Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

De kranten staan er op maandag regelmatig vol mee: supporters die zich in het weekend zouden hebben misdragen bij de wedstrijden van hun club. Een veel gehoorde reactie op dit soort berichten is dat ze de supporters harder moeten aanpakken. Zo legde de KNVB in de onderhavige kwestie een stadionverbod op van 10 jaar. Maar in hoeverre is een langdurig stadionverbod redelijk? De rechtbank Oost-Brabant heeft begin dit jaar uitspraak gedaan in deze kwestie. In deze blog vertel ik je meer hierover.
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk? 1

De sanctie van de KNVB

De KNVB kan aan een voetbalsupporter een landelijk stadionverbod opleggen als de supporter zich – naar het oordeel van de KNVB – schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in of rondom het stadion. De voetbalsupporter mag zich vervolgens gedurende een bepaalde periode tijdens voetbalwedstrijden niet in of rondom het stadion begeven.

De KNVB hanteert bij het bepalen van de duur van het stadionverbod altijd de ‘Richtlijn termijn stadionverbod’. In deze richtlijn staan veel verschillende gedragingen opgesomd en daaraan is een bepaalde termijn gekoppeld voor het op te leggen verbod. De termijnen lopen uiteen van drie maanden tot 240 maanden. Er wordt in de meeste gevallen niet of nauwelijks gekeken naar de omstandigheden in het geval. De in de richtlijn opgenomen termijnen worden door de KNVB strikt gehandhaafd.

Uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde in een uitspraak aan het begin van het jaar dat dit niet (altijd) terecht is. [1] In het onderhavige geval was aan een voetbalsupporter een stadionverbod opgelegd voor de duur van 120 maanden (10 jaar) vanwege het beledigen van een groep c.q. het verspreiden van discriminatoire uitlatingen.

Commissie Stadionverboden van de KNVB

De supporter ging in beroep tegen dit oordeel bij de Commissie Stadionverboden van de KNVB, maar daar kreeg hij nul op het rekest. Het verbod bleef gehandhaafd. De supporter had zich schuldig gemaakt aan hetgeen hem werd verweten en daarvoor stond in de richtlijn een termijn van 120 maanden, aldus de commissie.

Het oordeel van de rechtbank

De supporter was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. De supporter stelde bij de rechter onder meer dat de duur van het opgelegde verbod disproportioneel was. De rechter ging hierin mee. De rechter oordeelde onder meer dat bij de motivering van het stadionverbod geen aandacht is geschonken aan de aard en de ernst van de gedraging en evenmin aan de concrete omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden, alsmede de persoonlijke achtergronden en omstandigheden van de supporter. Naar het oordeel van de rechter dient de KNVB – en haar commissie – dit wel te doen bij het opleggen en/of handhaven van een stadionverbod.

De rechter oordeelde daarbij dat het opgelegde stadionverbod van 10 jaar is en naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid niet (onverkort) gehandhaafd kan blijven. De duur van het stadionverbod is door de rechter vooralsnog bepaald op 18 maanden. Dat is dus een verschil van ruim 8,5 jaar!

Conclusie

Met deze uitspraak heeft de rechtbank de KNVB (opnieuw) naar huis gestuurd met het nodige huiswerk voor het opleggen van een stadionverbod. Gebleken is dat de KNVB met het eerdere huiswerk (nog) niet voortvarend aan de slag is gegaan, dus ik ben benieuwd of de KNVB de handschoen ditmaal wel oppakt.

Meer weten?

Mocht je naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben. Of heb jij een andere vraag over een stadionverbod? Neem dan vrijblijvend contact op met mij via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

[1] - Rechtbank Oost-Brabant, 5 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:20.

Door Milan van Lith | 28 maart 2024 | Nieuws

laatste nieuws

Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk? 1
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap