De klachtplicht: goed klagen lucht op!

Een online besteld product, een net gekochte auto of door een aannemer uitgevoerde werkzaamheden. Helaas komt (bijna) iedereen komt wel eens in aanraking met gebrekkige producten en/of slecht uitgevoerde werkzaamheden. En wat doet een Nederlander dan graag? Klagen! Het is echter van groot belang dat je dan ook ‘goed’ klaagt. Goed klagen lucht namelijk op. In deze blog vertel ik je hoe dat moet.
De klachtplicht: goed klagen lucht op! 1

Hoe voldoe je aan de klachtplicht

Om (juridisch) gezien op een goede manier te klagen - en daarmee te voldoen aan je klachtplicht - zijn er een aantal onderdelen waar je op moet letten:

 1. Het moment van klagen
  Ten eerste dien je het moment van klagen goed in de gaten te houden. De klachttermijn gaat lopen zodra je het gebrek aan het product hebt ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Of wanneer je tot de ontdekking bent gekomen dat werkzaamheden slecht zijn uitgevoerd. Wanneer is dat dan?

  Er worden twee eisen gesteld aan de klager [1]:
  a. dat er een ‘onderzoek’ wordt verricht naar het geleverde product of dienst, en;
  b. dat binnen ‘bekwame tijd’ mededeling wordt gedaan aan de ander, nadat er is ontdekt of ontdekt had moeten worden dat het product of de geleverde dienst een gebrek heeft of gebrekkig is.

 2. De inhoud van de klacht
  Hoewel de inhoud van de klacht in beginsel geen voorschriften heeft, adviseer ik jou ten tweede om je klacht altijd schriftelijk (dit kan per e-mail, brief of tegenwoordig zelfs via WhatsApp) te doen. Als jouw tegenpartij namelijk een beroep doet op het niet tijdig klagen (het schenden van de klachtplicht), dien jij als klager te bewijzen dat je hebt geklaagd en wanneer je hebt geklaagd.

  Met betrekking tot de inhoud van je klacht, dien je in ieder geval mede te delen  dat het product en/of de prestatie ondeugdelijk of gebrekkig is.

Gevolgen van het schenden van de klachtplicht

Het schenden van de klachtplicht kan stevige gevolgen hebben. Indien je te laat klaagt, verlies je namelijk al je rechten en bevoegdheden, die je normaal gesproken op grond van de gebrekkigheid had. Denk hierbij aan vervanging van het product, herstel van de werkzaamheden door de aannemer en / of herstel of vervanging van de gebrekkige auto.

Het is dus van groot belang dat je tijdig klaagt op het moment dat je er achter komt dat een dienst of product gebrekkig is of niet beantwoordt aan de overeenkomst. Laat dit ook zo snel mogelijk (schriftelijk) weten aan de andere partij. Zo krijg je nooit het verwijt dat je niet tijdig hebt geklaagd. Als jij je houdt aan de hiervoor genoemde eisen, dan loop je weinig risico.

Goed klagen lucht pas echt op!

Conclusie

Heb je te maken hebben met een gebrekkig product of een slecht geleverde dienst? Of heb je een andere vraag over de klachtplicht? Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op. Je kunt me bereiken via telefoonnummer 073–3035857 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mr. M.W.G. (Mark) Koopmans

[1] - Zie hierover o.a. HR 08-10-2010, NJ 2010, 545 (Lafranca/Forward). Lees hier de volledige uitspraak.

Door Mark Koopmans | 10 augustus 2022 | Nieuws

De klachtplicht: goed klagen lucht op! 2

laatste nieuws

De klachtplicht: goed klagen lucht op! 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap