Incasso versus faillissement, welke keuze moet je maken als ondernemer?

Uit informatie van het CBS en de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal faillissementen al ruim een jaar een stijgende lijn vertoont. Ook in de media lees je steeds vaker nieuws over (grote) bedrijven, die in financiële problemen verkeren. Ongetwijfeld krijg jij – als ondernemer – vroeg of laat ook te maken met een failliete debiteur. En voor een ondernemer is eigenlijk niets zo vervelend als een debiteur, die zijn openstaande facturen niet betaalt. Regelmatig krijg ik de vraag of het in zo’n geval verstandig is om het faillissement van de debiteur aan te vragen. Of zijn er wellicht alternatieven? In deze blog lees je meer over de keuzemogelijkheden bij wanbetalers.
Incasso versus faillissement, welke keuze moet je maken als ondernemer? 1

Wat te doen bij wanbetaling als ondernemer?

Een belangrijk onderdeel van de financiële administratie van jouw onderneming is het debiteurenbeheer. Dit is de eerste stap die je zet, wanneer je tot de ontdekking komt dat een factuur niet is betaald. Probeer zo snel mogelijk in contact te komen met de debiteur. Duidelijke communicatie is (vaak) de sleutel tot succes in dit vroege stadium.

Neem bijvoorbeeld telefonisch contact op – of stuur een korte e-mail - waarbij je om opheldering verzoekt. Geef daarbij een duidelijke termijn aan om alsnog tot betaling over te gaan. Een week is meestal voldoende. Mocht er een acceptabele reden zijn dat de debiteur niet kán betalen, spreek dan een betalingsregeling af.

Debiteurenbeheer verbeteren

Mocht je nog moeite hebben met voorgaande stap? Verbeter dan jouw debiteurenbeheer. Stel een werkwijze op, waarop jij kan terugvallen als je te maken krijgt met een wanbetaler. Op die manier kom je minder snel voor verrassingen te staan. Ook je debiteuren zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid.

Over het algemeen levert het volgende stappenplan de beste resultaten op:

  1. Neem telefonisch contact op;
  2. Stuur een (vriendelijke) betalingsherinnering;
  3. Stuur een (strenge) aanmaning.

Let op: de aanmaning voor particulieren dient aan specifieke wettelijke eisen te voldoen. Mocht je voorbeelden willen van brieven om te sturen. Neem dan gerust even contact met mij op.

Incassoprocedure starten

Blijf niet te lang hangen in het voortraject. Ik merk regelmatig dat er tientallen e-mails worden gewisseld, voordat er verdere actie wordt ondernomen. Hoe langer het traject duurt, hoe minder kans je hebt op resultaat.

Wanneer het voortraject geen resultaat oplevert, geef je vordering dan ter incasso uit handen aan een goede incasso advocaat. Op die manier ben jij er geen tijd en energie meer aan kwijt én is je vordering in goede handen bij een juridisch specialist.

Bij Onyx Advocaten is het streven om jouw debiteur binnen 24 uur op de hoogte te brengen van zijn positie. De incasso advocaat sommeert de wanbetaler om tot betaling over te gaan, bij gebreke waarvan verdere maatregelen zullen worden getroffen. Indien de situatie zich daarvoor leent, kan een regeling met de debiteur worden getroffen.

Wanneer de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betaling, zal de advocaat per post, per e-mail en telefonisch contact proberen te krijgen. De druk wordt maximaal opgevoerd. Opnieuw met het doel om betaling af te dwingen of om afspraken over betaling te maken.

Incasso versus faillissement

Als het voorgaande buitengerechtelijke traject geen resultaat oplevert, dan breekt de volgende (gerechtelijke) fase aan, waarbij jij als ondernemer moet kiezen tussen incasso versus faillissement.

Er zijn vanaf dat moment eigenlijk drie mogelijkheden:

  1. De incasso voortzetten (dagvaardingsprocedure);
  2. Het faillissement aanvragen;
  3. Het dossier sluiten.

1. De incasso voortzetten (dagvaardingsprocedure)

Je kunt er voor kiezen om de incassoprocedure door te zetten bij de rechtbank. In dat geval stelt de advocaat een dagvaarding op, welke vervolgens door een deurwaarder aan jouw debiteur wordt betekend. Hij overhandigt de dagvaarding persoonlijk of in een gesloten envelop. Dit is in sommige gevallen al voldoende prikkel voor een wanbetaler om alsnog tot betaling over te gaan.

Wanneer je debiteur opnieuw niet betaalt én geen verweer voert, wordt hij in principe op relatief korte termijn veroordeeld tot betaling. Wanneer hij wel verweer voert, kan een procedure bij de rechtbank enkele maanden in beslag nemen.

Hoewel een procedure bij de rechtbank vaak (relatief) goedkoper is, neemt dit in de meeste gevallen meer tijd in beslag dan een faillissementsprocedure. Na ontvangst van de uitspraak van de rechtbank, moet deze namelijk ook nog ten uitvoer worden gelegd. Een deurwaarder kan met het vonnis dan beslag leggen op het vermogen van jouw debiteur, net zo lang tot alles betaald is. De kosten hiervan komen voor rekening van je debiteur, maar wanneer je debiteur een ‘kale kip’ blijkt te zijn, komen de kosten van de deurwaarder voor jouw rekening. Op die manier kan goedkoop achteraf duurkoop blijken te zijn.

2. Het faillissement aanvragen

Wanneer je snel duidelijkheid wil of jouw debiteur gaat betalen, kan een advocaat het faillissement aanvragen. De druk wordt hiermee maximaal opgevoerd. Indien er geen betwisting van de vordering mogelijk is, dan kan je debiteur het faillissement namelijk alleen voorkomen door te betalen. Het uiteindelijke doel van het aanvragen van het faillissement is dus in de meeste gevallen niet het daadwerkelijk failliet krijgen van je debiteur, maar betaling van jouw openstaande vordering.

Een faillissementsprocedure neemt in de meeste gevallen veel minder tijd in beslag dan een reguliere incassoprocedure bij de rechtbank. Als je snel duidelijkheid wil hebben, dan kun je het beste voor deze stap kiezen. De kosten van de faillissementsprocedure worden ook zoveel als mogelijk op je debiteur verhaald.

Belangrijk bij het voorgaande is om te weten dat een incassoprocedure bij de rechtbank duurder wordt, naarmate jouw vordering hoger is. De kosten van de rechtbank (griffierechten) worden namelijk staffelsgewijs hoger afhankelijk van het totaalbedrag. Op die manier wordt het aanvragen van een faillissement op een gegeven moment ook financieel voordeliger. Dat omslagpunt ligt ongeveer op € 12.500,-. Een advocaat kan jou hierover exact informeren.

3. Het dossier sluiten

Zoals gezegd, kosten voornoemde gerechtelijke procedures geld. Het kan op die manier ook gebeuren dat de kosten van zo’n procedure de potentiële baten overstijgen. In zo’n situatie is het (financieel) verstandig om een dossier te sluiten en het verlies te nemen. Wanneer je advocaat op basis van ‘No Cure, No Pay’ werkt, kost het je verder geen geld.

In sommige principekwesties kun je alsnog kiezen voor een gerechtelijke procedure. Je geeft er immers ook een signaal mee af aan andere wanbetalers.

Laat je daarom altijd goed adviseren door een specialist over de keuze incasso versus faillissement, of wellicht zelfs sluiting van het dossier.

Vragen?

Wil jij meer weten over de keuze incasso versus faillissement? Of heb jij vragen over een incassoprocedure in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de andere incasso advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

mr. Martijn van Hurne

Door Martijn van Hurne | 25 oktober 2023 | Nieuws

Incasso versus faillissement, welke keuze moet je maken als ondernemer? 2

laatste nieuws

Incasso versus faillissement, welke keuze moet je maken als ondernemer? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap