Toelating tot de WSNP afgewezen? 1
Toelating tot de WSNP afgewezen? 1

Afwijzing verzoek toelating tot de WSNP

Indien het minnelijk traject is mislukt, dan kunnen jij of je schuldhulpverlener een verzoek indienen bij de rechtbank tot toelating tot de WSNP. Je wordt dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Op de zitting zal de rechter vragen aan je stellen over je openstaande schulden en aangeven op basis van welke voorwaarden het verzoek tot toelating tot de WSNP kan worden toegewezen. Deze zitting is niet openbaar. De rechter beslist vervolgens of je wordt toegelaten tot de WSNP.

Verplichtingen WNSP

Bij een toewijzing wordt ook een WSNP-bewindvoerder aangesteld die toezicht gaat houden op het verloop van de WSNP. Tijdens de WSNP dien je namelijk aan de wettelijke verplichtingen van de WSNP te voldoen. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • de informatieplicht – Hierbij voorzie je de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd van alle relevante informatie.
  • de sollicitatie- en inspanningsplicht – Doel is om zoveel mogelijk inkomsten te genereren voor de schuldeisers.
  • Nadat de WSNP is uitgesproken, mogen er geen nieuwe schulden ontstaan.

Indien de rechter van oordeel is dat je niet je nog niet klaar bent voor de WSNP, je niet te goeder trouw bent geweest bij het ontstaan van de schulden of als het verzoek tot toelating tot de WSNP niet aan de wettelijke vereisten voldoet, dan kan de rechter het verzoek afwijzen.

Hoger beroep WSNP

Indien je verzoek tot toelating tot de WSNP wordt afgewezen, dan heb je 8 dagen de tijd om hoger beroep in te stellen. Dit kan alleen worden ingesteld door een advocaat. Onyx Advocaten kan dit direct voor je uitvoeren, zodat je weer grip krijgt op de situatie. Onze advocaten toetsen of de afwijzing terecht is en of de afwijzing kan worden hersteld. In dat geval wordt er hoger beroep ingesteld, zodat je alsnog kan worden toegelaten tot de WSNP. Het hoger beroep wordt uitgevoerd op toevoegingsbasis (pro-deo). 

Is je verzoek tot toelating tot de WSNP afgewezen?


Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met jou opgenomen!

laatste nieuws

Betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden: explosieve groei verwacht

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap