Rookmelders in huurwoning: wie doet wat?

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke verdieping van een woning een rookmelder te hebben. Ook voor huurwoningen geldt deze plicht. Veel verhuurders vragen de laatste tijd wie er zorg dient te dragen voor het plaatsen van rookmelders in de huurwoning. In deze blog lees je meer over het uitvoeren van werkzaamheden in een huurwoning. Ook de verplichtingen van de huurder worden hierbij kort besproken. Niet meewerken aan werkzaamheden kan voor een huurder namelijk leiden tot een (tijdelijke) ontruiming!
Rookmelders in huurwoning: wie doet wat? 1

In de wet

Grote herstellingen, reparaties en andere dringende werkzaamheden aan de huurwoning, dient de verhuurder voor zijn rekening te nemen. Daar komt bij dat een verhuurder op grond van artikel 7:206 BW verplicht is om ‘gebreken’ te herstellen.

"Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft." (art. 7:204, lid 2 BW).

Op grond van artikel 7:217 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is een huurder verplicht om kleine herstellingen zelf uit te voeren. Om enige duidelijkheid te geven over het onderscheid, heeft de Rijksoverheid een opsomming gemaakt van veel voorkomende klussen in-en-om de woning. In dit overzicht komt het plaatsen van rookmelders in huurwoning (nog) niet terug.

Wie doet wat?

Rookmelders in huurwoning dragen bij aan de veiligheid van de huurder én omwonenden. Bij een brand waarschuwen de rookmelders namelijk voor het gevaar. De huurder kan hierdoor zichzelf op tijd in veiligheid brengen en – indien nodig – de brandweer snel inschakelen. De verhuurder beschermt daarmee mogelijk ook de huurwoning tegen verdere schade. De verplichting tot het plaatsen van rookmelders in huurwoning is ook niet voor niets opgenomen in de wet- en regelgeving.

Gelet hierop is het plaatsen van rookmelders een zeer belangrijke en wettelijke verplichting. Het uitvoeren hiervan valt daarom onder dringende werkzaamheden aan het gehuurde. Op grond van artikel 7:220, lid 1 BW is de huurder wel verplicht om zijn medewerking te verlenen aan het plaatsen van rookmelders.

Rechtspraak

Zeer recent (25 juli 2022) heeft de kantonrechter in Almelo uitspraak gedaan in een zaak, waarbij de huurder niet wilde meewerken aan het plaatsen van rookmelders in huurwoning. [1] De kantonrechter heeft hierin bevestigd dat de huurder aan de verhuurder de gelegenheid moet geven om dringende werkzaamheden uit te voeren.

Indien de huurder hieraan geen gehoor geeft, dan mag de deurwaarder worden ingeschakeld. De deurwaarder zal de huurder in dat geval (tijdelijk) ontruimen met behulp van een hulpofficier van justitie (politie) en een slotenmaker. De kosten daarvan komen dan voor rekening van de huurder. Zodra de verhuurder de rookmelders in huurwoning heeft geplaatst, mag de huurder weer terug de woning in.

Dat een huurder verplicht is om mee te werken aan dringende werkzaamheden, blijkt ook uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. [2] De huurder liet de verhuurder niet toe om een lekkage te herstellen. Dit zorgde uiteindelijk voor flinke (water)schade. Het gerechtshof oordeelt ook in dit arrest dat de huurder (tijdelijk) uit het gehuurde moet vertrekken. De huurder mag pas terug als de lekkage is verholpen. Ten slotte moet de huurder ook de (water)schade van € 5.000,00 vergoeden.

Conclusie

De verhuurder is verplicht om dringende werkzaamheden en reparaties aan het gehuurde uit te voeren. Hieronder valt ook het plaatsen van rookmelders in de huurwoning. De huurder is op zijn beurt verplicht om hieraan medewerking te verlenen. Doet de huurder dit niet, dan kan medewerking afgedwongen worden via de kantonrechter.

Contact?

Verleent jouw huurder geen medewerking aan dringende werkzaamheden? Of heb je een andere vraag op het gebied van (kleine) herstellingen aan het gehuurde? Zowel verhuurders als huurders kunnen met juridische vragen terecht bij onze huurspecialisten. Wij beoordelen jouw specifieke situatie en helpen je – waar mogelijk – direct met advies. Je kunt Onyx Advocaten bereiken via telefoonnummer 073–3035857 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

[1] - Ktr. Almelo 25-07-2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2145 (Rookmelders in huurwoning). Lees hier de volledige uitspraak.

[2] - Gerechtshof 17-05-2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1290. Lees hier de volledige uitspraak.

Door Martijn van Hurne | 12 oktober 2022 | Nieuws

laatste nieuws

Rookmelders in huurwoning: wie doet wat? 3
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap