Mag de werkgever een Corona-zelftest verplichten?

Mag een werkgever zelftest verplichten? En is de werknemer verplicht om de uitslag hiervan te delen? Het zijn veel voorkomende vragen in het ‘nieuwe’ normaal. In december 2021 heeft de kantonrechter in Amsterdam zich over deze vragen gebogen. De rechter komt tot de conclusie dat deze verplichtingen onder omstandigheden zijn toegestaan. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht.
Mag de werkgever een Corona-zelftest verplichten? 1

De situatie

In dit geval gaat het over een werknemer, die als danser in dienst is bij de werkgever. In september 2021 werd het door de Nederlandse overheid verboden om een theater binnen te gaan zonder QR-code. De werkgever heeft haar werknemers op 22 oktober 2021 medegedeeld dat zij zonder QR-code niet het theater in mogen. Eén werknemer had geen QR-code en heeft hier bezwaar tegen gemaakt.

Op 25 oktober 2021 heeft de werknemer wel een voorstelling gedanst, omdat het theater geen QR-code van de dansers bleek te verlangen. De werkgever wilde echter dat de werknemer in voorkomende gevallen wél een zelftest zou doen. De werknemer weigerde dit en de werkgever heeft de werknemer vervolgens vanaf 28 oktober 2021 de toegang tot de werkvloer ontzegd. Ook heeft zij aangegeven de loonbetaling per 1 december 2021 te staken, omdat de werknemer geen werkzaamheden verrichtte. In dit geval dus: geen werk, geen loon (art. 7:628 BW).

Op 29 november 2021 heeft de werkgever haar algemene coronabeleid aangescherpt en verlangde zij van iedereen dat er één keer per week een Corona-zelftest werd gedaan. Daartoe heeft zij zelftesten aan haar werknemers verstrekt.

Het oordeel  van de kantonrechter

De kantonrechter heeft de situatie vanaf 1 december 2021 beoordeeld, omdat de werknemer tot dat moment gewoon zijn salaris heeft ontvangen. De kantonrechter heeft gekeken of het (algemene) coronabeleid van de werkgever toelaatbaar is. Kortom: mocht de werkgever haar werknemers verplichten om wekelijks een zelftest te doen en de resultaten hiervan te delen?

De werknemer is als danser werkzaam. Tijdens repetities en uitvoeringen komt hij in nauw contact met andere dansers. In dit licht is de rechter in dit kort geding van oordeel dat het coronabeleid van de werkgever redelijk is. [1] Daarbij houdt de rechter ook rekening met de besmettelijkheid van corona. Daarbij komt dat het doen van ander werk (bv. workshops, coaching) door de werknemer niet mogelijk was zonder wederom in nauw contact te komen met andere dansers of leerlingen. Tot slot speelt het ook een rol dat de werknemer een prominente rol vervulde binnen het dansgezelschap. Hierdoor moest de werkgever een vervanger aannemen. De werkgever kan niet het loon van de vervanger én de werknemer betalen. De werknemer draagt daarom zelf het financiële risico van zijn weigering.

Onder omstandigheden is zelftest verplicht

Kortom, onder omstandigheden kan de werkgever je inderdaad verplichten om (wekelijks) een zelftest te doen. En om het resultaat door te geven. Heb jij vragen over (het doorvoeren van) een coronabeleid? Of een andere vraag op het gebied van arbeidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op via info@onyx-advocaten.nl of telefoonnummer 073 – 303 58 57. Graag kijk ik wat ik voor je kan betekenen!

mr. C.J.R. (Charlotte) Verhagen

[1] – Ktr. Amsterdam 14 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7321.

Door Mark Koopmans | 13 januari 2022 | Nieuws

Mag de werkgever een Corona-zelftest verplichten? 2

laatste nieuws

Mag de werkgever een Corona-zelftest verplichten? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap