De rol van technologie bij het innen van schulden

Technologie speelt in de incassowereld een steeds grotere rol bij het incasseren van openstaande vorderingen. Door binnen je bedrijfsvoering het debiteurenbeheer te automatiseren, bespaar je jezelf veel tijd en energie. Ook incasso advocaten kunnen steeds grotere volumes aan werk verzetten met behulp van de moderne techniek. Een incassoprocedure gaat daardoor steeds sneller. In deze blog lees je meer over de diverse technieken die bijdragen aan een effectieve en efficiënte incasso.
De rol van technologie bij het innen van schulden 1

1. Digitalisering van het incassoproces

Het digitaal kunnen verwerken van (klant)gegevens en activiteiten is niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. Door middel van een zogenaamd CRM-systeem zijn bedrijven in staat om talloze processen digitaal te automatiseren en te optimaliseren. Hierdoor is het eenvoudiger voor bedrijven om betalingsherinneringen of aanmaningen te sturen op het moment dat een debiteur de factuur niet betaalt. Het debiteurenbeheer wordt eenvoudiger.

Mocht het geoptimaliseerde systeem toch niet het gewenste succes hebben. Dan kun je je incasso overdragen aan een incassobureau of incasso advocaat. Onyx Advocaten maakt op haar beurt bij het incasseren van vorderen ook weer gebruik van de modernste techniek. Door middel van een CRM-systeem kunnen cliënten eenvoudig nieuwe (incasso)zaken via de website of per e-mail indienen. Het geïntegreerde e-mailsysteem zorgt er voor dat de zaak direct opgestart kan worden. Hiermee besparen zowel de cliënt als de advocaat zich veel tijd en moeite.

Het CRM-systeem draagt ook bij aan een efficiënte voortzetting van de zaak. Zo kunnen diverse e-mails geautomatiseerd verstuurd worden. Tevens kan het CRM-systeem gebruikt worden om gemaakte betalingsafspraken met debiteuren te monitoren en – indien nodig – debiteuren aan de gemaakte afspraken te herinneren. Op die manier is het eenvoudig om een vinger aan de pols te houden en in te grijpen als dat nodig is.

2. (Mobiele) apps voor het oplossen van schulden

Al met de opkomst van het internet en met name de e-mail, is het steeds eenvoudiger en makkelijker om contact met debiteuren op te nemen. Er worden nog nauwelijks betalingsherinneringen per post verstuurd. Hierdoor hoef je als schuldeiser niet steeds te wachten tot de post bezorgd is. De e-mail is daarom de dagelijks meest gebruikte manier om een debiteur aan zijn betalingsverplichtingen te herinneren. Overigens gebruikt Onyx Advocaten de post nog wel, omdat de druk op de debiteur daarmee flink wordt opgevoerd.

Maar de technologie is verder gegaan. Met de opkomst van berichtenservices als Whatsapp en Telegram verloopt de digitale communicatie steeds vaker via de mobiele telefoon. Het betreft een laagdrempelige manier van communiceren, waardoor het ook voor de debiteur makkelijker is om afspraken over betaling te maken.

Ook bij Onyx Advocaten worden debiteuren via Whatsapp gecontacteerd om alle mogelijkheden voor de incasso te benutten. Zelfs de meest uitzichtloze situaties leiden op die manier nog tot communicatie. Daarnaast wordt Whatsapp ook veelvuldig gebruikt om betalingsafspraken met een debiteur te maken. Daarmee kan een kostbare juridische procedure in veel gevallen nog worden voorkomen.

3. Online betalen bij openstaande schulden

Door de opkomst en ontwikkeling van digitale communicatie heeft de banksector (ook) niet stilgezeten. Elke grote bank heeft inmiddels een digitale omgeving, waarmee betalingen kunnen worden uitgevoerd. In de meeste gevallen is er van die digitale omgeving ook een mobiele applicatie (app) beschikbaar. Zo kunnen debiteuren direct via hun mobiele telefoon overgaan tot betaling.

Deze mogelijkheid wordt bij Onyx Advocaten optimaal benut. In alle e-mails met een sommatie om tot betaling over te gaan, staan de benodigde betaalgegevens vermeld. Het betreft hier o.a. het totale bedrag dat dient te worden voldaan, het rekeningnummer (IBAN), de tenaamstelling en het referentienummer.

Indien de debiteur er – om wat voor reden dan ook – niet in slaagt om te betalen, dan kan er via Whatsapp of per e-mail een betalingsverzoek worden gestuurd. Dit is een link via de applicatie van de bank, waarmee alle voornoemde gegevens automatisch worden ingevuld voor de bankoverschrijving. Een debiteur kan dan heel eenvoudig betalen met één druk op de knop.

4. Automatische incasso voor schuldaflossing

Een andere veelgebruikte manier om debiteuren sneller hun schulden te laten aflossen, is de automatische incasso. Door middel van een machtiging stemt de opdrachtgever in met een automatische betaling van facturen of (andere) schulden. Aangezien toestemming voor een automatische incasso in de meeste gevallen al in het voortraject wordt gevraagd, voorkom je hiermee eenvoudig het ontstaan van schulden.

Om dit internationaal te stroomlijnen, is er zelfs een Europees systeem ontwikkeld voor automatische incasso. Dit zogenaamde SEPA-systeem is inmiddels actief in 34 landen.

5. Kunstmatige intelligentie (AI)

Ten slotte is de kunstmatige intelligentie (AI) steeds verder in opkomst. Hoewel de concrete implicatie van kunstmatige intelligentie bij het incasseren van schulden nog is uitgebleven, zijn er op de achtergrond diverse ontwikkelingen.

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie moeten er uiteindelijk toe leiden dat nog meer processen worden geautomatiseerd. Daarnaast kunnen in de toekomst algoritmes voorspellen welke strategie het beste kan worden gebruikt.

Ongetwijfeld zal kunstmatige intelligentie ook gevolgen hebben voor de diverse communicatiemogelijkheden met debiteuren en cliënten. In diverse branches zijn inmiddels de eerste tekenen hiervan al overduidelijk. Met name op bestelsites worden al veel chatbots of virtuele assistenten ingezet.

Onyx Advocaten houdt deze ontwikkelingen dan ook scherp in het oog.

Conclusie

De conclusie van deze blog is logisch. De rol van technologie bij het innen van schulden wordt steeds groter. Alle ontwikkelingen zijn er op gericht om de debiteur sneller, makkelijker en veiliger te laten betalen. Voor een incassobureau of incasso advocaat is het daarom essentieel om deze ontwikkelingen in de gaten te houden en te benutten. Het incassotraject wordt hiermee namelijk efficiënter en effectiever, hetgeen ongetwijfeld tijd en kosten zal drukken.

De rol van technologie bij het innen van schulden

Mocht je naar aanleiding van deze blog over ‘De rol van technologie bij het innen  van schulden’ nog vragen hebben. Of heb jij te maken met een wanbetaler? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de andere incasso advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

Door Martijn van Hurne | 25 april 2024 | Nieuws

laatste nieuws

De rol van technologie bij het innen van schulden 1
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap