Prostitutie in huurwoning: een reden voor ontruiming?

Een vrouw gebruikt haar (sociale) huurwoning voor prostitutie activiteiten. Dit vormt voor de woningbouwvereniging reden om bij de kantonrechter een procedure te starten. Hierbij vordert zij o.a. ontruiming van de huurwoning. De woningbouwvereniging stelt namelijk dat de vrouw ernstig tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, doordat zij de huurwoning gebruikt als seksinrichting. Maar is prostitutie in huurwoning wel een reden voor ontruiming? Lees meer in deze blog.
Prostitutie in huurwoning: een reden voor ontruiming? 1

De situatie

De vrouw huurt de woning al vele jaren van de woningbouwvereniging. Op enig moment krijgt de gemeente een anonieme tip binnen dat de vrouw zichzelf op een website op het internet aanbiedt voor seks tegen betaling. Daarop is de gemeente een onderzoek gestart.

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw prostitutie activiteiten verricht in de woning. De gemeente informeert de woningbouwvereniging hierover. De woningbouwvereniging verzoekt de vrouw om hier per direct mee te stoppen en om de huurovereenkomst op te zeggen. De vrouw weigert dit. Hierop start de woningbouwvereniging een procedure bij de kantonrechter.

Uitspraak over prostitutie in huurwoning

In de procedure vordert de woningbouwvereniging onder meer dat de huurovereenkomst wordt ontbonden. Ook wil zij dat de vrouw de woning moet ontruimen. De woningbouwvereniging stelt dat de vrouw zich als een slecht huurder gedraagt (artikel 7:213 BW), doordat zij de woning gebruikt als seksinrichting. Hierdoor gebruikt de vrouw het gehuurde tevens niet als woning, waardoor zij in strijd handelt met de overeengekomen wijze (artikel 7:214 BW). Bovendien zou er sprake zijn van overlast, aldus de woningbouwvereniging.

De vrouw voert hiertegen verweer.  Zij voert o.a. aan dat het slechts gaat om incidentele gevallen. Van bedrijfsmatig handelen is geen sprake, volgens de vrouw. Daarbij is het gehuurde ingericht als een normale woning en niet als seksinrichting. Tevens betwist de vrouw dat er sprake is van overlast.

De kantonrechter volgt de vrouw in haar verweer. Er is niet gebleken dat de vrouw structureel bedrijfsmatig handelt in de vorm van prostitutie in en/of vanuit de woning. Bovendien is niet gebleken dat het gehuurde als seksinrichting is ingericht. Naar het oordeel van de kantonrechter is de overlast evenmin komen vast te staan. Het enkele feit dat de woning twee keer is gebruikt voor prostitutie rechtvaardigt volgens de kantonrechter niet de ontbinding van de huurovereenkomst met al haar ingrijpende gevolgen. [1]

Conclusie

Het woonrecht is een vitaal recht en om dat door middel van een ontbinding van de huurovereenkomst kwijt te raken, moet het wel gaan om een ernstige tekortkoming. Daarbij spelen alle omstandigheden van het geval een rol. In dit geval is de sporadische prostitutie in huurwoning geen reden voor ontruiming.

Vragen?

Heb jij te maken met prostitutie in huurwoning? Of heb je andere vragen met betrekking tot de ontbinding van de huurovereenkomst en / of de ontruiming van een huurwoning? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via telefoonnummer 073 – 303 58 57 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mr. M. (Milan) van Lith

[1] - Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:84 (prostitutie in huurwoning).

Door Milan van Lith | 8 februari 2023 | Nieuws

Prostitutie in huurwoning: een reden voor ontruiming? 2

laatste nieuws

Prostitutie in huurwoning: een reden voor ontruiming? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap