Afspraken op een bierviltje

Een situatie waarin velen zich mogelijkerwijs zullen herkennen: je zit in de kroeg en na verloop van tijd komen er allerlei ideeën en afspraken op tafel. Uiteindelijk staan de afspraken op een bierviltje. Op dat moment lijken de gemaakte afspraken een gouden greep, maar de volgende ochtend blijkt al snel het tegendeel. In vrijwel de meeste gevallen worden de afspraken door de aanwezigen vergeten en het enige gevolg aan die avond is een kater. Uit een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag blijkt echter dat er tijdens zo’n avond ook juridische bindende afspraken kunnen worden gemaakt.
Afspraken op een bierviltje 1

De feiten

In de onderhavige casus zijn de afspraken op twee bierviltjes geschreven. Het gaat om afspraken tussen een werkgever (voetbalclub) en een werknemer (amateurvoetballer) over twee netto jaarsalarissen. De jaarsalarissen zijn op twee bierviltjes geschreven en deze zijn door beide partijen ondertekend. Uiteindelijk is er ook nog een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Hierin staat een lager jaarsalaris dan op de bierviltjes.   De voetbalclub betaalt het salaris uit de arbeidsovereenkomst, maar niet het bedrag uit de afspraken op een bierviltje.

De kantonrechter

De amateurvoetballer eist betaling van het achterstallig loon van de voetbalclub bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft de amateurvoetballer in eerste aanleg in het gelijk gesteld. De voetbalclub gaat hierna in hoger beroep.  

Het gerechtshof

Aan het gerechtshof ligt vervolgens de vraag voor of afspraken op een bierviltje juridisch bindend zijn. Het gerechtshof bevestigt dit. [1] De handtekening op de bierviltjes is afkomstig van de technisch directeur. De technisch directeur was bevoegd om namens de voetbalclub salarisbesprekingen te houden met (potentiële) spelers. Bovendien waren er getuigen, die het verhaal van de amateurvoetballer bevestigen.

Kroegpraat kan juridische gevolgen hebben

Afspraken op een bierviltje kunnen dus stevige (juridische) gevolgen hebben. Wees er bedacht op wat je, wellicht na een aantal drankjes, afspreekt in de kroeg. In het slechtste geval word je de volgende ochtend niet alleen wakker met een kater, maar ben je ook gebonden aan de ongewenste afspraken!

Contact

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen? Of wil je weten of een bepaald document mogelijkerwijs rechtsgevolgen voor jou kan hebben? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Je kunt Onyx Advocaten bereiken via telefoonnummer 073–3035857 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mr. M. (Milan) van Lith

[1] - Gerechtshof Den Haag 5 juli 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1327 (Afspraken op een bierviltje). Lees hier de volledige uitspraak.

Door Milan van Lith | 25 augustus 2022 | Nieuws

Afspraken op een bierviltje 2

laatste nieuws

Afspraken op een bierviltje 3
Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap