Indexatie huurprijs vergeten?

Vanuit de diverse verhuurders in ons klantenbestand komt regelmatig een vraag over de indexatie van de huurprijs. In de meeste huurovereenkomsten is namelijk bepaald dat de huur jaarlijks mag worden verhoogd (geïndexeerd). Met name bij een langdurige huurovereenkomst, zoals bij de huur van bedrijfsruimte veelal het geval is, wordt deze indexatie nog wel eens over het hoofd gezien. Ben jij de indexatie huurprijs vergeten? Geen zorgen! Het gerechtshof in Amsterdam heeft al in 2017 bepaald dat de verhuurder de indexatie met terugwerkende kracht (5 jaar) alsnog mag doorvoeren. Het te weinig betaalde bedrag mag dan in rekening worden gebracht bij de huurder.
Indexatie huurprijs vergeten? 1

De situatie

In deze zaak gaat het over een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsruimte. De partijen hebben daarbij gebruik gemaakt van een ROZ-model. [1] In artikel 4.5 van dit model staat opgenomen dat de indexatie huurprijs jaarlijks door de verhuurder mag worden doorgevoerd op basis van de  consumentenprijsindex (CPI).  Ook in andere modellen staat over het algemeen een soortgelijke regeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de huur van kantoorruimte (art. 7:230a Burgerlijk Wetboek).

De verhuurder is de indexatie huurprijs vanaf 2002 vergeten. Hij ontdekt dit pas in 2013. Desondanks spreekt hij de huurder aan om de gemiste huur alsnog te betalen. De huurder weigert. De verhuurder moet de kwestie daarom voorleggen aan de kantonrechter, die de vordering afwijst. Volgens de kantonrechter heeft de verhuurder zijn rechten verwerkt. De verhuurder stapt dan naar het gerechtshof in Amsterdam.

Oordeel van het gerechtshof

Het hof in Amsterdam oordeelt anders. [2] Het hof stelt voorop dat er sprake is van een automatische indexatie huurprijs. In de wet is niets geregeld over de verhoging van de huurprijs, zodat hiermee een expliciete afspraak is gemaakt. De huurder heeft met deze afspraak ingestemd door de overeenkomst te ondertekenen. Zowel op de verhuurder áls de huurder rust vervolgens de verplichting om de inhoud van de huurovereenkomst in de gaten te houden. De huurder kan zich niet verschuilen achter het ‘vergeten’ van de verhuurder. De huurder had zelf ook een actieve plicht om de overeenkomst na te komen. De verhuurder mag de huurprijs daarom met terugwerkende kracht indexeren.

Verjaringstermijn

Er moet wel een kleine nuance gemaakt worden. Het hof houdt namelijk vast aan de gebruikelijke verjaringstermijn van vijf jaar. In artikel 3:308 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat een vordering op grond van een huurovereenkomst na vijf jaar verjaart. De verhuurder kan dus slechts tot 2008 aanspraak maken op het te weinige betaalde bedrag aan huur.

Let op! De huurprijs mag wel voor langere termijn worden geïndexeerd, alleen kan op betaling voor die periode geen aanspraak worden gemaakt. Doordat je het voor een langere termijn mag indexeren, zal het te weinig betaalde bedrag in de niet verjaarde periode wel hoger uitvallen. En dat is gunstig.

Contact?

Ben jij de indexatie huurprijs ook vergeten? Of heb je een andere vraag op het gebied van de indexatie huurprijs of huurrecht in het algemeen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten. Wij controleren jouw situatie en helpen je – waar mogelijk – direct met het incasseren van de achterstallige huur. Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 073 – 303 58 57 of per e-mail: info@onyx-advocaten.nl

mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

[1] - De modellen van het ROZ zijn hier vrij beschikbaar.

[2] – Gerechtshof Amsterdam 14-03-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:836

Door Martijn van Hurne | 8 juni 2022 | Nieuws

laatste nieuws

Indexatie huurprijs vergeten? 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap