Martijn van Hurne

Martijn van Hurne

Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?

Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben
Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied dat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers regelt. Voor werkgevers is het arbeidsrecht van belang om de onderneming te beschermen. Zo kunnen arbeidsconflicten en risico’s zoveel mogelijk vermeden worden. Voor de bepaling van hun positie is het arbeidsrecht ook voor werknemers belangrijk. In deze blog wordt daarom nader ingegaan op de vraag: ‘Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?’

Wat betekent overdragen ter incasso?

wat betekent overdragen ter incasso
Overdragen ter incasso: een wat ingewikkeld klinkende term, maar eigenlijk met een simpele betekenis. In deze blog ga ik dieper in op de vraag: Wat betekent overdragen ter incasso? De term ‘overdragen ter incasso’ wordt voornamelijk gebruikt in de context van schulden en betalingen. Zowel voor schuldeisers (crediteuren) als schuldenaren (debiteuren) kan het antwoord op deze vraag belangrijk zijn. Het maakt namelijk een belangrijk onderdeel uit van het incassotraject en heeft daarbinnen diverse positieve en negatieve gevolgen voor de deelnemers aan dit traject.

De kern van contractenrecht

de kern van contractenrecht
Elke dag krijgen mensen te maken met het sluiten van overeenkomsten (contracten). Je sluit een koopovereenkomst als je je boodschappen doet. En ook je abonnement op Videoland is het resultaat van een overeenkomst tot dienstverlening. In mijn andere blog las je al over de belangrijkste spelregels van het contractenrecht. In deze blog wil ik meer de diepte in gaan om te komen tot de kern van contractenrecht. Deze wordt gevormd door enkele grondbeginselen. Iedereen in Nederland is gebonden aan deze beginselen, mits de Nederlandse wet van toepassing is.

Wat houdt contractenrecht in?

Wat houdt contractenrecht in
Het contractenrecht is een belangrijk onderdeel van het verbintenissenrecht. Het contractenrecht wordt in de volksmond ook wel aangeduid als het overeenkomstenrecht. Grotendeels vind je de wettelijke bepalingen met betrekking tot het contractenrecht dan ook terug in Boek 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het contractenrecht omvat alle spelregels inzake de totstandkoming, inhoud en nakoming van overeenkomsten. In deze blog lees je meer over deze specifieke bepalingen, zodat je hierna een globaal antwoord hebt op de vraag: ‘Wat houdt contractenrecht in?’.

Wat mag een incassobureau niet doen?

Wat mag een incassobureau niet doen
Voor het innen van een openstaande schuld wordt snel gedacht aan een incassobureau. Een incassobureau is echter niet de enige organisatie, die openstaande schulden mag incasseren. Sterker nog, de Nederlandse wet heeft bijzondere bevoegdheden toegekend aan advocaten (en deurwaarders) voor het innen van openstaande vorderingen. Een advocaat is op die manier in staat om de schuldeiser in het volledige incassotraject bij te staan. Een incassobureau slaagt daar meestal niet in. Hierdoor is het effectiever om een incasso direct uit handen te geven aan een advocaat, die gespecialiseerd is in incasso. Om dit goed in kaart te brengen, krijg je in deze blog antwoord op de vraag: 'Wat mag een incassobureau niet doen?'.

Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht
Het burgerlijk procesrecht is zeer uitgebreid. De Nederlandse wet kent namelijk diverse gerechtelijke procedures. Al deze procedures hebben hun eigen spelregels en specifieke kenmerken. Dit totale pakket aan spelregels en kenmerken wordt het burgerlijk procesrecht genoemd. De belangrijkste regels zijn opgenomen in een apart wetboek, namelijk het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). In deze blog lees je meer over de specifieke kenmerken van procedures bij de rechtbank.

Wat is een incasso?

Wat is een incasso? 1
Wanneer we naar de taalkundige uitleg van het woord ‘incasso’ kijken, wordt dit letterlijk uitgelegd als het innen van geld. Echter omvat een incasso veel meer. En wat zijn de verschillende manieren en types van incasso? Onyx Advocaten legt het je uit.

Betalingsachterstanden: explosieve groei verwacht

Betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden gaan de komende maanden een enorme groei doormaken. Door de huidige inflatie, de stijgende energieprijzen en toenemende rente verwachten veel ondernemers dat er meer betalingsachterstanden gaan ontstaan. Onyx Advocaten adviseert ondernemers om hun liquiditeit en cashflow op deze aankomende betalingsachterstanden voor te bereiden. Lees hierover in deze blog meer.

Rookmelders in huurwoning: wie doet wat?

rookmelders in huurwoning
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke verdieping van een woning een rookmelder te hebben. Ook voor huurwoningen geldt deze plicht. Veel verhuurders vragen de laatste tijd wie er zorg dient te dragen voor het plaatsen van rookmelders in de huurwoning. In deze blog lees je meer over het uitvoeren van werkzaamheden in een huurwoning. Ook de verplichtingen van de huurder worden hierbij kort besproken. Niet meewerken aan werkzaamheden kan voor een huurder namelijk leiden tot een (tijdelijke) ontruiming!

Te warm in huis: een gebrek?

te warm in huis
De piek lijkt inmiddels voorbij, maar de afgelopen weken is het erg warm geweest in Nederland. Door de klimaatverandering wordt voorspeld dat (extreme en aanhoudende) hitte in de komende jaren steeds vaker voorkomt. Dit betekent ook dat het in onze huizen steeds warmer wordt, met name in de zomermaanden. Niet alle huizen in Nederland zijn hier goed tegen gewapend. Maar wie is er verantwoordelijk om de (huur)huizen koel te houden? Zowel huurders als verhuurders moeten aan de slag. Desondanks kan het te warm worden in huis. Is dit juridisch gezien aan te merken als een gebrek? In deze blog lees je hierover meer.