Mark Koopmans

Mark Koopmans

Mark is sinds februari 2022 aan Onyx Advocaten verbonden. Hij haalde in 2019 zijn masterdiploma voor de opleiding Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. In januari 2021 is Mark beëdigd als advocaat. Voordat Mark werd beëdigd, heeft hij tijdens en na zijn studie al ruim 6,5 jaar ervaring opgedaan bij twee advocatenkantoren in de regio. Hij hield zich daarbij (zelfstandig) bezig met diverse zaken op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en incasso. Mark heeft daarom – ondanks zijn relatief jonge leeftijd – al de benodigde (proces)ervaring opgedaan.

Waar heb ik recht op na een vaststellingsovereenkomst?

Waar heb ik recht op na een vaststellingsovereenkomst
In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever en werknemer niet meer samen door één deur kunnen. Om verdere escalatie te voorkomen, kunnen partijen in dat geval de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Hiervoor dienen diverse afspraken tussen partijen te worden gemaakt. Deze afspraken worden vervolgens opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. In deze blog krijg je antwoord op de vraag: ‘Waar heb ik recht op na een vaststellingsovereenkomst?’.

Wat valt onder het arbeidsrecht?

Wat valt onder het arbeidsrecht?
Het arbeidsrecht is omvangrijk en beschrijft alle (spel)regels waarmee een werkgever en werknemer te maken hebben. Dit wordt het individuele arbeidsrecht genoemd, een belangrijke categorie binnen het arbeidsrecht. Maar eigenlijk omvat het arbeidsrecht nog een tweede belangrijke categorie, te weten het collectief arbeidsrecht. In deze blog lees je voornamelijk meer over het individuele arbeidsrecht, maar eerst wordt ingegaan op het onderscheid tussen de twee genoemde categorieën.

Wat zijn de nadelen van een vaststellingsovereenkomst?

Wat zijn de nadelen van een vaststellingsovereenkomst
Veel arbeidsovereenkomsten worden tegenwoordig beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Concreet houdt dit in dat werkgever en werknemer met ‘wederzijds goedvinden’ de arbeidsovereenkomst beëindigen en de voorwaarden waar partijen aan zijn gebonden vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst op deze wijze beëindigen heeft veel voordelen, maar ook diverse nadelen. In deze blog lees je hierover meer.

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst
In deze blog lees je meer informatie over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit is in de praktijk één van de meest voorkomende manieren voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Proeftijd: strenge eisen om de geldigheid te waarborgen

Proeftijd
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst geeft de werkgever vaak een proeftijd aan de werknemer. Dit biedt de werkgever de kans om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie. De werknemer kan in deze periode ook inzicht krijgen in het werk dat moet worden uitgevoerd. Een proeftijd moet aan strenge voorwaarden voldoen. Om een ongeldige proeftijd te voorkomen, is het dus van groot belang dat aan alle vereisten wordt voldaan. In deze blog vertel ik je meer over de wettelijke eisen van een proeftijdbeding.

Wijziging arbeidsvoorwaarden: meewerken of niet?

Wijziging arbeidsvoorwaarden
Wanneer dient een werknemer mee te werken aan een wijziging arbeidsvoorwaarden? Inmiddels ruim 24 jaar geleden heeft de Hoge Raad hiervoor een aantal vuistregels geformuleerd in het klassieke ‘Van der Lely / Taxi Hofman’-arrest. [1] In 1998 was dit een baanbrekend arrest dat tot op de dag van vandaag belangrijk is in de praktijk. In deze blog zal de casus kort worden besproken, alvorens de vuistregels uiteen worden gezet. Tot slot wordt er een praktische tip gegeven voor zowel werkgever als werknemer.

De klachtplicht: goed klagen lucht op!

de klachtplicht
Een online besteld product, een net gekochte auto of door een aannemer uitgevoerde werkzaamheden. Helaas komt (bijna) iedereen komt wel eens in aanraking met gebrekkige producten en/of slecht uitgevoerde werkzaamheden. En wat doet een Nederlander dan graag? Klagen! Het is echter van groot belang dat je dan ook ‘goed’ klaagt. Goed klagen lucht namelijk op. In deze blog vertel ik je hoe dat moet.

Waarheidsplicht: leugentje om bestwil?

waarheidsplicht
Bij gerechtelijke procedures gelden ‘algemene beginselen’, waaraan iedereen zich dient te houden bij een gerechtelijke procedure. Eén van die beginselen is de waarheidsplicht. Dit houdt in dat partijen verplicht zijn om eerlijk en volledig te zijn over de feiten. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaraan passende gevolgen verbinden. Indien het achterhouden van informatie cruciaal is voor de beslissing, kunnen deze gevolgen (zeer) ver gaan. Zo kan de rechter de vorderingen volledig af- óf toewijzen, aldus de Hoge Raad in haar arrest van 16 juli 2021.

Functiewijziging van je werknemer?

functiewijziging
Let op het concurrentiebeding! Het is wettelijk vereist dat een concurrentiebeding schriftelijk wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Een werkgever doet er in bepaalde omstandigheden ook verstandig aan om bij een functiewijziging van de werknemer, het concurrentiebeding opnieuw op te nemen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter in Rotterdam. [1] De Voorzieningenrechter ging in dit geval over tot schorsing van het concurrentiebeding. Hierdoor kon de werknemer bij de concurrent gaan werken.