Wat zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet en hoe kun je ze vermijden?

Een werkgever gebruikt het ontslag op staande voet om per direct een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Voor de werknemer komt het vaak als een complete verrassing, omdat je vooraf niet wordt geïnformeerd. Je (arbeids)leven staat op zijn kop, want van het ene op het andere moment ben je je werk en je inkomen kwijt. Het is daarom belangrijk om te weten welke redenen worden gebruikt voor ontslag op staande voet. In deze blog krijg je antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet en hoe kun je ze vermijden?’.
Wat zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet en hoe kun je ze vermijden? 1

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet dient de werkgever rekening te houden met het ontslagrecht. In artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de werkgever bevoegd is om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen, indien sprake is van een dringende reden. De werkgever dient deze dringende reden ook meteen mede te delen aan de werknemer. Indien één van deze eisen niet wordt nageleefd dan kan het ontslag op staande voet aangevochten worden.

De werkgever zoekt een reden om van de werknemer af te komen

In de praktijk komen diverse dringende redenen voor ontslag op staande voet voor. Het is belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden dat sommige werkgevers op zoek gaan naar een dringende reden, zodra ze besloten hebben om afscheid te gaan nemen van een werknemer. Voor een werkgever is dit immers de snelste manier om van iemand af te komen. Een werknemer hoeft zich uiteraard niet direct neer te leggen bij een ontslag op staande voet.

In veel gevallen is het ontslag op staande voet een voorbode voor onderhandelingen tussen de werkgever en werknemer om alsnog op gezamenlijk verzoek het dienstverband te beëindigen. Dat gebeurt dan door middel van een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen zijn namelijk niet gebaat bij een gerechtelijke procedure. In sommige gevallen is een procedure bij de kantonrechter onvermijdelijk. De werknemer heeft niets meer te verliezen en de werkgever loopt het risico dat het dienstverband door de kantonrechter wordt hersteld. Ook kan de kantonrechter een financiële vergoeding toekennen aan de werknemer. Laat je daarom vooraf altijd goed informeren door een advocaat.

De meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet

De redenen voor ontslag op staande voet lopen uiteen. Je vindt een aantal dringende reden opgesomd in artikel 7:678 BW. In de praktijk komen de volgende redenen het meest voor:

 1. Diefstal en fraude
  Diefstal en fraude komen – helaas – regelmatig voor op de werkvloer. In sommige gevallen is het heel onschuldig, wanneer een werknemer (privé) gebruik maakt van de aanwezige spullen van de werkgever. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de schoonmaakspullen van een schoonmaakbedrijf. In andere gevallen is het veel ernstiger. Zo komt het ook voor dat een werknemer een greep uit de kassa doet of structureel documenten vervalst voor persoonlijk financieel gewin.

 2. Dronkenschap
  Het nuttigen van alcohol is ook een probleem op de werkvloer. Diverse scenario’s zijn hierbij denkbaar. Zo komt het voor dat een werknemer na een leuke stapavond in de ochtend nog dronken op het werk verschijnt. In de ernstigere gevallen nuttigt de werknemer tijdens het werk alcohol. Dit komt met name in de horeca (restaurants en cafés) het meeste voor. 

 3. Belediging en bedreiging
  Belediging en bedreiging wordt een steeds groter probleem in het arbeidsleven. Er wordt steeds meer en steeds vaker gediscussieerd op de werkvloer. Dat gebeurt zowel tussen werknemers onderling als met de werkgever. Een discussie kan – indien deze niet correct wordt gevoerd – escaleren. Een belediging en in ernstige gevallen bedreiging liggen dan om de hoek. Het is vervolgens aan de werkgever om daaraan een sanctie te verbinden.

 4. Schending geheimhouding
  In de huidige (digitale) maatschappij wordt kennis snel en makkelijk gedeeld. Soms té makkelijk. In veel arbeidsovereenkomsten is daarom een geheimhoudingsbeding opgenomen. Het is de werknemer dan niet toegestaan om bedrijfsgevoelige informatie met een ander concurrerend bedrijf te delen. In sommige gevallen is de werknemer zich er niet van bewust (bv. door een post op Social Media). In ernstigere gevallen wordt een werknemer door een concurrent gevraagd om (tegen een vergoeding) informatie te delen.

 5. Werkweigering
  In de arbeidsovereenkomst met een werknemer staat eigenlijk altijd een functiebeschrijving opgenomen. De werkgever kan de werknemer inzetten voor werkzaamheden, die binnen de functiebeschrijving passen. In sommige gevallen wordt de werknemer ingezet voor een klus, die niet volledig binnen de functiebeschrijving past. In extreme gevallen wordt de werknemer ingezet voor hele andere werkzaamheden dan waarvoor hij/zij is aangenomen. Dat laatste komt vaak voor bij werkgevers, die van een werknemer af willen.

Hoe vermijd je ontslag op staande voet?

Uit het voorgaande blijkt dat ontslag op staande voet veelal wordt veroorzaakt door eigen (roekeloze) handelen. Vaak is er een connectie tussen de dringende reden met strafbare feiten. Zolang je je als werknemer dus aan de wet en de regels houdt, is er eigenlijk niets aan de hand.

Toch is de grens in de praktijk niet altijd even scherp. Zoals gezegd kan het voorkomen dat een werkgever probeert om van je af te komen en op zoek gaat naar een reden voor ontslag. In geval van een onterecht ontslag op staande voet zijn er diverse mogelijkheden om terug aan het werk te kunnen of om financiële compensatie te ontvangen. Laat je bij een ontslag op staande voet daarom altijd adviseren door een advocaat.

Conclusie

De praktijk kent talloze redenen voor een ontslag op staande voet. In deze blog lees je zodoende slechts enkele voorbeelden. Hoewel ontslag op staande voet eenvoudig te vermijden lijkt, door  je aan de wet en de regels te houden, gaat deze vlieger niet altijd op. Het kan voorkomen dat een werkgever van je af wil en dat kan lastig zijn. Laat je in dat geval niet zomaar aan de kant zetten. Samen met een advocaat kun je het ontslag (bijna) altijd aanvechten.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen? Of heb je een andere vraag op het gebied van arbeidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Onyx Advocaten. Dit kan via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

mr. Martijn van Hurne

Door Martijn van Hurne | 4 augustus 2023 | Nieuws

Wat zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet en hoe kun je ze vermijden? 2

laatste nieuws

Wat zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet en hoe kun je ze vermijden? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap