Iris van der Doelen

Iris van der Doelen

ris van der Doelen is sinds februari 2022 werkzaam bij Onyx Advocaten. In september 2017 is Iris afgestudeerd voor haar opleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Na afronding van deze studie heeft zij bij een tweetal advocatenkantoren in Brabant ervaring opgedaan. Hierbij heeft Iris de nodige werkervaring opgedaan als juridisch secretaresse en juridisch medewerker. Hierna is ze bij dit kantoor neergestreken als jurist.

Wat zijn de basisregels van het procesrecht?

Wat zijn de basisregels van het procesrecht
Het burgerlijk procesrecht regelt alles dat betrekking heeft op gerechtelijke procedure. Hoe moet een zaak worden aangebracht? Welke rechter is bevoegd om kennis te nemen van het geschil? En op welke wijze moet er worden geprocedeerd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn er enkele basisregels opgesteld. In deze blog lees je meer over: ‘Wat zijn de basisregels van het procesrecht?’.

Wanneer mag je een incassobureau inschakelen?

Wanneer mag je een incassobureau inschakelen? 1
Er zijn diverse situaties denkbaar, waarbij je nog geld tegoed hebt van een ander persoon of bedrijf. De meest voorkomende situatie is een onbetaalde factuur. Ondanks een betalingsherinnering en / of een aanmaning wordt er niet betaald. De frustratie loopt op en de eigen financiële verplichtingen lopen door. Wanneer mag je een incassobureau inschakelen? In deze blog lees je meer over dit onderwerp.

Verboden onderhuur: grond voor ontbinding van de huurovereenkomst?

Verboden onderhuur
Een huurovereenkomst kan op verschillende gronden ontbonden worden. Denk bijvoorbeeld aan het niet (tijdig) betalen van de huur, het veroorzaken van overlast of verboden onderhuur. Een ontbinding van de huurovereenkomst wegens zo’n tekortkoming kan alleen door de kantonrechter uitgesproken worden. Een kantonrechter ontbindt de huurovereenkomst indien de tekortkoming ernstig genoeg is. Dit is dus niet in alle gevallen zo. In deze blog lees je meer over een recente uitspraak van de kantonrechter uit Zaanstand (Noord-Holland).

Totstandkoming overeenkomst door middel van een felicitatie?

Totstandkoming overeenkomst
Is er sprake van een totstandkoming overeenkomst door middel van een felicitatie? In deze blog lees je meer over een verkoper, die de koper feliciteert na ontvangst van een bod. De koper meent dat hij met zijn bod ‘gewonnen’ heeft en dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Maar is dat ook zo? In deze blog lees je meer over de voorwaarden van de totstandkoming overeenkomst in dit specifieke geval.

Uitbetaling vakantiedagen tijdens ziekte: 70% of 100%?

uitbetaling vakantiedagen tijdens ziekte
Als werkgever hoop je nooit in de situatie terecht te komen. Een werknemer raakt langdurig ziek of arbeidsongeschikt. Gedurende deze periode heeft de werknemer recht op uitbetaling van zijn vakantiedagen. Het wordt ingewikkeld als de werknemer weer gedeeltelijk aan het werk is. In deze blog lees je hoe de rechtbank in Overijssel omgaat met deze situatie. De hulp van het Europese Hof van Justitie is daarbij nodig.

Goed advies is het halve werk

Goed advies
Met haar uitspraak van 29 juli 2022 bevestigt de rechtbank Gelderland nogmaals dat een goed advies veel waard kan zijn. In sommige situaties is het namelijk niet direct mogelijk om stevige incassomaatregelen te treffen. In dit (bijzondere) geval leidt het er zelfs toe dat de gemaakte (proces)kosten worden afgewezen. Bij Onyx Advocaten beoordelen wij elke incasso vooraf om verrassingen achteraf te voorkomen. Bezint dus, eer ge begint!

Ingebrekestelling noodzakelijk voor schadevergoeding?

Ingebrekestelling noodzakelijk
Is een ingebrekestelling noodzakelijk voor het toewijzen van een schadevergoeding? Wanneer een aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan is dat wel verstandig. Door middel van een ingebrekestelling krijgt de aannemer nog een laatste kans om zijn werk goed te doen. Toch is een ingebrekestelling niet altijd noodzakelijk. De rechtbank in Haarlem bevestigt dit in haar uitspraak van 18 mei 2022.

Ontslag op staande voet: het laatste redmiddel

ontslag op staande voet
Een ontslag op staande voet is een zware sanctie. Het heeft grote gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer. Zo hoeft er vanaf de dag van ontslag geen salaris meer betaald te worden. De werknemer heeft geen recht op een uitkering, omdat hij verwijtbaar werkloos is geworden. Er zijn dan ook strikte wettelijke vereisten verbonden aan een ontslag op staande voet. De kantonrechter in Roermond bevestigt in zijn uitspraak van 12 juli 2021 ook dat het ontslag op staande voet een laatste redmiddel moet zijn. Lees hier meer over dit specifieke geval.