Wat betekent overdragen ter incasso?

Overdragen ter incasso: een wat ingewikkeld klinkende term, maar eigenlijk met een simpele betekenis. In deze blog ga ik dieper in op de vraag: Wat betekent overdragen ter incasso? De term ‘overdragen ter incasso’ wordt voornamelijk gebruikt in de context van schulden en betalingen. Zowel voor schuldeisers (crediteuren) als schuldenaren (debiteuren) kan het antwoord op deze vraag belangrijk zijn. Het maakt namelijk een belangrijk onderdeel uit van het incassotraject en heeft daarbinnen diverse positieve en negatieve gevolgen voor de deelnemers aan dit traject.
Wat betekent overdragen ter incasso? 1

Het incassotraject

Om te beginnen: het incassotraject. Dit traject omvat het innen van openstaande facturen of andere vorderingen door een schuldeiser. Dit gebeurt vaak wanneer de debiteur (degene die nog moet betalen) niet zelf tot betaling overgaat ondanks meerdere herinneringen en aanmaningen.

Wanneer een debiteur niet op tijd betaalt, kan de schuldeiser besluiten om verdere actie te ondernemen om het verschuldigde geld te innen. De schuldeiser kan dan een incassobureau of incasso advocaat inschakelen. Op dit specifieke moment wordt de vordering overgedragen ter incasso.

Gevolgen van het overdragen ter incasso

Voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar is dit moment een belangrijke stap in het incassotraject. Voor de schuldeiser is het ‘overdragen ter incasso’ een belangrijk instrument om hun openstaande facturen of vorderingen te laten innen.

Vanaf dat moment neemt het incassobureau of de incasso advocaat namelijk de verantwoordelijkheid van de vordering over van de schuldeiser. De communicatie verloopt vanaf dat moment via het incassobureau en de schuldenaar kan alleen nog maar bevrijdend betalen aan het incassobureau.

Stappenplan

Wat zijn de exacte stappen, die genomen worden bij het overdragen ter incasso? Hieronder vind je een stapsgewijze uitleg van het proces:

Stap 1 – De schuld innen:
Wanneer een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur en deze niet betaalt, zal de schuldeiser in eerste instantie proberen om zelf de schuld te innen. Dit kan – zoals gezegd – door het versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en eventueel een ingebrekestelling. Als de debiteur niet reageert op deze berichten of weigert te betalen, kan de schuldeiser besluiten om een incassobureau of deurwaarder in te schakelen.

Stap 2 – Het inschakelen van een incasso advocaat of incassobureau:
Wanneer de schuldeiser besluit om een incassobureau of advocaat in te schakelen, zal deze partij de schuld innen namens de schuldeiser. Dit gebeurt in de meeste gevallen op basis van een ‘No Cure, No Pay-afspraak’. Dit betekent dat de gemaakte incassokosten worden verhaald op de debiteur.

Stap 3 – Het overdragen van de vordering:
Het overdragen ter incasso betekent dat de schuldeiser de vordering overdraagt aan het incassobureau of de incasso advocaat. Dit gebeurt in de meeste gevallen door middel van een schriftelijke opdracht of machtiging. In deze opdracht staat vermeld om welke vordering het gaat, wie de debiteur is en welk bedrag er openstaat.

Stap 4 – Het innen van de schuld:
Wanneer het incassobureau of de advocaat de opdracht heeft ontvangen, zal deze partij de schuld gaan innen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Er worden sommatiebrieven gestuurd of de debiteur wordt telefonisch verzocht om te betalen. Uiteindelijk kunnen ook juridische maatregelen worden genomen.

Gevolgen voor de debiteur

Maar wat betekent dit dan voor de debiteur? Wanneer de vordering wordt overgedragen aan een incassobureau of advocaat, verandert er voor de debiteur feitelijk weinig. De debiteur blijft verplicht de openstaande factuur of vordering te voldoen en dient te reageren op de brieven en verzoeken van het incassobureau.

In de meeste gevallen rekent een incassobureau of advocaat wel extra kosten voor de werkzaamheden. Dit zijn de zogeheten ‘buitengerechtelijke incassokosten’. Bij een zakelijke debiteur mogen deze kosten in rekening worden gebracht, zodra de debiteur in verzuim is. Bij een particuliere debiteur dient eerst nog een zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ gestuurd te worden. Dit betreft een aanmaning, die aan diverse wettelijke vereisten voldoet.

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is sowieso wettelijk vastgesteld en kan verschillen per openstaande vordering. Bij zakelijke verhoudingen bestaat er de kans dat partijen afspraken hebben gemaakt over de hoogte van de incassokosten in de overeenkomst of in de toepasselijke algemene voorwaarden.

Al met al kan overdragen ter incasso dus voor zowel schuldeisers als debiteuren verschillende gevolgen hebben. Het kan bijdragen aan het oplossen van een betalingsprobleem, maar kan ook extra kosten en gevolgen met zich mee brengen. Daarom is het belangrijk voor zowel schuldeisers als debiteuren om tijdig actie te ondernemen bij een openstaande vordering, om te voorkomen dat deze overgedragen moet worden aan een incassobureau of advocaat.

Redenen om een vordering ter incasso over te dragen

Waarom kiest een schuldeiser ervoor om zijn vordering ter incasso over te dragen? Hiervoor zijn meerdere redenen te bedenken. Ten eerste kan het zijn dat een schuldeiser zelf niet de mogelijkheden of kennis heeft om een incassotraject op te starten en af te ronden. Door de vordering over te dragen aan een incassobureau of advocaat, kan de schuldeiser dit uit handen geven en erop vertrouwen dat de vordering professioneel en effectief wordt afgehandeld. Een flinke zorg minder voor de schuldeiser.

Ten tweede kan een schuldeiser er voor kiezen om een vordering over te dragen ter incasso wanneer de relatie met de debiteur niet meer goed is. Het inschakelen van een incassobureau of advocaat kan als minder persoonlijk en meer zakelijk overkomen voor de debiteur. Hiermee wordt in veel gevallen de emotie uit de zaak gehaald, waarmee verdere escalatie voorkomen kan worden.

Ten slotte is een schuldeiser door het overdragen ter incasso grotendeels verlost van de kwestie. Er hoeft geen tijd en energie meer gestoken te worden in het eindeloos sturen van betalingsherinneringen of het voeren van telefoongesprekken met de debiteur. Er valt daarmee een grote last van de schouders van de schuldeiser. Een last die een incassobureau of incasso advocaat graag overneemt.

Tips voor schuldeisers

In voornoemd traject zijn er diverse tips voor de schuldeisers:

  1. Zorg voor duidelijke en begrijpelijke communicatie naar de debiteur toe;
  2. Stuur op tijd herinneringen en aanmaningen;
  3. Maak duidelijke afspraken over betalingstermijnen en betalingsregelingen.

Tips voor debiteuren

Ook voor debiteuren zijn er in dit traject enkele tips:

  1. Reageer tijdig op herinneringen en aanmaningen;
  2. Maak bespreekbaar wat de reden is van het nog niet voldoen van de openstaande vordering;
  3. Maak afspraken over betalingsregelingen, wanneer er financiële problemen zijn. 

Wat betekent overdragen ter incasso?

Met deze blog heb je antwoord gekregen op de vraag: ‘Wat betekent overdragen ter incasso?’ Mocht je nog aanvullende vragen hebben of zelf een vordering ter incasso willen overdragen, neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze incasso advocaten. Wij helpen je graag verder.

Door Martijn van Hurne | 2 mei 2023 | Nieuws

laatste nieuws

Wat betekent overdragen ter incasso? 3
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap