Ontruiming woning? Denk aan de belangen van het kind!

Een huurder laat al meer dan drie maanden de huur onbetaald. Voor de verhuurder is daarmee de maat vol. Hij vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Volgens vaste rechtspraak rechtvaardigt een huurachterstand van drie maanden of meer immers de ontbinding. En daarmee ook de ontruiming woning. Toch is het in de (rechts)praktijk niet zo zwart-wit als dat het lijkt. Dit bevestigt de rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 20 mei 2022. De kantonrechter dicht in de uitspraak een doorslaggevende rol toe aan het belang van het kind.
Ontruiming woning? Denk aan de belangen van het kind! 1

Casus

In de onderhavige kwestie huurt de huurder een sociale huurwoning van een woningstichting. De huurder heeft twee minderjarige kinderen, waarvan het jongste kind thuis woont en het andere kind éénmaal per maand in het weekend thuis woont.

In een eerder vonnis is de huurder al veroordeeld tot betaling van een huurachterstand van ongeveer twee maanden.  De huurachterstand is hierna verder opgelopen en bedraagt op een gegeven moment meer dan drie maanden. Zodoende is de verhuurder opnieuw een procedure gestart. Hij vordert de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning.

De hoogte van de huurachterstand wordt door de huurder niet bestreden. De huurder voert echter wél aan dat zij door een beslag op haar uitkering in acute (financiële) problemen terecht is gekomen. Desondanks doet zij er alles aan om een ontruiming woning te voorkomen. Dit omdat zij haar twee kinderen anders geen dak meer boven hun hoofd kan bieden.

Uitspraak

De kantonrechter tilt uiteindelijk zwaar aan het belang van het kind. [1] Het staat naar het oordeel van de kantonrechter vast dat er een huurachterstand en een eerder veroordelend vonnis was, zodat er sprake is van een herhaalde wanprestatie. Desondanks is daarmee het belang van de verhuurder bij de gevorderde ontbinding en ontruiming woning nog niet doorslaggevend.

De kinderen van de huurder hebben namelijk een groot belang bij het gebruik van de woning als thuisbasis en de voortzetting hiervan. Mede gelet op hun school en sociale omgeving. De kantonrechter oordeelt dus dat de ontruiming niet alleen de huurder maar ook in zeer ernstige mate haar kinderen zal treffen. Daarbij verwijst de kantonrechter naar artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind.

In het licht van dit wetsartikel had de verhuurder het belang van de kinderen moeten meenemen in haar besluitvorming bij het instellen van de vorderingen tot ontbinding en ontruiming, aldus de kantonrechter. Nu de verhuurder dit heeft nagelaten, moeten de vordering tot ontbinding en ontruiming woning worden afgewezen. Het belang van het kind prevaleert!

Conclusie

Ook bij een huurachterstand van drie maanden of meer is het niet altijd een uitgemaakte zaak dat een vordering tot ontbinding en ontruiming woning wordt toegewezen. Als verhuurder dien je ook de belangen van eventuele inwonende (minderjarige) kinderen in acht te nemen, voordat je besluit om tot ontbinding en ontruiming over te gaan. Mocht je als huurder geconfronteerd worden met een dagvaarding, waarin ontbinding en ontruiming wordt gevorderd, dan kan het raadzaam zijn op een beroep te doen op het belang van jouw kind(eren).

Vragen?

Wil je advies over ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming woning? Of heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact op via telefoonnummer 073–3035857 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mr. M. (Milan) van Lith

[1] - Ktr. Amsterdam 20-05-2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2668.

Door Milan van Lith | 22 juni 2022 | Nieuws

laatste nieuws

Ontruiming woning? Denk aan de belangen van het kind! 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap