Waarom is een incasso advocaat de beste keuze voor het innen van je openstaande vordering?

Indien je een openstaande vordering hebt en deze niet wordt betaald, dan wil je een deskundig specialist inschakelen om je vordering te innen. Je hebt dan de keuze tussen een incassobureau, een deurwaarder of een incasso advocaat. In deze blog wordt ingegaan op de voordelen van een incasso advocaat ten opzichte van een incassobureau of een deurwaarder.
Waarom is een incasso advocaat de beste keuze voor het innen van je openstaande vordering? 1

Een incasso advocaat biedt bepaalde voordelen, die een incassobureau of deurwaarder niet kan bieden. Hierna volgt een opsomming met de belangrijkste voordelen van een incasso advocaat:

1. De beste juridische kennis en advies

Ten eerste hebben advocaten diepgaande kennis van het rechtssysteem en bieden juridisch advies dat verder gaat dan enkel incasso. Deze expertise stelt hen in staat om complexe juridische kwesties te begrijpen en aan te pakken. Incassobureaus en deurwaarders zijn voornamelijk gericht op het innen van standaard vorderingen, maar missen vaak de bredere juridische kennis, die advocaten wel tot hun beschikking hebben.

Daarbij komt dat advocaten op voorhand de juridische status van een vordering kunnen beoordelen en vervolgens advies kunnen geven over de beste strategie om deze te innen, inclusief de mogelijke juridische stappen die kunnen worden ondernomen. Op die manier sta je zelden voor verrassingen.

Het onderscheid met incassobureaus en deurwaarders blijkt dan ook uit het feit dat zij doorgaans slechts standaardoplossingen bieden, zonder de mogelijkheid tot uitgebreid juridisch advies en een strategie.

2. Exclusieve bevoegdheden van een advocaat

Ten tweede hebben advocaten ten opzichte van incassobureaus en deurwaarders diverse bevoegdheden, die exclusief aan hun ter beschikking staan:

 • Kort geding opstarten
  Alleen een advocaat is bevoegd om een (incasso) kort geding op te starten en de zaak voor de rechter brengen als de schuldenaar niet betaalt. Incassobureaus en deurwaarders hebben deze bevoegdheid niet.
 • Conservatoir beslag leggen
  Alleen een advocaat is bevoegd om conservatoir (bewarend) beslag te leggen. Dit houdt in dat er nog voordat er een gerechtelijk vonnis is behaald, er beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld bankrekeningen en voorraden. Hiermee kan worden voorkomen dat er gelden of goederen worden verduisterd om onder de betalingsverplichting uit te komen.
 • Faillissement aanvragen
  Alleen een advocaat mag het faillissement aanvragen. Het doel is hierbij niet om daadwerkelijk het faillissement uit te laten spreken, maar juist om jouw vordering als eerste betaald te krijgen. Dit zal dan ook gebeuren, omdat de schuldenaar het faillissement enkel kan voorkomen door jouw vordering te betalen. Dit is daarom een heel effectief drukmiddel dat een deurwaarder of incassobureau niet heeft.
 • Procesvertegenwoordiging
  Advocaten kunnen je in alle fasen van een gerechtelijke procedure vertegenwoordigen, inclusief hoger beroep en cassatie, terwijl incassobureaus en deurwaarders alleen kunnen assisteren in de buitengerechtelijke fase en de kantonrechter (tot € 25.000,-). Hier is namelijk geen verplichte rechtsbijstand vereist en kun je dus ook zelf procederen.

3. Professionele gedragsregels

Ten derde staan advocaten onder toezicht wat de volgende voordelen heeft:

 • Advocaten zijn gebonden aan strikte ethische normen en gedragsregels. Dit biedt extra vertrouwen en professionaliteit aan de cliënten;
 • Advocaten hebben een beroepsgeheim: je zaak blijft dan ook strikt vertrouwelijk;
 • Net als notarissen beschikken advocaten over een derdengeldenrekening, waarop de geïnde gelden worden ontvangen. Hiermee zijn je gelden veiliggesteld en bijvoorbeeld beschermd tegen een faillissement van het advocatenkantoor;
 • Advocaten zijn verplicht om het belang van de cliënt voorop te zetten. Dit zorgt ervoor dat de advocaten altijd voor het hoogst haalbare resultaat gaan conform de instructies van jouw als cliënt;
 • De gedragsregels bieden een extra waarborg tegen onrechtmatige of onethische incassopraktijken.

4. Hoog slagingspercentage

Ten vierde stelt een goede incasso advocaat een stappenplan voor jouw incasso op, waardoor er een hoog slagingspercentage wordt gehaald:

 • Advies en strategie:
  Advocaten kunnen direct de beste juridische strategie uitwerken, rekening houdend met alle mogelijke juridische complicaties en scenario's. Dit zorgt voor een optimaal en snel resultaat.
 • Drukmiddelen:
  Met de exclusieve bevoegdheden kan een advocaat meer druk uitoefenen op de schuldenaar om te betalen vanwege de mogelijke juridische consequenties.
 • Onderhandelaar:
  Advocaten worden getraind in het onderhandelen en het bereiken van schikkingen buiten de rechtbank. Dit kan leiden tot snellere en meer kosteneffectieve oplossingen.

5. Beste prijs- / kwaliteitverhouding

Ten vijfde omkleedt een advocaat zijn werkzaamheden met waarborgen voor de beste prijs/kwaliteitverhouding:

 • No Cure, No Pay:
  In incassoprocedures werken de advocaten van Onyx Advocaten op basis van het No Cure, No Pay principe. Dit houdt in dat de kosten op de debiteur worden verhaald en als er niets wordt geïnd, dan ben je ook geen kosten verschuldigd. Dit is allemaal schriftelijk vastgelegd in onze werkwijze.
 • Kosten-baten analyse:
  Indien er werkzaamheden op uurtarief moet worden uitgevoerd, dan is het vaak nog steeds voordeliger om een advocaat in te schakelen. Hoewel het uurtarief van advocaten an sich vaak hoger is dan van een incassobureau of deurwaarder, ben je veelal toch voordeliger uit. Werkzaamheden worden sneller en efficiënter uitgevoerd en nemen daardoor minder tijd in beslag. Verder kunnen er ook vaste prijsafspraken worden gemaakt zodat je op voorhand exact op de hoogte bent van de eventuele kosten.

Conclusie

Hoewel incassobureaus en deurwaarders nuttige diensten kunnen bieden bij het innen van standaard schulden, biedt een advocaat meer mogelijkheden en voordelen. De juridische expertise, exclusieve bevoegdheden en drukmiddelen, professionele gedragsregels, en de mogelijkheid tot representatie in de rechtbank, maken advocaten tot een waardevolle partner in het beheren en innen van vorderingen.

Het inschakelen van een advocaat kan dus niet alleen leiden tot effectievere incasso, maar ook tot preventie van toekomstige juridische problemen. Dit varieert van de standaard factuur of geldlening tot aan complexe aansprakelijkstellingen.

Een incasso advocaat als beste keuze

Mocht je naar aanleiding van deze blog over ‘Waarom is een incasso advocaat de beste keuze voor het innen van je openstaande vordering? nog vragen hebben. Of wil je de proef op de som nemen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de andere incasso advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

Door Marijn Emonds | 13 juni 2024 | Nieuws

Waarom is een incasso advocaat de beste keuze voor het innen van je openstaande vordering? 2

laatste nieuws

Waarom is een incasso advocaat de beste keuze voor het innen van je openstaande vordering? 3
Wanneer kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap