De rol van advocaten in incassozaken: wat moet je weten?

Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen, als een debiteur niet vrijwillig over gaat tot betaling. In eerste instantie stuur je zelf betalingsherinneringen voor de openstaande factuur. Mocht je er zelf niet uitkomen, dan kun je hulp buiten de deur zoeken. Zo kun je je vordering uit handen geven aan een incassobureau of een deurwaarder. Je kunt je incassozaak echter ook uit handen geven aan een incasso advocaat. Een incasso advocaat kan net als een incassobureau of een deurwaarder de incasso van de openstaande vorderingen verzorgen. Toch heeft een incasso advocaat veel voordelen. In deze blog wordt uitgelegd wat de rol van advocaten in incassozaken is.
De rol van advocaten in incassozaken: wat moet je weten? 1

Een advocaat vermindert je zorgen

Een advocaat kan je helpen met het incasseren van openstaande facturen. Het maakt in principe niet uit wat de hoogte van het openstaande bedrag is. Hij neemt jou daarbij veel zorgen uit handen. Een goede incasso advocaat verzorgt namelijk het volledige incassotraject – en een eventuele gerechtelijke procedure – van A tot en met Z. Een advocaat heeft immers meer juridische bevoegdheden dan een normaal incassobureau of een deurwaarder. Hierdoor hoeft de zaak niet doorgestuurd te worden. 

Het buitengerechtelijke incassotraject

Tijdens het buitengerechtelijke incassotraject kan een advocaat jou bijstaan bij het innen van de vordering. Zo stuurt een advocaat in eerste instantie sommaties en aanmaningen naar je debiteur. Op die manier wordt in veel gevallen het geld geïncasseerd. Een debiteur zit namelijk niet te wachten op deze dreiging. Een incasso advocaat kan ook een betalingsregeling treffen als de debiteur het gehele bedrag niet ineens kan voldoen. Mocht dit allemaal niet lukken, dan zal de zaak worden aangebracht bij de rechtbank voor een gerechtelijke procedure. 

Het gerechtelijke traject

Deze gerechtelijke procedure wordt gestart bij de rechtbank, waar de debiteur woonachtig of gevestigd is. Bij vorderingen onder de € 25.000,00 kun je een procedure starten bij de kantonrechter. Hierbij is het niet verplicht om je bij te laten staan door een advocaat. Je kunt een procedure bij de kantonrechter zelf in persoon voeren. 

Vanzelfsprekend is het wel mogelijk, en wellicht zelfs verstandig, om een advocaat in te schakelen om je bij te staan tijdens deze procedure. Hij zorgt ervoor dat jij over de benodigde juridische expertise beschikt. Bij vorderingen van meer dan € 25.000,00 dien je een procedure te starten bij de civiele rechter. Hierbij is het wél verplicht om je door een advocaat te laten bijstaan.  

Een procedure bij de rechter dient gestart te worden door middel van een dagvaarding. In deze dagvaarding wordt opgenomen wat het openstaande bedrag is dat gevorderd wordt. Tevens wordt er en een onderbouwing gegeven van deze openstaande vordering. Een advocaat kan deze dagvaarding voor jou opstellen en juridisch correct onderbouwen waarom jij het gevorderde bedrag nog tegoed hebt.  

Een advocaat zal vooraf altijd de kans van slagen beoordelen, voordat een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Een procedure gaat vaak gemoeid met veel kosten. Die kosten moeten niet onnodig gemaakt worden. 

Tijdens de procedure kan je debiteur verweer voeren. Een advocaat kan dit verweer juridisch weerleggen. Dit kan in jouw belang zijn, omdat de rechter je vordering kan afwijzen als het verweer van de debiteur hout snijdt.

Bijzondere bevoegdheden

Een advocaat heeft bij incassozaken nog twee bijzondere bevoegdheden. Deze bevoegdheden heeft een regulier incassobureau of deurwaarder niet. 

Conservatoir beslag 

Wanneer je twijfelt of je debiteur wel in staat is om je vordering te betalen of wanneer je bang bent dat hij het geld snel van zijn rekening gaat halen, dan kan een advocaat dit voorkomen. Een advocaat mag namelijk – met toestemming van de rechtbank – conservatoir beslag (laten) leggen. Dit vindt plaats voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over het geschil. 

Met het conservatoire beslag wordt de financiële situatie van jouw debiteur bevroren. Er mag dan niets gedaan worden met goederen of gelden waarop beslag is gelegd. Als er bijv. conservatoir beslag gelegd wordt op de bankrekening van je debiteur, dan mag hij dat geld niet uitgeven totdat de rechter heeft besloten wat er met het geld moet gebeuren. Hetzelfde geldt bij conservatoir beslag op een huis. Het huis mag dan in de tussentijd niet verkocht worden. 

Voordat conservatoir beslag gelegd wordt, dient er – zoals aangegeven – eerst toestemming gevraagd te worden aan de rechter. Alleen een advocaat kan deze toestemming vragen door middel van een verzoekschrift. Nadat de rechter goedkeuring heeft gegeven om beslag te leggen, wordt er een deurwaarder ingeschakeld om het conservatoir beslag daadwerkelijk te leggen. In de meeste gevallen dient de advocaat vervolgens binnen twee weken een procedure te starten.  

De rechter beslist vervolgens in deze hoofdprocedure of je vordering wordt toegewezen. In dat geval kan alles waar conservatoir beslag op is gelegd, direct worden uitgewonnen. Op die manier heeft de advocaat voor jou dan een bijzondere positie gecreëerd.  

Faillissement aanvragen 

Ten slotte heeft de advocaat het recht om het faillissement van je debiteur aan te vragen. Daarmee wordt de druk op jouw debiteur maximaal opgevoerd. Geen enkele debiteur wil immers failliet verklaard worden. Hij zal er dan alles aan doen om je vordering z.s.m. te betalen om dit te voorkomen. Mocht je debiteur écht geen betalingsmogelijkheden meer hebben, dan zal het faillissement niet af te wenden zijn. In dat geval heb je daarover ook direct duidelijkheid. 

Conclusie

Concluderend is het dus verstandig om – ook indien het niet verplicht is – een advocaat in te schakelen als je een openstaande vordering hebt op een debiteur. Een advocaat kan je van juridisch advies voorzien, voordat je hoge kosten gaat maken. Daarnaast kan een advocaat voor jou de kans van slagen inschatten, je positie verbeteren en je zo goed mogelijk bijstaan om de openstaande vordering betaald te krijgen. 

De rol van advocaten in incassozaken

Mocht je naar aanleiding van deze blog over ‘De rol van advocaten in incassozaken’ nog vragen hebben. Of heb jij te maken met een incassozaak? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

Door Iris van der Doelen | 18 januari 2024 | Nieuws

De rol van advocaten in incassozaken: wat moet je weten? 2

laatste nieuws

De rol van advocaten in incassozaken: wat moet je weten? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap