Veelgemaakte fouten door debiteuren die leiden tot het inschakelen van een incassobureau

Het is een situatie die zowel voor bedrijven als voor particulieren onnodige energie kost. Het inschakelen van een incassobureau om openstaande vorderingen te incasseren. Hoewel in principe niemand bewust in financiële problemen terechtkomt, zijn er veelgemaakte fouten van debiteuren waarneembeer. Deze fouten leiden er vaak toe dat een schuldeiser zich genoodzaakt ziet om een incassobureau in te schakelen. In deze blog lees je meer over deze veelgemaakte fouten. Ook lees je over de acties, die een debiteur (of schuldeiser) kan nemen om deze fouten te vermijden.
Veelgemaakte fouten door debiteuren die leiden tot het inschakelen van een incassobureau 1

1. Slechte communicatie

Ten eerste is het negeren van communicatie met schuldeisers wellicht één van de veelgemaakte fouten door debiteuren. Dit kan variëren van het niet beantwoorden van telefoontjes en e-mails, tot het weigeren van aangetekende brieven. Het vermijden van communicatie maakt de situatie alleen maar erger. De schuldeiser heeft dan op enig moment geen andere keuze meer, dan het ondernemen van verder (juridische) stappen. Eén van deze stappen is het inschakelen van een incasso advocaat. Dit leidt in de meeste gevallen tot extra kosten voor de debiteur, waardoor de openstaande schuld alleen maar hoger wordt.

Als een debiteur in de financiële problemen zit, is het beste advies om proactief contact op te nemen met de schuldeiser. Wanneer een schuldeiser op de hoogte is van de situatie die speelt, kan er draagvlak en begrip ontstaan. Dit leidt op haar beurt in veel gevallen tot de bereidheid om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen. Hiermee voorkomt de debiteur dat hij en de schuldeiser extra kosten maken. De vordering loopt dan niet meer verder op.

2. Geen financiële planning

Ten tweede kan een gebrek aan financiële planning leiden tot onverwachte schulden, die daardoor steeds sneller kunnen opstapelen. Er ontstaat een sneeuwbal-effect. Debiteuren, die hun financiën niet goed beheren, lopen een groter risico op het niet tijdig betalen van rekeningen. Dat kan weer leiden tot een incassoprocedure of zelfs een daarop volgende gerechtelijke procedure of een faillissementsaanvraag. De consequenties kunnen dus groot zijn als de financiële planning niet op orde is.

Een debiteur kan dit vermijden door structuur aan te brengen in zijn financiële planning. Kies bijvoorbeeld één vast moment per week uit, waarop er met de financiën gewerkt wordt. Een budgetplan kan hierbij helpen. Aan de hand van dit plan wordt een overzicht opgesteld van de inkomsten en uitgaven. Als je weet wat er binnen komt, dan weet je ook wat je kan uitgeven!

Daarnaast is het verstandig om voor periodieke betalingen een automatische incasso in te stellen, zodat de betaling automatisch op de juiste dag van de betaalrekening wordt afgeschreven. Op die manier zorgt de debiteur er voor dat de rekening op tijd worden betaald. Ten slotte is het handig om een financiële buffer op te bouwen. Op die manier ben je altijd voorbereid op onvoorziene uitgaven.

3. Ontkennen van de openstaande vordering

Ten derde stellen debiteuren soms (ten onrechte) dat een openstaande vordering niet hoeft te worden voldaan. Of dat de openstaande vordering al is betaald. Dit kan voortkomen uit misverstanden, verwarring over facturen, maar soms zelfs ook uit fraudeleus handelen. Ook dit kan leiden tot het inschakelen van een incassobureau. De debiteur dient zijn betwisting zo goed als mogelijk te onderbouwen of hiervan bewijs te overleggen.

Als debiteur is het daarom belangrijk om zorgvuldig na of  te gaan of de schuld terecht is en of er sprake is van fouten of onduidelijkheden. Mocht er een fout zijn gemaakt of onduidelijkheden zijn, dan is het belangrijk om contact op te nemen met de schuldeiser en de situatie te bespreken. In veel gevallen leidt dit tot een oplossing en voorkomt het dat de situatie enkel verder escaleert, hetgeen extra kosten tot gevolg kan hebben.

4. Uitstellen van betaling (struisvogel-gedrag)

Ten vierde kan uitstelgedrag funest zijn als het gaat om schulden. Het gezegde luidt weliswaar: ‘van uitstel komt afstel’, maar daar denkt de schuldeiser waarschijnlijk heel anders over. Als de openstaande vordering niet wordt betaald, dan is de schuldeiser genoodzaakt om verdere maatregelen te treffen, waaronder het inschakelen van een incasso advocaat.

Het voortdurend uitstellen van betalingen kan bovendien leiden tot hogere kosten. Een incasso advocaat mag een openstaande schuld namelijk verhogen met rente en buitengerechtelijke incassokosten. Hierdoor wordt de schuld aanzienlijk groter.

Een debiteur moet daarom als eerste prioriteit het op tijd betalen van facturen en vorderingen hebben. Als dit op enig moment niet mogelijk is, dan dient de debiteur dit transparant te communiceren met de schuldeiser. Alleen op die manier kan er een oplossing komen!  Wellicht is de schuldeiser bereid om uitstel van betaling te verlenen of een betalingsregeling te treffen. Dit voorkomt dat er een incasso advocaat wordt ingeschakeld. Of erger, dat er een gerechtelijke procedure wordt opgestart.

5. Een gebrek aan het besef van rechten en plichten

Ten vijfde zijn debiteuren zich niet altijd bewust van hun rechten en plichten met betrekking tot openstaande vorderingen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk worden geïntimideerd door (malafide) incassobureaus, die zonder grondslag onrechtmatig (hoge) kosten rekenen.

Als debiteur is het daarom belangrijk om goede informatie in te winnen over de geldende rechten en plichten. Zoek zo nodig juridisch advies van een jurist of advocaat. In veel gevallen is eerstelijns hulp gratis of tegen een laag tarief beschikbaar!

Veelgemaakte fouten door debiteuren

Het inschakelen van een incassobureau kan een stressvolle en vermijdbare situatie zijn voor zowel debiteuren als schuldeisers. Door proactief te communiceren, financiën goed te beheren, de juiste stappen te ondernemen bij geschillen en op de hoogte te zijn van rechten en plichten, kunnen veelgemaakte fouten door debiteuren worden vermeden. Daarnaast draagt het bij aan een gezonde financiële situatie! Onthoud dat het omgaan met schulden een gedeelde verantwoordelijkheid is, die zowel inzet als begrip vereist van de debiteur en de schuldeiser.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over het uitsluiten over veelgemaakte fouten door debiteuren? Of heb je een andere vraag over incasso? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de andere incasso advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

mr. Milan van Lith

Door Milan van Lith | 24 augustus 2023 | Nieuws

laatste nieuws

Veelgemaakte fouten door debiteuren die leiden tot het inschakelen van een incassobureau 3
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap