Wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen?

Indien je werkgever failliet gaat of dreigt te gaan, dan staat je (arbeids)leven op zijn kop. Want wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen? Mogelijk ontvang je je salaris al niet meer. Of je hebt je salaris niet op tijd gekregen. Vervolgens wordt ook je toekomst onzeker, omdat je mogelijk je baan kwijtraakt. In deze blog leg ik uit wat je kunt doen als je in deze situatie terecht komt.
Wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen? 1

Betalingsonmacht

Als je werkgever niet meer in staat is om alle kosten te voldoen, dan spreken we van betalingsonmacht. Vaak zien werknemers al van ver aankomen dat er betalingsproblemen zijn. Er zitten aanmaningen bij de post. Materialen moeten opeens vooraf betaald worden. Of er staat zelfs een boze leverancier aan de deur, die claimt nog geld tegoed te hebben. Werknemers worden veelal zoveel mogelijk doorbetaald om onrust, dan wel een stilval van de onderneming te voorkomen.

Werkgevers die in de financiële problemen (dreigen te) komen, kunnen hierop anticiperen als hij maar tijdig actie onderneemt. De werkgever kan bijvoorbeeld (een gedeelte van) de onderneming herstructureren, waarbij er betalingsafspraken worden gemaakt met handelsrelaties en op bepaalde kosten worden bespaard.

Onder deze kostenbesparing kunnen ook de personeelskosten vallen. Er kunnen bedrijfsonderdelen worden afgestoten of afgeslankt en daarbij wordt het personeelsbestand ook veelal gereorganiseerd. In dat geval kun je geconfronteerd worden met een ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Mocht je hiermee geconfronteerd worden, dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten om advies in te winnen.

Geen salaris ontvangen

Indien je werkgever wordt geconfronteerd met een abrupte betalingsonmacht, of de werkgever onderneemt niet tijdig actie, dan kan het voorkomen dat je salaris niet meer wordt uitbetaald. In dat geval dien je je werkgever schriftelijk te verzoeken om het achterstallig salaris alsnog uit te betalen. Bij voorkeur per aangetekende brief zodat je kunt aantonen dat de werkgever de brief heeft ontvangen.

Ga daarnaast ook het gesprek aan met je werkgever of leidinggevende om duidelijkheid te verkrijgen over de reden van het achterstallig loon. Dit kun je alleen doen, maar vaak zijn er ook collega’s die geen salaris hebben ontvangen. Je zou dan ook tezamen met je collega’s het gesprek aan kunnen gaan met je werkgever.

Mag ik mijn werkzaamheden opschorten?

Zowel jij als je werkgever zijn er meestal bij gebaat dat de onderneming blijft voortbestaan. Het is immers voor beide personen de bron van inkomsten. Om die reden is het van belang om snel duidelijkheid te krijgen. Indien je werkgever welwillend is om tot een oplossing te komen en er binnen zijn macht alles aan doet om de financiële problemen op te lossen, dan mag als goed werknemer van je worden verwacht dat jij ook hieraan bijdraagt en niet direct je werkzaamheden stillegt.

Indien het salaris langere tijd niet wordt uitbetaald, dan heb je wel de mogelijkheid om je werkzaamheden op te schorten. Of dit redelijk en rechtmatig is, moet per situatie worden getoetst. Neem daarom altijd eerst vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten voordat je overgaat tot het opschorten van je werkzaamheden.

Achterstallig loon invorderen

Indien echter blijkt dat je werkgever geen actie onderneemt (of er gewoon een potje van maakt), dan dien je het heft in eigen hand te nemen. Op dat moment is het altijd raadzaam om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen, die een loonvordering voor je instelt. Je bent dan verzekerd van de juiste juridische expertise om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Ook wordt bekeken of je recht hebt op aanvullende vergoedingen, zoals bijvoorbeeld een wettelijke verhoging van je loon, omdat er te laat is betaald. Mocht je werkgever ook dan niet tot betaling overgaan, dan kan je advocaat het faillissement van je werkgever aanvragen. Hier is uitsluitend een advocaat toe bevoegd.

Faillissement werkgever

Het kan ook voorkomen dat een andere schuldeiser (wellicht een collega) het faillissement van je werkgever aanvraagt. Indien het faillissement wordt uitgesproken, dan wordt er door de rechtbank een curator aangesteld, die het financieel beheer van het bedrijf overneemt.

Het faillissement hoeft niet direct tot gevolg te hebben, dat de onderneming geheel stopt. De curator kan ook beslissen om de onderneming door te exploiteren en te bekijken of er een doorstart of overname mogelijk is. Indien je in zo’n geval je werkzaamheden moet blijven uitoefenen, dan is de curator ook verplicht om je salaris uit te betalen.

De curator kan ook bepalen dat hij overgaat tot ontslag van bepaalde werknemers op grond van de Faillissementswet. De curator heeft hiervoor geen toestemming nodig van het UWV, maar is wel gebonden aan de geldende opzegtermijn.

Loongarantieregeling

Als je wordt ontslagen vanwege een faillissement, dan kun je aanspraak maken op een faillissementsuitkering bij het UWV. Dit noemen we ook wel de loongarantieregeling en is opgenomen in de Werkloosheidwet.

Conform artikel 64 van de Faillissementswet betaalt het UWV het volgende aan je uit:

  • Het achterstallig salaris tot maximum 13 weken voordat de arbeidsovereenkomst is opgezegd;
  • Het salaris over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken;
  • Vakantiegeld, vakantiebijslag, en niet betaalde verzekeraars en pensioenfondsen tot maximum 1 jaar voordat de arbeidsovereenkomst is opgezegd;

Het salaris is hierbij overigens beperkt tot maximaal 150% van het maximumdagloon.

Wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen?

Als je je salaris niet ontvangt, omdat je werkgever in betalingsonmacht verkeert, zijn er dus verschillende mogelijkheden om dit alsnog betaald te krijgen. In het uiterste geval wordt de verplichting om het loon door te betalen overgenomen door het UWV.

Schakel in dit soort situaties altijd juridische bijstand in, bij voorkeur een arbeidsrecht advocaat. Op die manier kun je de schade zoveel mogelijk beperken en ben je verzekerd van de juiste vervolgstappen. Neem in dat geval gerust vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten.

Hiermee heb je in ieder geval alvast een groot gedeelte van het antwoord gekregen op de vraag: 'Wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen?'. Mocht je toch nog vragen hebben, neem ook dan contact op.

Door Marijn Emonds | 5 april 2023 | Nieuws

laatste nieuws

Wat als mijn werkgever mij niet meer kan betalen? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap