De verschillende fases in de procedure bij juridische conflicten over ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is erg ingrijpend. Van het ene op het andere moment heb je geen werk en geen inkomen meer. In een vorige blog is al besproken hoe je een ontslag op staande voet kunt aanvechten. Hieruit blijkt - in het kort – dat de werkgever aan drie eisen moet voldoen om een werknemer rechtsgeldig op staande voet te ontslaan. Maar wat gebeurt er nou als je het niet eens bent met de gegeven reden(en) voor ontslag? In dat geval kan een juridisch conflict ontstaan. In deze blog bespreek ik allereerst de verschillende fases van een dergelijk conflict. Vervolgens ga ik in op de bewijslastverdeling in een juridische procedure over ontslag op staande voet.
De verschillende fases in de procedure bij juridische conflicten over ontslag op staande voet 1

Fase 1: Zoek zo snel mogelijk een advocaat gespecialiseerd in ontslag

Indien je werkgever je op staande voet heeft ontslagen en je bent het hier niet mee eens, is het van belang om zo snel mogelijk een advocaat te zoeken, die gespecialiseerd is in het ontslagrecht. Een arbeidsrecht advocaat helpt jou graag bij juridische conflicten over ontslag op staande voet. Zo kan een advocaat direct toetsen of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven.

Een ontslag op staande voet is namelijk enkel rechtsgeldig, indien de werkgever aan de drie wettelijke vereisten voldoet. Deze drie wettelijke vereisten zijn:

  1. De werkgever moet een dringende reden hebben om je te ontslaan;
  2. De werkgever moet deze dringende reden direct aan je hebben medegedeeld; en
  3. De werkgever moet deze dringende reden ook kunnen bewijzen.

Een advocaat is in dit stadium dus noodzakelijk om jouw situatie te beoordelen. De advocaat toetst of al dan niet sprake is van een dringende reden en of aan de andere twee vereisten is voldaan. Ten slotte kan de advocaat je goed adviseren over de te nemen vervolgstappen. Daarmee kom ik aan bij de volgende fase.

Fase 2: De buitengerechtelijke procedure

Wanneer je advies hebt ingewonnen bij een advocaat, heb je in eerste instantie twee opties. Ten eerste heb je de optie om ervoor te kiezen om te berusten in het ontslag. Ten tweede staat de optie open om het ontslag aan te vechten.

Met betrekking tot de tweede optie wordt veelal gekozen om eerst de onderhandelingen met je werkgever aan te gaan, voordat je naar de rechter stapt. Bij deze onderhandeling kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het ontslag in stand te laten, maar in ruil daarvoor wel financiële compensatie te eisen. Wanneer je tijdens de onderhandelingen overeenstemming bereikt over de financiële compensatie en overige voorwaarden om het ontslag in stand te laten, wordt dit vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Als je echter het ontslag wilt aanvechten en je werkzaamheden wilt hervatten, is het ook belangrijk om het gesprek met je werkgever aan te gaan. In goed overleg kunnen jij en je werkgever er samen voor kiezen om het ontslag op staande voet in te trekken. Je arbeidsovereenkomst herleeft dan weer en je werkt verder alsof je nooit op staande voet bent ontslagen. Om dit te bereiken, moet wel alles goed uitgepraat en duidelijk afgesproken worden. Ook hier helpt je advocaat bij. Eén van de arbeidsrecht advocaten van Onyx Advocaten kun jij hiervoor inschakelen.

Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat jij niet berust in je ontslag én dat je geen overeenstemming bereikt met je werkgever. Je komt dan in de volgende fase.

Fase 3: De gerechtelijke procedure

Op het moment dat jij en je werkgever er niet uitkomen en de advocaat heeft geconcludeerd dat niet aan de vereisten voor ontslag op staande voet is voldaan, kun je ervoor kiezen om binnen twee maanden nadat je op staande voet bent ontslagen een gerechtelijke procedure te starten. Deze gerechtelijke procedure vindt plaats bij de kantonrechter.

Bij dergelijke juridische conflicten over ontslag op staande voet zijn er diverse opties. Ten eerste heb je in deze fase enerzijds de optie om aan de kantonrechter te verzoeken om het ontslag te vernietigen. Ten tweede kun je aan de kantonrechter verzoeken om het ontslag in stand te laten, maar wel financiële compensatie toe te wijzen.

De financiële compensatie kan onder andere bestaan uit:

  1. een transitievergoeding;
  2. een billijke vergoeding;
  3. een schadevergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn; en
  4. achterstallig loon inclusief de wettelijke verhoging.

Gedurende de gerechtelijke procedure is het veelal aan jouw werkgever om de drie vereisten van ontslag op staande voet te bewijzen. De stelplicht en bewijslast ziet er schematisch gezien als volgt uit:

De verschillende fases in de procedure bij juridische conflicten over ontslag op staande voet 2

De kantonrechter zal aan de hand van het aangeleverde bewijs beslissen over de zaak. Partijen dienen zich in principe te houden aan deze beslissing. Wanneer de kantonrechter het ontslag vernietigt, wordt je arbeidsovereenkomst voortgezet alsof deze nooit is beëindigd. Je werkgever dient je weer toe te laten tot de werkzaamheden. Ook je salaris over de periode dat je niet hebt kunnen werken, dient alsnog te worden uitbetaald door je werkgever.

Indien (één van) beide partijen het niet eens zijn met de beslissing van de kantonrechter, staat ten slotte de mogelijkheid open om hoger beroep in te stellen. In dat geval wordt de zaak door het gerechtshof opnieuw beoordeeld.

Meer weten over juridische conflicten over ontslag op staande voet?

Probeert jouw werkgever je op staande voet te ontslaan? Of heb jij te maken met andere juridische conflicten over ontslag op staande voet? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de arbeidsrecht advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

Pauline ten Broeke

Door Pauline ten Broeke | 15 november 2023 | Nieuws

laatste nieuws

De verschillende fases in de procedure bij juridische conflicten over ontslag op staande voet 4
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap