Martijn van Hurne

Martijn van Hurne

De rol van technologie bij het innen van schulden

De rol van technologie bij het innen van schulden
Technologie speelt in de incassowereld een steeds grotere rol bij het incasseren van openstaande vorderingen. Door binnen je bedrijfsvoering het debiteurenbeheer te automatiseren, bespaar je jezelf veel tijd en energie. Ook incasso advocaten kunnen steeds grotere volumes aan werk verzetten met behulp van de moderne techniek. Een incassoprocedure gaat daardoor steeds sneller. In deze blog lees je meer over de diverse technieken die bijdragen aan een effectieve en efficiënte incasso.

Incasso versus faillissement, welke keuze moet je maken als ondernemer?

incasso versus faillissement
Uit informatie van het CBS en de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal faillissementen al ruim een jaar een stijgende lijn vertoont. Ook in de media lees je steeds vaker nieuws over (grote) bedrijven, die in financiële problemen verkeren. Ongetwijfeld krijg jij – als ondernemer – vroeg of laat ook te maken met een failliete debiteur. En voor een ondernemer is eigenlijk niets zo vervelend als een debiteur, die zijn openstaande facturen niet betaalt. Regelmatig krijg ik de vraag of het in zo’n geval verstandig is om het faillissement van de debiteur aan te vragen. Of zijn er wellicht alternatieven? In deze blog lees je meer over de keuzemogelijkheden bij wanbetalers.

Hoe om te gaan met huurders die niet betalen

Hoe om te gaan met huurders die niet betalen
Een erg vervelende situatie. Je verhuurt als eigenaar of als vastgoedbeheerder een woning of bedrijfsruimte aan een huurder. In het begin gaat alles goed, maar na een aantal maanden wordt ineens de huur niet meer betaald. Je stuurt een betalingsherinnering naar de huurder. De huurder belooft de huur alsnog zo spoedig mogelijk over te maken. Toch zit het je niet lekker. Wat als de huurder in de toekomst de huur vaker niet betaalt? In deze blog lees je meer over: ‘Hoe om te gaan met huurders die niet betalen’.

Wat zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet en hoe kun je ze vermijden?

Wat zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet
Een werkgever gebruikt het ontslag op staande voet om per direct een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Voor de werknemer komt het vaak als een complete verrassing, omdat je vooraf niet wordt geïnformeerd. Je (arbeids)leven staat op zijn kop, want van het ene op het andere moment ben je je werk en je inkomen kwijt. Het is daarom belangrijk om te weten welke redenen worden gebruikt voor ontslag op staande voet. In deze blog krijg je antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet en hoe kun je ze vermijden?’.

Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?

Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben
Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied dat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers regelt. Voor werkgevers is het arbeidsrecht van belang om de onderneming te beschermen. Zo kunnen arbeidsconflicten en risico’s zoveel mogelijk vermeden worden. Voor de bepaling van hun positie is het arbeidsrecht ook voor werknemers belangrijk. In deze blog wordt daarom nader ingegaan op de vraag: ‘Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?’

Wat betekent overdragen ter incasso?

wat betekent overdragen ter incasso
Overdragen ter incasso: een wat ingewikkeld klinkende term, maar eigenlijk met een simpele betekenis. In deze blog ga ik dieper in op de vraag: Wat betekent overdragen ter incasso? De term ‘overdragen ter incasso’ wordt voornamelijk gebruikt in de context van schulden en betalingen. Zowel voor schuldeisers (crediteuren) als schuldenaren (debiteuren) kan het antwoord op deze vraag belangrijk zijn. Het maakt namelijk een belangrijk onderdeel uit van het incassotraject en heeft daarbinnen diverse positieve en negatieve gevolgen voor de deelnemers aan dit traject.

De kern van contractenrecht

de kern van contractenrecht
Elke dag krijgen mensen te maken met het sluiten van overeenkomsten (contracten). Je sluit een koopovereenkomst als je je boodschappen doet. En ook je abonnement op Videoland is het resultaat van een overeenkomst tot dienstverlening. In mijn andere blog las je al over de belangrijkste spelregels van het contractenrecht. In deze blog wil ik meer de diepte in gaan om te komen tot de kern van contractenrecht. Deze wordt gevormd door enkele grondbeginselen. Iedereen in Nederland is gebonden aan deze beginselen, mits de Nederlandse wet van toepassing is.

Wat houdt contractenrecht in?

Wat houdt contractenrecht in
Het contractenrecht is een belangrijk onderdeel van het verbintenissenrecht. Het contractenrecht wordt in de volksmond ook wel aangeduid als het overeenkomstenrecht. Grotendeels vind je de wettelijke bepalingen met betrekking tot het contractenrecht dan ook terug in Boek 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het contractenrecht omvat alle spelregels inzake de totstandkoming, inhoud en nakoming van overeenkomsten. In deze blog lees je meer over deze specifieke bepalingen, zodat je hierna een globaal antwoord hebt op de vraag: ‘Wat houdt contractenrecht in?’.

Wat mag een incassobureau niet doen?

Wat mag een incassobureau niet doen
Voor het innen van een openstaande schuld wordt snel gedacht aan een incassobureau. Een incassobureau is echter niet de enige organisatie, die openstaande schulden mag incasseren. Sterker nog, de Nederlandse wet heeft bijzondere bevoegdheden toegekend aan advocaten (en deurwaarders) voor het innen van openstaande vorderingen. Een advocaat is op die manier in staat om de schuldeiser in het volledige incassotraject bij te staan. Een incassobureau slaagt daar meestal niet in. Hierdoor is het effectiever om een incasso direct uit handen te geven aan een advocaat, die gespecialiseerd is in incasso. Om dit goed in kaart te brengen, krijg je in deze blog antwoord op de vraag: 'Wat mag een incassobureau niet doen?'.

Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht
Het burgerlijk procesrecht is zeer uitgebreid. De Nederlandse wet kent namelijk diverse gerechtelijke procedures. Al deze procedures hebben hun eigen spelregels en specifieke kenmerken. Dit totale pakket aan spelregels en kenmerken wordt het burgerlijk procesrecht genoemd. De belangrijkste regels zijn opgenomen in een apart wetboek, namelijk het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). In deze blog lees je meer over de specifieke kenmerken van procedures bij de rechtbank.