Totstandkoming overeenkomst door middel van een felicitatie?

Is er sprake van een totstandkoming overeenkomst door middel van een felicitatie? In deze blog lees je meer over een verkoper, die de koper feliciteert na ontvangst van een bod. De koper meent dat hij met zijn bod ‘gewonnen’ heeft en dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Maar is dat ook zo? In deze blog lees je meer over de voorwaarden van de totstandkoming overeenkomst in dit specifieke geval.
Totstandkoming overeenkomst door middel van een felicitatie? 1

De situatie

In deze kwestie heeft een stichting haar recreatiecomplex ter verkoop aangeboden. Een projectontwikkelaar heeft hier (als enige) een bod op gedaan. Vervolgens komen partijen elkaar tegen in een bar, waarbij zij elkaar de hand schudden en de stichting de projectontwikkelaar feliciteert. De projectontwikkelaar is hierdoor van mening dat er een koopovereenkomst is gesloten.

Ruim een maand later vindt er een overleg plaats tussen partijen. Tijdens dit overleg wordt er uitgebreid gesproken over de minimale opbrengst en eventuele voorwaarden. De stichting geeft tijdens dit gesprek tevens aan dat zij een ander bod hebben ontvangen. De stichting gaat dus uiteindelijk niet akkoord met het bod van de projectontwikkelaar.

De projectontwikkelaar stelt zich op het standpunt dat er een mondelinge koopovereenkomst is gesloten, terwijl de stichting van mening is dat er nimmer een overeenkomst tot stand is gekomen. Bovendien laat de projectontwikkelaar beslag leggen op het recreatiecomplex.

Uitspraak van de rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag buigt zich over het geschil en komt tot de volgende uitspraak. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van een overeenkomst is aanbod en aanvaarding (art. 6:217 Burgerlijk Wetboek). Daarnaast moet worden gekeken naar wat partijen over en weer hebben verklaard en wat zij redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen mogen afleiden.

De stichting verklaart hierbij dat hij de projectontwikkelaar enkel feliciteerde met het feit dat hij de enige bieder was. Daarnaast oordeelt de rechter dat het een toevallige ontmoeting was, waarbij het onwaarschijnlijk is dat partijen hierbij definitieve afspraken met elkaar hebben willen maken. Daarbij hebben partijen pas bij de daaropvolgende afspraak gesproken over de verkoopprijs en de ontbindende en opschortende voorwaarden.

Zodoende concludeert de rechtbank dat partijen door middel van deze felicitatie geen overeenkomst hebben gesloten. Daarom is het beslag ook onrechtmatig gelegd en dient de projectontwikkelaar de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. [1]

Vragen over de totstandkoming overeenkomst?

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over de totstandkoming overeenkomst? Of andere vragen binnen het contractenrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via telefoonnummer 073 – 303 58 57 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mevr. I.A.M. (Iris) van der Doelen LLM

[1] - Rechtbank Den Haag 31 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:8624 (totstandkoming overeenkomst)

Door Iris van der Doelen | 14 december 2022 | Nieuws

laatste nieuws

Totstandkoming overeenkomst door middel van een felicitatie? 3
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap