemen terechtkomt, zijn er veelgemaakte fouten van debiteuren waarneembeer. Deze fouten leiden er vaak toe dat een schuldeiser zich genoodzaakt ziet om een incassobureau in te schakelen. In deze blog lees je meer over deze veelgemaakte fouten. Ook lees je over de acties, die een debiteur (of schuldeiser) kan nemen om deze fouten te vermijden.

Mag de ‘tenzij-bepaling’ van artikel 6:265, lid 1 BW contractueel worden uitgesloten?

tenzij-bepaling
In Nederland staat het partijen veelal grotendeels vrij om de inhoud, werking en vorm van een overeenkomst zelf te bepalen. Tenzij er sprake is van dwingend recht. Het is echter niet altijd duidelijk of een wetsartikel van dwingend of regelend recht is. Dit is in sommige gevallen echter van essentieel belang. Zo werd recent aan de Hoge Raad de vraag voorgelegd of partijen in de (huur)overeenkomst van de ‘tenzij-bepaling’ van artikel 6:265, eerste lid Burgerlijk Wetboek (BW) konden afwijken. In het arrest d.d. 7 juli jl. heeft de Hoge Raad hierop een antwoord geformuleerd. Je leest hierover meer in deze blog.

Wet goed verhuurderschap

wet goed verhuurderschap
Op 1 juli aanstaande zal de ‘Wet goed verhuurderschap’ in werking treden. Met de invoering van deze wetgeving gelden er vanaf voornoemde datum aanvullende regels voor de verhuur van woonruimte. De wetgever wil met de invoering van de Wet goed verhuurderschap ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en/of tegengaan. Tegelijkertijd moet de wet woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten (meer) beschermen. Zo krijgen gemeenten meer mogelijkheden om misstanden in de (ver)huurbranche tegen te gaan. In deze blog lees je meer over deze wet.

Wat valt er onder huurrecht?

Wat valt er onder huurrecht
Het huurrecht is een complex rechtsgebied dat zich richt op de regels en wetten rondom het huren en verhuren van vastgoed, zoals woonruimte en bedrijfsruimte. Het huurrecht kent allereerst enkele algemene regels voor huur. Daarnaast zijn er specifieke regels van toepassing op de verschillende soorten verhuur. Denk hierbij aan de huur van een woonruimte, de verschillende soorten bedrijfsruimtes en de regeling 'koop breekt geen huur'. In deze blog krijg je inzage in het antwoord op de vraag: ‘Wat valt er onder huurrecht?’.

Welke wetten beschermen de huurder?

Welke wetten beschermen de huurder
De Nederlandse regelgeving is er op gericht om de huurder te beschermen. De belangrijkste reden hiervoor is het uitgangspunt dat iedereen een dak boven zijn hoofd zou moeten hebben. De verhuurder mag een huurovereenkomst om die reden al niet zomaar opzeggen. Alleen bij tijdelijke (ver)huur geldt beperkte huurbescherming. In uitzonderingsgevallen heb je helemaal geen huurbescherming, zoals bijvoorbeeld bij een dienstwoning. In deze blog lees je meer over: ‘Welke wetten beschermen de huurder?’.

Prostitutie in huurwoning: een reden voor ontruiming?

prostitutie in huurwoning
Een vrouw gebruikt haar (sociale) huurwoning voor prostitutie activiteiten. Dit vormt voor de woningbouwvereniging reden om bij de kantonrechter een procedure te starten. Hierbij vordert zij o.a. ontruiming van de huurwoning. De woningbouwvereniging stelt namelijk dat de vrouw ernstig tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, doordat zij de huurwoning gebruikt als seksinrichting. Maar is prostitutie in huurwoning wel een reden voor ontruiming? Lees meer in deze blog.

Medewerking huurder is vereist!

Medewerking huurder is vereist
Vaak gaat het in het huurrecht om geschillen, waarbij de vraag voor ligt of de verhuurder een bepaald gebrek moet herstellen. En of de verhuurder de schade – die is geleden als gevolg van dit gebrek – dient te vergoeden. Echter, de huurder heeft op zijn beurt ook verschillende verplichtingen ten aanzien van het herstel van gebreken. In deze blog lees je meer over de verplichtingen van een huurder.

Afspraken op een bierviltje

Afspraken op een bierviltje
Een situatie waarin velen zich mogelijkerwijs zullen herkennen: je zit in de kroeg en na verloop van tijd komen er allerlei ideeën en afspraken op tafel. Uiteindelijk staan de afspraken op een bierviltje. Op dat moment lijken de gemaakte afspraken een gouden greep, maar de volgende ochtend blijkt al snel het tegendeel. In vrijwel de meeste gevallen worden de afspraken door de aanwezigen vergeten en het enige gevolg aan die avond is een kater. Uit een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag blijkt echter dat er tijdens zo’n avond ook juridische bindende afspraken kunnen worden gemaakt.