Toelating tot de WSNP afgewezen?

Is je toelating tot de WSNP afgewezen en denk je wat nu? Wanneer het minnelijk traject is mislukt, dan kunnen jij of je schuldhulpverlener een verzoek indienen bij de rechtbank tot toelating tot de WSNP. Vervolgens word je uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens deze niet-openbare zitting stelt de rechter vragen over je openstaande

schulden en geeft hij of zij aan op basis van welke voorwaarden toelating tot de WSNP wordt toegewezen. Daarna beslist de rechter of je wordt toegelaten tot de WSNP. Ontdek wat Onyx Advocaten voor je kan betekenen.

Juridisch traject voor schuldsanering

De afkorting WSNP staat voor “Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen”. Deze wet is in het leven geroepen om mensen met openstaande schulden op gestructureerde manier te helpen om hun financiële situatie te herstellen en een schone lei te verkrijgen. Wanneer het niet lukt om op eigen kracht uit de schulden te komen, is er de mogelijkheid om een beroep te doen op het juridisch traject voor schuldsanering oftewel de WSNP.

Het juridisch traject voor schuldsanering is geen makkelijke weg, maar het biedt wel kans op een

schuldenvrije toekomst. Om in aanmerking te komen voor de WSNP, moet je voldoen aan bepaalde criteria en bereid zijn om gedurende het traject strikte financiële discipline te handhaven. Het is dan ook verstandig om bij twijfel juridisch advies in te winnen en je goed te laten informeren over de mogelijkheden, vereisten en het voorkomen van een tussentijdsebeëindiging van de WSNP.

Wat gebeurt er wanneer ik wordt toegelaten tot de

WSNP?

Voldoe je aan de wettelijke voorwaarden? Dan laat de rechter je toe tot de WSNP en wordt er een bewindvoerder toegewezen. Gedurende een periode van 18 maanden dien je een vast bedrag te sparen. Hierbij behoudt je als schuldenaar een deel van het inkomen, ook wel het vrij te laten bedrag (vtlb) genoemd. Wel wordt er van je verwacht dat je je tijdens dit traject aan bepaalde verplichtingen houdt. Wat deze juridische verplichtingen zijn, lees je hieronder. Nadat je de WSNP met goed gevolg hebt doorlopen, wordt het gespaarde bedrag uitgekeerd aan de schuldeisers. Het bedrag wat dan nog aan schulden resteert, wordt kwijtgescholden. Je ontvangt dan de ‘schone lei’.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor de WSNP?

Bij een toewijzing tot de wettelijke WSNP wordt ook een WSNP-bewindvoerder aangesteld die toezicht gaat houden op het verloop van de schuldsanering en zorgt voor een eerlijke verdeling van het beschikbare inkomen onder de schuldeisers. Tijdens het traject dien je namelijk aan de wettelijke verplichtingen van de WSNP te voldoen. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • De informatieplicht: je voorziet de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd van alle relevante informatie
  • De sollicitatie- en inspanningsplicht: het doel is om zoveel mogelijk inkomsten te genereren voor de schuldeisers
  • Geen nieuwe schulden: nadat de WSNP is uitgesproken, mogen er geen nieuwe schulden ontstaan


Om meer informatie te verkrijgen over de schuldsanering, zoals het vrij te laten bedrag en een hiervoor bestemde online calculator, regelgeving en het WSNP-bewindvoerdersregister verwijzen we je graag naar de website van het Bureau WSNP.

Toelating tot schuldsanering afgewezen?

Echter is het mogelijk dat het verzoek tot de WSNP door de rechter wordt afgewezen. De reden hiervoor is dat indien de rechter van oordeel is dat je bijvoorbeeld nog niet klaar bent voor de WSNP, je niet te goeder trouw bent geweest bij het ontstaan van de schulden of als het verzoek tot toelating tot de WSNP niet aan de wettelijke vereisten voldoet.

Enkele redenen waarom de WSNP kan worden afgewezen, zijn:

  • Onvoldoende inspanning: de schuldenaar moet kunnen aantonen dat er voldoende inspanning aan te pas komt. Wanneer de rechter van mening is dat de schuldenaar niet genoeg moeite doet, is er een kans dat de aanvraag wordt afgewezen
  • Niet te goeder trouw: de schuldenaar moet te goeder trouw zijn, dus geen verwijtbare schulden maken zoals boetes, schadevergoedingen of uitkeringsfraude
  • Geen minnelijke regeling: Voordat het verzoek tot de WSNP wordt ingediend, is het treffen van een minnelijke regeling met de schuldeisers noodzakelijk. Gebeurt dit niet, dan wordt het verzoek afgewezen
  • Gebrek aan informatie: een volledige en correcte aanvraag is noodzakelijk, waarbij alle benodigde documenten ook verstrekt moeten worden
  • Recidive: tot slot is er een kans dat het verzoek wordt afgewezen wanneer de schuldenaar binnen tien jaar na de beëindiging van de vorige schuldsanering een aanvraag doet

Wat doe ik na een afwijzing?

Na afwijzing heb je 8 dagen de tijd om hoger beroep in te stellen. Dit kan alleen worden ingesteld door een advocaat die gespecialiseerd is in de WSNP. Onyx Advocaten kan dit direct voor je uitvoeren, zodat je weer grip krijgt op de situatie. Onze advocaten toetsen of de afwijzing terecht is en of de afwijzing kan worden hersteld. In dat geval wordt er hoger beroep ingesteld, zodat je alsnog kan worden toegelaten tot de WSNP. Het hoger beroep wordt uitgevoerd op toevoegingsbasis (pro-deo).

Direct actie? Draag je incasso over

We helpen je graag aan een oplossing


Is je verzoek tot toelating tot de WSNP afgewezen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen!

Toelating tot de WSNP afgewezen? 1

laatste nieuws

Toelating tot de WSNP afgewezen? 2
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap