Meerwerk? Waarschuw je opdrachtgever vroegtijdig over de financiële gevolgen

Extra werk tijdens de uitvoering van de opdracht: het is in de praktijk eigenlijk standaard. Je bent als aannemer druk bezig met een klus. Ineens wil de opdrachtgever dat je toch ook nog even dat ene muurtje schildert. Of dat er toch een extra stopcontact moet komen in de kamer. Uit een advies van de procureur-generaal aan de Hoge Raad blijkt nu dat je als aannemer dan voorzichtig moet zijn. Waarschuw je opdrachtgever altijd over de financiële consequenties.
Meerwerk? Waarschuw je opdrachtgever vroegtijdig over de financiële gevolgen 1

Juridisch kader

In het geval een opdrachtgever meerwerk wenst, dan heeft de aannemer een wettelijke waarschuwingsplicht voor de financiële consequenties van dit meerwerk. Dit volgt uit artikel 7:755 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Echter, de waarschuwingsplicht geldt niet in het geval de opdrachtgever de noodzaak van de financiële consequenties uit zichzelf had moeten begrijpen.

Over de toepassing van deze zogenoemde 'tenzij-clausule' is in het verleden verschillend geoordeeld in de rechtspraak. Op 11 januari 2022 van dit jaar is een belangrijk advies aan de Hoge Raad verschenen over dit vraagstuk. [1] Op voornoemde datum is namelijk de conclusie van de procureur-generaal aan de Hoge Raad gepubliceerd. Hoewel het arrest van de Hoge Raad pas later dit jaar verschijnt, komt de procureur-generaal alvast tot een interessante conclusie, die verregaande gevolgen kan hebben voor een aannemer.

Geef inzicht in de prijsverhoging

De procureur-generaal komt namelijk tot de conclusie dat voor de toepassing van de 'tenzij-clausule' vereist is, dat de opdrachtgever een reëel inzicht moet hebben gekregen in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten van het meerwerk. Daarbij is het van belang dat de opdrachtgever dit inzicht heeft gehad op het moment waarop de opdrachtgever moet beslissen of hij het meerwerk aan de aannemer wil opdragen. De gedachte hierachter is dat de opdrachtgever op de hoogte moet zijn van de hogere prijs, voordat hij de opdracht tot meerwerk aan de aannemer verstrekt. 

Voor de beantwoording op de vraag of de opdrachtgever dit reële inzicht heeft gekregen, kunnen verschillende omstandigheden relevant zijn:

  1. de informatie die de aannemer heeft verstrekt over (de omvang van) de prijsverhoging voor de aanvullende werkzaamheden;
  2. de deskundigheid van de opdrachtgever (mede in verhouding tot de deskundigheid van de aannemer);
  3. de omvang van de prijsverhoging voor het meerwerk (mede in verhouding tot de prijs van het aanvankelijk overeengekomen werk);
  4. de aard van het meerwerk (mede in verhouding tot de aard van het aanvankelijk overeengekomen werk).

Indien de waarschuwingsplicht door de aannemer wordt geschonden en er geen reëel inzicht is gegeven in de omvang van de te verwachten meerkosten, dan is de opdrachtgever in beginsel geen kosten verschuldigd voor het meerwerk.

Waarschuw de opdrachtgever over de kosten van het meerwerk

Als aannemer is het van essentieel belang dat je al, voordat het meerwerk wordt uitgevoerd, aan de opdrachtgever duidelijkheid verschaft over de prijs van het meerwerk. Heel basaal bekeken dient er een nieuwe overeenkomst gesloten te worden voor het meerwerk. Indien je dit – als aannemer – nalaat, dan loop je de kans dat de opdrachtgever uiteindelijk de kosten voor het meerwerk niet verschuldigd is.

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op. Graag kijk ik wat ik voor je kan betekenen! Je kunt me ook telefonisch bereiken via 073 – 303 58 57.

mr. M. (Milan) van Lith

[1] – Parket bij de Hoge Raad 17-12-2021, ECLI:NL:PHR:2021:1254

Door Milan van Lith | 20 april 2022 | Nieuws

Meerwerk? Waarschuw je opdrachtgever vroegtijdig over de financiële gevolgen 2

laatste nieuws

Meerwerk? Waarschuw je opdrachtgever vroegtijdig over de financiële gevolgen 3
Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap