Ingebrekestelling noodzakelijk voor schadevergoeding?

Is een ingebrekestelling noodzakelijk voor het toewijzen van een schadevergoeding? Wanneer een aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan is dat wel verstandig. Door middel van een ingebrekestelling krijgt de aannemer nog een laatste kans om zijn werk goed te doen. Toch is een ingebrekestelling niet altijd noodzakelijk. De rechtbank in Haarlem bevestigt dit in haar uitspraak van 18 mei 2022.
Ingebrekestelling noodzakelijk voor schadevergoeding? 1

De situatie

De klant (opdrachtgever) heeft een aannemer de opdracht gegeven om het dak van zijn boerderij te renoveren. Het betreft hier een overeenkomst van aanneming (art. 7:750 Burgerlijk Wetboek). Er is afgesproken dat de werkzaamheden binnen vier weken uitgevoerd worden, maar dit was geen harde deadline. In juni 2020 is de aannemer gestart met de werkzaamheden. Op 7 oktober 2020 is het werk nog altijd niet gereed. De klant heeft meerdere keren contact opgenomen met de aannemer, omdat het werk niet klaar is en er steeds lekkages zijn. Op 7 oktober 2020 pauzeert de klant de werkzaamheden. Hij wil nadenken over het beste vervolg van de opdracht.

De klant laat een ander bedrijf de werkzaamheden onderzoeken en een rapport opstellen. Dit bedrijf concludeert dat de werkzaamheden niet volgens de richtlijnen zijn uitgevoerd. Het bedrijf adviseert om de werkzaamheden volledig opnieuw uit te laten voeren. Het bedrijf acht het niet verstandig dat de aannemer de werkzaamheden opnieuw uitvoert, gezien de gebrekkige werkzaamheden tot dat moment. De klant laat het dak herstellen en vordert terugbetaling van de aanneemsom van € 44.620,00 en aanvullende schadevergoeding.

De aannemer betwist dat hij in verzuim is, aangezien er geen ingebrekestelling is verstuurd. De klant is van mening dat de wanprestatie zo ernstig is, dat goede nakoming blijvend onmogelijk is geworden. De kwestie wordt voorgelegd aan de rechtbank.

Oordeel van de rechtbank

In dit geval oordeelt de rechtbank dat nakoming blijvend onmogelijk is. [1] De werkzaamheden zijn ondeugdelijk uitgevoerd en zijn enorm vertraagd. Weliswaar is de aannemer telkens bereid om de lekkages te herstellen, maar deze heeft hij desondanks niet kunnen verhelpen. Daarnaast acht het onderzoeksbedrijf het niet wenselijk om de aannemer de herstelwerkzaamheden uit te laten voeren. Is een ingebrekestelling noodzakelijk? In dit geval vindt de rechtbank dat een formele ingebrekestelling niet (meer) vereist is. De aannemer kan daar dus geen beroep op doen.

De rechtbank ontbindt de overeenkomst. De aannemer dient de volledige aanneemsom terug te betalen aan de klant. Ook moet de aannemer aanvullende schadevergoeding betalen. Deze bestaat uit de waterschade, het aanschaffen van tweedehands nokvorsten en de gemaakte kosten voor het slopen van de gerenoveerde dakvlakken.

Ingebrekestelling noodzakelijk?

Heb jij naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen? Of wil je weten of - in jouw specifieke situatie - een ingebrekestelling noodzakelijk is? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 073–3035857 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mevr. I.A.M. (Iris) van der Doelen LLB

[1] - Rechtbank Haarlem 18-05-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:4351.

Door Iris van der Doelen | 15 juni 2022 | Nieuws

laatste nieuws

Ingebrekestelling noodzakelijk voor schadevergoeding? 3
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap