Medewerking huurder is vereist!

Vaak gaat het in het huurrecht om geschillen, waarbij de vraag voor ligt of de verhuurder een bepaald gebrek moet herstellen. En of de verhuurder de schade – die is geleden als gevolg van dit gebrek – dient te vergoeden. Echter, de huurder heeft op zijn beurt ook verschillende verplichtingen ten aanzien van het herstel van gebreken. In deze blog lees je meer over de verplichtingen van een huurder.
Medewerking huurder is vereist! 1

In de wet

Een huurder is gehouden om dringende werkzaamheden aan het gehuurde toe te staan. Dit volgt uit artikel 7:220, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit betekent dat een huurder een verhuurder in staat moet stellen om de herstelwerkzaamheden, voor het verhelpen van een gebrek, uit te kunnen voeren. Voldoet een huurder niet aan deze verplichting, dan kan dit hem worden aangerekend.

Volgens de rechtspraak

Dit blijkt o.a. uit een arrest van het gerechtshof Den Haag, dat eerder dit jaar is gewezen. [1] In deze kwestie was het tussen partijen niet in geschil dat de woning gebreken vertoonde, die de verhuurder diende te herstellen. De verhuurder had hiertoe ook al het initiatief genomen en een aannemer ingeschakeld om de problemen te verhelpen.

De huurder weigerde echter mee te werken aan de voorgestelde oplossing(en). Zo lukte het de verhuurder niet om een afspraak in te plannen met de huurder en voldeed de huurder niet aan sommaties van de verhuurder om toegang te verlenen tot de woning.

Als gevolg hiervan vordert de verhuurder uiteindelijk een schadevergoeding van de huurder. Naar het oordeel van de verhuurder is de huurder namelijk tekortgeschoten in de nakoming van overeenkomst, doordat de huurder niet heeft voldaan aan zijn verplichting uit artikel 7:220, lid 1 BW. De huurder is dan ook op grond van artikel 6:74 BW gehouden om de schade te vergoeden, aldus de verhuurder.

Het hof gaat (gedeeltelijk) mee in de redenering van de verhuurder. Dit in die zin dat het hof oordeelt dat er sprake is van een tekortkoming in de medewerking huurder. De verhuurder heeft ten gevolge daarvan schade geleden. Het hof wijst dan ook uiteindelijk – een gedeelte van – de gevorderde schadevergoeding toe.

Conclusie

Ook een huurder heeft dus een verplichting om een gebrek aan de woning te (laten) herstellen. Wordt medewerking huurder geweigerd? Dan kan dit tot gevolg hebben dat de huurder aansprakelijk is voor de schade.

Contact?

Heb je dus te maken met een huurder, die weigert mee te werken aan het herstel van een gebrek? Neem dan vrijblijvend contact met op met Onyx Advocaten. Wij beoordelen jouw specifieke situatie en helpen je – waar mogelijk – direct met advies. Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 073–3035857 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mr. M. (Milan) van Lith

[1] Gerechtshof Den Haag, 17 mei 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1290 (medewerking huurder);

Door Milan van Lith | 19 oktober 2022 | Nieuws

laatste nieuws

Medewerking huurder is vereist! 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap