Wat mag een incassobureau niet doen?

Voor het innen van een openstaande schuld wordt snel gedacht aan een incassobureau. Een incassobureau is echter niet de enige organisatie, die openstaande schulden mag incasseren. Sterker nog, de Nederlandse wet heeft bijzondere bevoegdheden toegekend aan advocaten (en deurwaarders) voor het innen van openstaande vorderingen. Een advocaat is op die manier in staat om de schuldeiser in het volledige incassotraject bij te staan. Een incassobureau slaagt daar meestal niet in. Hierdoor is het effectiever om een incasso direct uit handen te geven aan een advocaat, die gespecialiseerd is in incasso. Om dit goed in kaart te brengen, krijg je in deze blog antwoord op de vraag: 'Wat mag een incassobureau niet doen?'.
Wat mag een incassobureau niet doen? 1

Buitengerechtelijk traject

Een incassobureau zal proberen om de schuld namens de schuldeiser bij de schuldenaar te incasseren. Tot op heden is een incassobureau hierbij niet aan wet- of regelgeving gebonden. Een incassobureau zal daarom niet nalaten om op ongeoorloofde manieren jouw schuldeiser tot betaling over te laten gaan. In het ergste geval zorgt dit voor het einde van een zakelijke of particuliere relatie. Ook kan het leiden tot slechte reclame voor jou, aangezien het incassobureau jou vertegenwoordigt.

Naar alle waarschijnlijkheid komt hier met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening verbetering in. Tot die tijd – maar ook daarna – is het verstandig om je schulden te laten incasseren door een gereguleerd bedrijf, zoals een advocatenkantoor met de expertise in incasso. Hierover het volgende.

Dagvaarding schrijven

Indien het incassobureau er tijdens het buitengerechtelijke traject niet in slaagt om de schuld te innen, dan zal de betaling afgedwongen moeten worden via de rechter. Zo’n procedure bij de rechtbank wordt gestart door middel van een dagvaarding. Een dagvaarding is een formeel document, waarmee de schuldenaar wordt opgeroepen om op een bepaalde datum en tijd voor de rechter te verschijnen.

Zoals op de website van de Consumentenbond ook te lezen valt, mag een incassobureau zelf geen dagvaarding schrijven. Een incasso advocaat mag dat wel. Wanneer een incassobureau er dus niet in slaagt om de schuldeiser te laten betalen, kan zij deze betaling ook niet afdwingen bij de rechter. Het incassobureau zal het dossier uit handen moeten geven aan een advocaat (of een deurwaarder) voor het opstellen van de dagvaarding. Het is overigens sowieso verstandig om dit door een advocaat te laten doen. Voor het opstellen van een dagvaarding is namelijk juridische kennis ten zeerste aanbevolen.

Vorderingen van meer dan € 25.000,- incasseren

Daarbij komt dat in artikel 93 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is bepaald dat een kantonrechter alleen mag oordelen over vorderingen tot € 25.000,-. Vorderingen van meer dan € 25.000,- worden beoordeeld door de burgerlijke rechter.

Tijdens de procedure bij de kantonrechter is het niet verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat. In principe mag een incassobureau, nadat zij de dagvaarding door een advocaat (of deurwaarder) heeft laten opstellen, jou dus bijstaan in de procedure. Een juridische expert, zoals een advocaat, wordt wel geadviseerd.

Bij de burgerlijke rechter heb je geen keuze. Hier ben je verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat. Dit betekent dat je – bij een geldvordering van € 25.000,- of meer – altijd een advocaat nodig hebt. Indien je voor een schuld van € 25.000,- of meer een incassobureau hebt ingeschakeld, betekent dit dat het incassobureau jou niet langer mag bijstaan. Het incassobureau zal het dossier dan noodgedwongen moeten overdragen aan een advocaat.

Zowel voor vorderingen van onder én boven de € 25.000,- is het dus verstandiger om een incasso direct bij een advocaat neer te leggen. Een advocaat kan het dossier namelijk van A tot en met Z voor jou behandelen. Een incassobureau mag dat niet en zal deze tussentijds uit handen moeten geven. Dit brengt niet alleen extra tijd maar ook extra kosten met zich mee.

Conservatoir beslag leggen

Voor geldzaken met spoed of een groot financieel belang heeft de wet een bijzondere bevoegdheid gegeven aan de advocaat. Een advocaat mag namelijk toestemming vragen aan de rechtbank om conservatoir beslag te leggen. Met conservatoir beslag leg je beslag op bijvoorbeeld een bankrekening, een auto of inventaris, voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart.

Op die manier weet de schuldeiser op voorhand of er iets te halen valt achteraf en of het de moeite waard is om het incassotraject door te zetten. Ook is het een geruststellende gedachte dat bijv. het banksaldo wordt bevroren, totdat er een uitspraak door de rechter is gedaan. De schuldenaar mag het geld dan namelijk niet tussentijds uitgeven.

Een incassobureau heeft geen bevoegdheid om conservatoir beslag te leggen. Een incassobureau kan de schuldeiser daarom geen zekerheid vooraf geven door het leggen van conservatoir beslag. Indien de schuldeiser dit wel wil, dan zal het incassobureau het dossier uit handen moeten geven aan een advocaat.

Faillissement aanvragen

Geen enkele schuldenaar (ondernemer of particulier) wil failliet verklaard worden. Hij zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Indien de schuldenaar (nog) over financiële middelen beschikt, zal hij deze altijd gebruiken om het faillissement te voorkomen. Om de schuldenaar dus maximaal onder druk te zetten en hem tot betaling te dwingen, kan er voor gekozen worden om het faillissement aan te vragen.

Op die manier ontstaat er niet alleen snel duidelijkheid of er iets te halen is bij de schuldenaar. Ook heb je op die manier snel het beschikbare geld op je rekening.

Een incassobureau mag het faillissement van een schuldenaar echter niet aanvragen bij de rechtbank. Dit verzoekschrift moet opgesteld en ingediend worden door een advocaat. De advocaat dient dit verzoek vervolgens in bij de afdeling insolventie van de bevoegde rechtbank. Vervolgens zal de rechtbank binnen enkele weken het verzoek behandelen.

Indien de schuldenaar wil voorkomen dat de rechtbank binnen enkele weken het faillissement uitspreekt, zal hij voor de zittingsdatum de vordering volledig moeten betalen of een aanzienlijke betalingsregeling afspreken.

Wat mag een incassobureau niet doen

Om een goede keuze te kunnen maken, is het dus belangrijk om antwoord te hebben op de vraag: 'Wat mag een incassobureau niet doen'. Gelet op wat een incassobureau niet mag, is zij namelijk alleen geschikt voor de beginfase van een incasso. In nagenoeg alle gevallen zal het incassobureau de zaak uiteindelijk uit handen moeten geven aan een advocaat. Dat moet in ieder geval als er een gerechtelijke procedure moet worden opgestart, er conservatoir beslag gelegd moet worden of het faillissement wordt aangevraagd. Dat zal ten koste gaan van de effectiviteit van de incasso, maar ook van de doorlooptijd. Het beste advies is daarom om een incasso direct uit handen te geven aan een advocaat (of deurwaarder).

Door Martijn van Hurne | 24 februari 2023 | Nieuws

Wat mag een incassobureau niet doen? 2

laatste nieuws

Wat mag een incassobureau niet doen? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap