Iris van der Doelen

Iris van der Doelen

ris van der Doelen is sinds februari 2022 werkzaam bij Onyx Advocaten. In september 2017 is Iris afgestudeerd voor haar opleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Na afronding van deze studie heeft zij bij een tweetal advocatenkantoren in Brabant ervaring opgedaan. Hierbij heeft Iris de nodige werkervaring opgedaan als juridisch secretaresse en juridisch medewerker. Hierna is ze bij dit kantoor neergestreken als jurist.

De rol van advocaten in incassozaken: wat moet je weten?

De rol van advocaten in incassozaken
Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen, als een debiteur niet vrijwillig over gaat tot betaling. In eerste instantie stuur je zelf betalingsherinneringen voor de openstaande factuur. Mocht je er zelf niet uitkomen, dan kun je hulp buiten de deur zoeken. Zo kun je je vordering uit handen geven aan een incassobureau of een deurwaarder. Je kunt je incassozaak echter ook uit handen geven aan een incasso advocaat. Een incasso advocaat kan net als een incassobureau of een deurwaarder de incasso van de openstaande vorderingen verzorgen. Toch heeft een incasso advocaat veel voordelen. In deze blog wordt uitgelegd wat de rol van advocaten in incassozaken is.

De gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP voor schuldenaren

De gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP
Op 1 juli jl. heeft de faillissementswet een grote wijziging ondergaan op het gebied van de WSNP. Wanneer er sprake is van veel openstaande schulden en geen uitzicht op afbetaling, dan kan er een verzoek worden gedaan om toegelaten te worden tot de WSNP. In de volksmond wordt dit ook wel de schuldsanering genoemd. In deze blog lees je meer over hoe de WSNP in zijn werk gaat. Daarbij wordt uitdrukkelijk ingegaan op de gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP voor schuldenaren.

Mishandeling van een huurder

Mishandeling van een huurder
Een huurder is mishandeld door haar buurman. De buurman huurt zijn woning bij dezelfde verhuurder. Betreft dit juridisch een gebrek? En welke acties moet de verhuurder in deze situatie nemen? Uit een recente uitspraak van de kantonrechter uit Den Haag vloeien diverse verplichtingen voort voor de verhuurder. Lees meer in deze blog.

Wat zijn de basisregels van het procesrecht?

Wat zijn de basisregels van het procesrecht
Het burgerlijk procesrecht regelt alles dat betrekking heeft op gerechtelijke procedure. Hoe moet een zaak worden aangebracht? Welke rechter is bevoegd om kennis te nemen van het geschil? En op welke wijze moet er worden geprocedeerd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn er enkele basisregels opgesteld. In deze blog lees je meer over: ‘Wat zijn de basisregels van het procesrecht?’.

Wanneer mag je een incassobureau inschakelen?

Wanneer mag je een incassobureau inschakelen? 1
Er zijn diverse situaties denkbaar, waarbij je nog geld tegoed hebt van een ander persoon of bedrijf. De meest voorkomende situatie is een onbetaalde factuur. Ondanks een betalingsherinnering en / of een aanmaning wordt er niet betaald. De frustratie loopt op en de eigen financiële verplichtingen lopen door. Wanneer mag je een incassobureau inschakelen? In deze blog lees je meer over dit onderwerp.

Verboden onderhuur: grond voor ontbinding van de huurovereenkomst?

Verboden onderhuur
Een huurovereenkomst kan op verschillende gronden ontbonden worden. Denk bijvoorbeeld aan het niet (tijdig) betalen van de huur, het veroorzaken van overlast of verboden onderhuur. Een ontbinding van de huurovereenkomst wegens zo’n tekortkoming kan alleen door de kantonrechter uitgesproken worden. Een kantonrechter ontbindt de huurovereenkomst indien de tekortkoming ernstig genoeg is. Dit is dus niet in alle gevallen zo. In deze blog lees je meer over een recente uitspraak van de kantonrechter uit Zaanstand (Noord-Holland).

Totstandkoming overeenkomst door middel van een felicitatie?

Totstandkoming overeenkomst
Is er sprake van een totstandkoming overeenkomst door middel van een felicitatie? In deze blog lees je meer over een verkoper, die de koper feliciteert na ontvangst van een bod. De koper meent dat hij met zijn bod ‘gewonnen’ heeft en dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Maar is dat ook zo? In deze blog lees je meer over de voorwaarden van de totstandkoming overeenkomst in dit specifieke geval.

Uitbetaling vakantiedagen tijdens ziekte: 70% of 100%?

uitbetaling vakantiedagen tijdens ziekte
Als werkgever hoop je nooit in de situatie terecht te komen. Een werknemer raakt langdurig ziek of arbeidsongeschikt. Gedurende deze periode heeft de werknemer recht op uitbetaling van zijn vakantiedagen. Het wordt ingewikkeld als de werknemer weer gedeeltelijk aan het werk is. In deze blog lees je hoe de rechtbank in Overijssel omgaat met deze situatie. De hulp van het Europese Hof van Justitie is daarbij nodig.

Goed advies is het halve werk

Goed advies
Met haar uitspraak van 29 juli 2022 bevestigt de rechtbank Gelderland nogmaals dat een goed advies veel waard kan zijn. In sommige situaties is het namelijk niet direct mogelijk om stevige incassomaatregelen te treffen. In dit (bijzondere) geval leidt het er zelfs toe dat de gemaakte (proces)kosten worden afgewezen. Bij Onyx Advocaten beoordelen wij elke incasso vooraf om verrassingen achteraf te voorkomen. Bezint dus, eer ge begint!