Pauline ten Broeke

Pauline ten Broeke

Vergelijking tussen verschillende betaalmethodes en hun invloed op de kans op wanbetaling

vergelijking tussen verschillende betaalmethodes
In een digitale samenleving worden webshops steeds belangrijker. Meer en meer aankopen worden via internet gedaan. Wanneer aankopen via internet achteraf betaald kunnen worden, neemt de kans op wanbetaling ten opzichte van directe, contante betaling in een winkel toe. In een fysieke winkel wordt een product in de regel immers direct betaald. Wanneer een aankoop via internet wordt gedaan, bestaat ook nog de kans dat de aankoop wordt betwist of teruggeboekt. In dat geval verlies je als ondernemer je product én je geld. In deze blog komen verschillende online betaalmethoden aan bod en de daaraan verbonden risico’s op wanbetaling.

De verschillende fases in de procedure bij juridische conflicten over ontslag op staande voet

Juridische conflicten over ontslag op staande voet
Een ontslag op staande voet is erg ingrijpend. Van het ene op het andere moment heb je geen werk en geen inkomen meer. In een vorige blog is al besproken hoe je een ontslag op staande voet kunt aanvechten. Hieruit blijkt - in het kort – dat de werkgever aan drie eisen moet voldoen om een werknemer rechtsgeldig op staande voet te ontslaan. Maar wat gebeurt er nou als je het niet eens bent met de gegeven reden(en) voor ontslag? In dat geval kan een juridisch conflict ontstaan. In deze blog bespreek ik allereerst de verschillende fases van een dergelijk conflict. Vervolgens ga ik in op de bewijslastverdeling in een juridische procedure over ontslag op staande voet.

Hoe bepaalt een incassobureau welke strategie te gebruiken bij het innen van schulden?

Hoe bepaalt een incassobureau welke strategie te gebruiken bij het innen van schulden
Er zijn verschillende strategieën waaruit kan worden gekozen om een openstaande vordering betaald te krijgen. In sommige gevallen zal een gesprek met de debiteur al leiden tot voldoening van de vordering, terwijl in andere zaken tussenkomst van de rechter noodzakelijk is. Bij Onyx Advocaten wordt de toe te passen strategie op elke individuele zaak afgestemd. Hieronder lees je enkele afwegingen, die worden gemaakt met betrekking tot de toe te passen strategie.