De aannemer heeft slecht werk geleverd: en nu?

Schakel je iemand in om (bouw)werkzaamheden uit te voeren? Als opdrachtgever moet je actief en kritisch blijven! Leg alle mogelijke gebreken vast. Deel je bevindingen steeds met de aannemer. Vraag of de aannemer zelf ook naar deze punten wil kijken. Verzoek hem om de klachten te verhelpen. Blijft de aannemer in gebreke? Weiger dan mee te werken aan een eindoplevering. Dit zijn de conclusies naar aanleiding van een arrest van het Hof Amsterdam van 23 juli 2019. [1]
De aannemer heeft slecht werk geleverd: en nu? 1

Uit de praktijk

Een opdrachtgever geeft aan een aannemer de opdracht om een nieuwe dekvloer aan te brengen in een appartementencomplex. In augustus 2011 zijn de werkzaamheden afgerond. Op 4 mei 2012 wordt de vloer geïnspecteerd, omdat er scheuren en beschadigingen zijn. De opdrachtgever meldt dit formeel. De aannemer heeft slecht werk geleverd. De aannemer doet vervolgens niets.

De opdrachtgever weigert mee te werken aan de eindoplevering en schakelt een deskundige in. De deskundige oordeelt dat de aannemer het werk slecht heeft uitgevoerd. Op 30 maart 2015 stelt de opdrachtgever de aannemer aansprakelijk voor de schade. Weer laat de aannemer niets van zich horen.

De procedure

De aannemer verschuilt zich achter verjaring. In artikel 7:761, eerste lid BW staat namelijk:

“Elke vordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van twee jaar, nadat de opdrachtgever heeft geklaagd.”

 Volgens de aannemer is het werk op 4 mei 2012 opgeleverd. Vervolgens is er vanaf het moment van klagen en de verdere actie meer dan twee jaar verstreken. De rechtbank volgt dit standpunt. De eis van de opdrachtgever wordt afgewezen. In hoger beroep pakt de opdrachtgever het een stuk zorgvuldiger aan.

Ten eerste betwist de opdrachtgever dat er sprake is van een eindoplevering. De bezichtiging van de vloer op 4 mei 2012 is slechts een voor-inspectie. Het Hof deelt dit standpunt.

Ten tweede betwist de opdrachtgever dat er niets gebeurd is tussen 4 mei 2012 en 5 maart 2015. Er is diverse malen contact met de aannemer geweest. In februari 2013 heeft er een evaluatie plaatsgevonden, waarbij de aannemer aanwezig is. In november 2014 heeft de deskundige zijn rapportage aan de opdrachtgever en de aannemer gestuurd. Het Hof is daarom ook van mening dat er geen sprake is van verjaring.

Actieve houding

Het beroep op verjaring in deze zaak werd al van de hand gewezen, omdat er geen oplevering had plaatsgevonden. Toch is de boodschap duidelijk: blijf actief en kritisch op je aannemer. Uiteindelijk betaalt het zichzelf terug dat jij goed hebt opgelet en gehandeld. Ook de aannemer is hierbij gebaat. De aannemer leert van fouten en blijft scherp tijdens het project.

De aannemer heeft slecht werk geleverd

Levert je aannemer slecht werk? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten. Wij staan je direct met een eerste gratis advies bij. In de meeste gevallen zullen wij de aannemer formeel in gebreke stellen. Daarna maken wij samen met jou aanspraak op herstel! Is dat niet mogelijk, dan eisen wij vergoeding van de schade.

Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 073 – 303 58 57 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

[1] – Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2683

Door Martijn van Hurne | 30 december 2019 | Nieuws

De aannemer heeft slecht werk geleverd: en nu? 2

laatste nieuws

De aannemer heeft slecht werk geleverd: en nu? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap