Marijn Emonds

Marijn Emonds

Marijn Emonds is mede-oprichter van Onyx Advocaten (2019) en in 2013 beëdigd als advocaat. Daarvoor was hij vijf jaar werkzaam als jurist in de civiele praktijk en als WSNP-bewindvoerder. In de afgelopen jaren heeft Marijn zich ontwikkeld tot een incasso- en processpecialist pur sang. Met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en de nodige passie worden de belangen van zijn cliënten optimaal behartigd. Zowel binnen als buiten rechte. Vanuit dit oogpunt zet hij zich ook in voor de minder bedeelden in onze maatschappij. Met zijn ruime ervaring op het gebied van de WSNP/schuldsanering adviseert en procedeert hij regelmatig voor particulieren en beschermingsbewindvoerders. Verder heeft Marijn zich toegelegd op de arbeids- en ontslagpraktijk. Hierin adviseert en procedeert hij voor zowel werkgevers als werknemers over de meest uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Hoe kan ik een arbeidsrecht advocaat inschakelen?

arbeidsrecht advocaat inschakelen
Het arbeidsrecht is een breed rechtsgebied. Het omvat alle wetten en regels om de verhouding tussen een werkgever en werknemer te regelen. Dit start wanneer er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Het eindigt in de meeste gevallen na opzegging van de arbeidsovereenkomst en in sommige gevallen door ontslag. Een arbeidsrecht advocaat is een echte specialist op dit gebied. Met raad en daad staat hij aan jouw zijde. Met name bij ontslagzaken is er voor zowel de werkgever als de werknemer veel voordeel te halen met bijstand van een arbeidsrecht advocaat. In deze blog lees je hoe je een arbeidsrecht advocaat kunt inschakelen en wat daar bij komt kijken.

Hoeveel herinneringen sturen voor incasso?

Hoeveel herinneringen sturen voor incasso
Het is een veel voorkomende vraag bij schuldeisers: ‘Hoeveel herinneringen sturen voor incasso?’. Op deze vraag is geen pasklaar antwoord. Grotendeels is dit afhankelijk van je eigen voorkeur. In sommige situaties dien je ook rekening te houden met de omstandigheden van het geval. Om jou je weg hierin te laten vinden, lees je in deze blog meer informatie over betalingsherinneringen en aanmaningen.

Kan je werkgever je zomaar ontslaan?

Kan je werkgever je zomaar ontslaan
Het uitgangspunt van de arbeidsovereenkomst is dat een werkgever en werknemer afspraken met elkaar maken over het uitvoeren van werk. Niet alle verhoudingen tussen een werkgever en werknemer verlopen goed. Er kan bv. een incident op de werkvloer ontstaan, waardoor de werkgever het contract met een werknemer wil beëindigen. De werkgever is daarbij aan diverse wetten en regels gebonden. In deze blog krijg je een antwoord op de vraag: ‘Kan je werkgever je zomaar ontslaan?’.

Aan welke regels moet mijn werkgever zich houden bij een arbeidsovereenkomst?

Aan welke regels moet mijn werkgever zich houden bij een arbeidsovereenkomst
In de arbeidsovereenkomst leggen de werkgever en de werknemer afspraken vast met betrekking tot het dienstverband. Aan deze afspraken moeten beide partijen zich houden. De wetgever heeft een groot aantal verplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer wettelijk vastgelegd. Hiervan moet een deel ook verplicht opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst. In deze blog krijg je een antwoord op de vraag: ‘Aan welke regels moet mijn werkgever zich houden bij een arbeidsovereenkomst?’.

Wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen?

Wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen
Indien je werkgever failliet gaat of dreigt te gaan, dan staat je (arbeids)leven op zijn kop. Want wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen? Mogelijk ontvang je je salaris al niet meer. Of je hebt je salaris niet op tijd gekregen. Vervolgens wordt ook je toekomst onzeker, omdat je mogelijk je baan kwijtraakt. In deze blog leg ik uit wat je kunt doen als je in deze situatie terecht komt.

Het verschil tussen MSNP en WSNP

Het verschil tussen MSNP en WSNP
De minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) wordt in de praktijk ook wel het schuldhulpverleningstraject of het minnelijk traject genoemd. De MSNP is een traject voor mensen met problematische schulden, waarin wordt geprobeerd om met de schuldeisers een afkoopregeling te treffen. Het is vergelijkbaar met de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), maar dan zonder tussenkomst van een rechter en zonder WSNP-bewindvoerder. De MSNP is ingrijpend voor de schuldeisers, aangezien zij niet de gehele schuld betaald zullen krijgen. Om die reden zijn er strenge voorwaarden verbonden aan dit traject. Om het verschil tussen MSNP en WSNP duidelijk te maken, worden in deze blog de voorwaarden en het verloop van de MSNP besproken.

Wat is de WSNP?

Wat is de WSNP
WSNP is de afkorting van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In de volksmond ook vaak ‘schuldsanering’ genoemd. Deze regeling is in het leven geroepen om mensen met problematische schulden alsnog een mogelijkheid te bieden om schuldenvrij te worden. Met problematische schulden worden schulden bedoeld, die niet binnen drie jaar kunnen worden afgelost door de schuldenaar. In dat geval is het voor een schuldenaar nagenoeg niet meer mogelijk om zelf uit de schulden te komen. De WSNP biedt dan een uitkomst, omdat hierbij de schulden na drie jaar worden kwijtgescholden. Hier zijn uiteraard wel een aantal voorwaarden aan verbonden. In deze blog lees je meer over de verschillende fases en verplichtingen in de WSNP.