Vrije advocaatkeuze verder uitgebreid

Wanneer heb ik het recht om zelf een advocaat te kiezen? Dagelijks krijg ik deze vraag van cliënten met een rechtsbijstandverzekering. Op onze website vind je hierover al meer informatie. Ook de rechtspraak en andere instanties zitten niet stil op dit gebied. Recentelijk besluit de KIFID dat de vrije advocaatkeuze ook van toepassing is op het buitengerechtelijke […]
Vrije advocaatkeuze verder uitgebreid 1

Wanneer heb ik het recht om zelf een advocaat te kiezen? Dagelijks krijg ik deze vraag van cliënten met een rechtsbijstandverzekering. Op onze website vind je hierover al meer informatie. Ook de rechtspraak en andere instanties zitten niet stil op dit gebied. Recentelijk besluit de KIFID dat de vrije advocaatkeuze ook van toepassing is op het buitengerechtelijke traject. Daarmee breidt het recht op een vrije advocaat zich nog verder uit! [1] 

Rechtsbijstandverzekering

Een verzekering helpt zijn cliënten graag zelf. Op die manier houdt de verzekering grip op de kosten. Dit heeft ook een tegenstrijdig belang. De verzekering wil graag snel en vroegtijdig schikken om extra kosten te voorkomen. Dat is juist niet in het belang van de cliënt. Een cliënt wil daarom graag zelf een advocaat of specialist kiezen. De verzekering probeert dit te belemmeren, door hierover speciale voorwaarden op te nemen in de verzekeringspolis.

Ontwikkelingen in Europa

Al in 2013 bepaalde het Europese Hof dat een cliënt met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Volgens de verzekering geldt deze bepaling echter alleen als er sprake is van een gerechtelijke procedure.

In mei 2020 oordeelt het Europese Hof echter dat het begrip ‘gerechtelijke procedure’ ruim moet worden uitgelegd. Het oordeel wordt gegeven in een Belgische casus, waardoor de Nederlandse verzekeringen stellen dat dit niet van toepassing is in Nederland.

Kifid: verruiming van de vrije advocaatkeuze

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelt op 31 maart 2021 in het nadeel van de verzekering. Elke fase die kan leiden tot een procedure valt onder de ruime uitleg van het begrip ‘gerechtelijke procedure’. Dit kan dus een buitengerechtelijk traject zijn, waarin er nog tussen partijen bemiddeld wordt.

Conclusie: ook als er geen sprake is van een gerechtelijke procedure heeft de verzekerde (cliënt) recht op een vrije advocaatkeuze! Dit is een bindende uitspraak.

De verzekering in kwestie heeft overigens al aangegeven in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Dus er moet nog een klein voorbehoud worden gemaakt.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je een rechtsbijstandverzekering? En ben je in een juridisch geschil verwikkeld? Dan heb jij direct het recht op een vrije advocaatkeuze. Voordat er sprake is van een gerechtelijke procedure mag jij je laten bijstaan door een advocaat of specialist. Jouw verzekering betaalt (tot aan het kostenmaximum).

Heb je andere vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten. Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden!

mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

[1] – Uitspraak KIFID met nr. 2021-0300 van 31 maart 2021

Door Martijn van Hurne | 4 mei 2021 | Nieuws

Vrije advocaatkeuze verder uitgebreid 2

laatste nieuws

Vrije advocaatkeuze verder uitgebreid 3
Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap