Hoe om te gaan met huurders die niet betalen

Een erg vervelende situatie. Je verhuurt als eigenaar of als vastgoedbeheerder een woning of bedrijfsruimte aan een huurder. In het begin gaat alles goed, maar na een aantal maanden wordt ineens de huur niet meer betaald. Je stuurt een betalingsherinnering naar de huurder. De huurder belooft de huur alsnog zo spoedig mogelijk over te maken. Toch zit het je niet lekker. Wat als de huurder in de toekomst de huur vaker niet betaalt? In deze blog lees je meer over: ‘Hoe om te gaan met huurders die niet betalen’.
Hoe om te gaan met huurders die niet betalen 1

Huurovereenkomst

Het is een wereldwijd begrip: ‘de huurovereenkomst’. Een persoon of bedrijf stelt een woon- of bedrijfsruimte ter beschikking aan een ander persoon of bedrijf. Zodra hiervoor periodiek (bv. wekelijks of maandelijks) een vergoeding wordt betaald, dan spreek je al van een huurovereenkomst. Hiervoor hoeft in beginsel niets op papier te worden gezet. De terbeschikkingstelling spreekt voor zich. In de praktijk wordt een huurovereenkomst veelal wel op papier gezet. Op die manier weten de partijen aan welke afspraken ze gebonden zijn. Eén van de belangrijkste afspraken is het huurbedrag dat betaald moet worden.

Huurbetaling

In de meeste huurovereenkomsten is bepaald dat de huurder uiterlijk voor of op de eerste dag van de maand, de huur voor die maand dient te betalen. Deze betalingsverplichting keert wekelijks of maandelijks terug. Als verhuurder doe je er daarom goed aan om de huurder toestemming te vragen voor een automatische incasso. Ook kun je de huurder verzoeken om een terugkerende betaling in te laten stellen bij zijn bank. Op deze manier voorkom je het risico dat de huurder vergeet om de huur tijdig te betalen.

Toch kun je het risico dat de huurder de huur niet betaalt, nooit volledig uitsluiten. Als de huurder te weinig saldo heeft, kan ook de automatische incasso niet worden uitgevoerd. In dat geval is het belangrijk te weten hoe om te gaan met huurders die niet betalen.

Communicatie is essentieel

Het is belangrijk om bij een betalingsachterstand zo snel mogelijk in contact te komen met de huurder. Om niet direct de druk op de ketel te zetten, is het belangrijk om persoonlijk contact op te nemen. Mijn advies is om bijvoorbeeld eerst te bellen of (als je in de buurt bent) een keer bij de huurder langs te gaan. Eventueel kun je ook een bericht sturen via Whatsapp. Probeer in ieder geval te achterhalen wat de reden van de betalingsachterstand is. Geef de huurder enkele dagen de tijd om jou te informeren over de oorzaak. En verzoek de huurder om de huur alsnog zo spoedig mogelijk te betalen.

Betalingsregeling huren

Indien de huurder jou op heldere en duidelijke wijze informeert over zijn betalingsprobleem, dan kun je er voor kiezen om een betalingsregeling af te spreken. Maak in dat geval duidelijke afspraken, zodat de huurachterstand niet verder oploopt of niet te ver oploopt. Houd periodiek een vinger aan de pols en probeer de huurder de betalingsachterstand maandelijks af te laten lossen!

Veertiendagenbrief (wettelijke aanmaning) of ingebrekestelling

Wanneer het niet lukt om een reactie of betaling te krijgen van een huurder, dan is het belangrijk om je verdere acties te formaliseren. Blijkbaar kiest de huurder ervoor om contact met jou te vermijden en dat wil je voorkomen. Het advies in dat geval is om verdere (juridische) stappen te nemen.

Bij een particuliere huurder ben je verplicht om een laatste betalingstermijn van veertien dagen te geven, bij gebreke waarvan de huur én bijkomende incassokosten zullen worden opgeëist. In juridische taal wordt dit ook wel een veertiendagenbrief of een wettelijke aanmaning genoemd. Aangezien er enkele wettelijke vereisten aan deze brief zitten, is het verstandig om op dat moment al contact op te nemen met een huurrecht of incasso advocaat. De advocaat kan jou helpen met het opstellen van deze brief of jou hiervan een correct voorbeeld sturen. Stuur de brief altijd per aangetekende post of per e-mail met leesbevestiging! Daarmee voorkom je in een later stadium dat de huurder stelt de brief nooit te hebben ontvangen.

Bij een zakelijke huurder ben je niet verplicht om een wettelijke aanmaning te sturen. Belangrijk is wel dat je de huurder in gebreke hebt gesteld. Hiervoor kun je ook per (aangetekende) post of per e-mail een laatste verzoek tot betaling sturen. Geef de huurder daarin een ultimatum om de huur te betalen. Dit is de laatste kans voor de huurder om te betalen zonder extra kosten te hoeven betalen.

Schakel een huurrecht of incasso advocaat in!

Indien ook deze laatste actie niet het gewenste resultaat geeft, spendeer er dan geen tijd en energie meer zelf aan. Dat kost je alleen maar extra. Schakel in zo’n geval een huurrecht of incasso advocaat in. Het werk om de huur te incasseren word je dan uit handen genomen door een specialist. In veel gevallen kan een advocaat de huur zelfs incasseren zonder dat het jou geld kost. Een goede incasso advocaat werkt namelijk op basis van het ‘No Cure, No Pay’ principe. De kosten van zijn werkzaamheden worden doorbelast aan de huurder.

Ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde

Indien de huurder steeds te laat is met het betalen van de huur en / of de huurachterstand inmiddels is opgelopen tot drie maanden of meer, dan is het belangrijk om op korte termijn afscheid te nemen van de huurder. Je schade loopt op én je bent continu tijd aan het spenderen om de huurder te laten betalen. Je loopt als verhuurder zelf een steeds groter financieel risico. Als verhuurder ben je nou eenmaal gebaat bij een stabiele situatie.

In deze gevallen kan een advocaat een procedure opstarten bij de kantonrechter. De advocaat kan in de procedure de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. Dat betekent dat er tussentijds een einde komt aan de huurovereenkomst. De huurder moet de woning of bedrijfsruimte in dat geval verlaten. Voor de situatie waarin de huurder niet vrijwillig vertrekt, kan de advocaat ook vorderen dat hij het gehuurde mag laten ontruimen.

Bij spoedsituaties is het ook mogelijk om hetzelfde resultaat te bereiken met een procedure in kort geding. De voorzieningenrechter mag namelijk als voorlopige voorziening de ontruiming van een woon- of bedrijfsruimte bevelen.

Hoe om te gaan met huurders die niet betalen

Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de huurder als er een betalingsachterstand ontstaat. Probeer op heldere wijze met elkaar te blijven communiceren. Is er geen communicatie mogelijk? Stel dan formele grenzen en neem verdere (rechts)maatregelen om je schade te beperken.

Vragen?

Wil jij meer weten over ‘Hoe om te gaan met huurders die niet betalen’? Of heb je een andere vraag op het gebied van huurrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de andere huurrecht advocaten van Onyx Advocaten. Dit kan via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

mr. Martijn van Hurne

Door Martijn van Hurne | 16 augustus 2023 | Nieuws

Hoe om te gaan met huurders die niet betalen 2

laatste nieuws

Hoe om te gaan met huurders die niet betalen 3
Wanneer kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap